PÅ LANDSMØTE: Kjell Ingolf Ropstad skal velges som ny KrF-leder. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kjell Ingolf Ropstads KrF: Vil legge debatten om selvbestemt abort død og kjempe mot aktiv dødshjelp

SOLA (VG) Kjell Ingolf Ropstad vil ikke ha en ny diskusjon om selvbestemt abort i KrF. Han mener partiet skal bli tydeligere i regjering - og heller fokusere på sakene der de kan få skikkelig gjennomslag.

På et hotell like ved flyplassen på Sola i Stavanger, samles KrF til sitt første landsmøte som regjeringsparti på 14 år. Blant de viktigste sakene er utnevnelsen av Kjell Ingolf Ropstad som KrFs nye leder.

33-åringen tar over et parti som sliter på meningsmålingene. Mange har meldt seg ut etter en opprivende intern veivalg-strid som til slutt endte med at KrF gikk inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Abort-debatten satte stekt preg på KrFs veivalg. Før landsmøtet, har den blusset opp igjen.

– Vi ønsker sterkere rettsvern for ufødt liv, men vet at hvordan det skal håndteres er veldig vanskelig. Programmet vi har i dag er godt. Det anerkjenner dilemmaet uten å peke på en eksakt løsning, noe jeg heller ikke har. Dette er ikke nødvendigvis en problemstilling som blir mye diskutert, fordi det store flertallet ligger ikke der, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

les også

Bollestad fortalte om kampen for ektemannens liv

KrFs toppkandidat i Viken, Ida Lindtveit Røse, sier til Aftenposten at hun mener partiet bør si ja til selvbestemt abort frem til uke 12, og flere på rød og blå side skal være med henne. Men Ropstad ønsker ikke en slik debatt nå.

Han mener dagens abort-debatt er en annen, og det er der han vil sette inn støtet:

– Jeg ønsker et KrF som angriper de problemstillingene som er relevante å få gjort noe med fremover. Og jeg tror aktiv dødshjelp, sortering, bioteknologispørsmål, er de reelle debattene der de mulighetene er, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG, og trekker frem KrFs tvillingabort-gjennomslag som en stor seier.

les også

Slik vil KrFs nye røde partitopp vinne tilbake velgerne

Vil prioritere tøffere

Ropstad tar over som KrFs nye leder under partiets landsmøte i helgen. Da tar han over et parti som sliter på meningsmålingene, og der mange har meldt seg ut etter en opprivende intern veivalg-strid som til slutt endte med at KrF gikk inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Selv mener han den viktigste måten å samle partiet og få opp oppslutningen på, er å snakke om politikk, og bygge organisasjon.

Han tror det vil utgjøre en forskjell at KrF har blitt med inn i regjering: Han mener retningsvalget vil gjøre at KrF blir tydeligere, og at folk vet hvor man har dem.

– Vil du spisse KrF?

– I en tid der det er trangere budsjetter er jeg opptatt av at KrF må prioritere. Når vi skal begynne med ny programbehandling, blir det enda tøffere prioriteringer av hva vi mener er viktigst.

LEDERBYTTE: Knut Arild Hareide (t.v) gikk av som partileder, og Olaug Bollestad har vært fungerende partileder siden det. Nå er det Kjell Ingolf Ropstad som tar over. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Hvilke saker vil du prioritere?

– Jeg tenker at det blir en viktig oppgave for programkomiteen og partiet å gjøre i fellesskap, sier Ropstad.

Men i løpet av samtalen trekker han frem flere saker han selv mener er viktige: Å sikre KrLE i skolen, og å sikre at formålsparagrafen i barnehage og skole skal løfte kristne verdier.

– Vi skal øke barnetrygden med 7200 kr for barn under 6 . Det blir veldig viktig. Så er det fritidskortet vi skal innføre for de mellom 6 og 18 år. Når det gjelder næringspolitikk, vil vi prioritere små og mellomstore bedrifter. Så har vi utviklingsministeren, så det internasjonale engasjementet innen klima og fattigdomsbekjempelse bruker vi mye krefter på i regjeringen.

les også

Ropstads private prøvelser: Samlivskurs, mørkemannstempel og dårlig samvittighet

Pluss content

Det er når det kommer til bioteknologi at Ropstad er mest konkret på hvordan KrF vil sette sitt preg på regjeringen fremover, og her har også KrF sikret seg vetorett. Han er opptatt av at man ikke skal gå for raskt frem med CRISPR-teknologi, som gjør at man kan klippe i DNA for å gjøre folk friske fra arvelige sykdommer, men som han er bekymret for at vil by på utfordringer med sortering av egenskaper.

Han sier også at KrF vil stanse aktiv dødshjelp fra å bli lov i Norge.

– Tre av fire er for aktiv dødshjelp i Norge. I disse type spørsmålene kan KrF gjøre en forskjell. Vi vil ha en markant stemme i styringen over de teknologiske mulighetene, sier han.

Ropstad er klar på at han er mot dagens permisjons-tredeling, men vil ikke si om han støtter KrF-forslaget til landsmøtet om å skrote hele fedrekvoten.

les også

KrFU-lederen krever kutt: Kritisk til pengebruken i regjering

Skal være tydelig på kristne verdier

Ropstad sier han håper KrF kjennetegnes av at de er «familie- og omsorgspartiet».

– Det sosiale hjertet til KrF mener jeg er viktig å få fram. Men det er ikke dermed sagt at vi bare skal gi økte støtter og overføringer - vi skal også finne målrettede tiltak som skal bidra til at folk blir myndiggjort og kommer ut i arbeid.

Han mener også KrFs kristne verdier er viktige:

– Det kjennetegner KrF gjennom hele historien at vi har løftet de kristne verdiene, som alltid vil ha ulike svar til ulike tider. Men stoltheten rundt de kristne verdiene, det har vært en viktig del. Jeg mener at tiden nå gjør at det er enda mer relevant å løfte verdiene, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Kommer du til å ha mer fokus på KrFs kristne identitet?

– Jeg kommer ihvertfall til å være tydelig på at det er verdier vi vil skal prege fremover.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder