Undersøkelse: Ungdom takler coronakrisen godt

Tilmann von Soest står bak undersøkelsen, sammen med kolleger fra OsloMet. Studien ble tatt opp fra 12. mars da skoler og fritidsaktiviteter stengte, og seks, syv uker fremover, til samfunnet begynte å åpne opp igjen. Resultatet er også sammenlignet tall fra en tilsvarende undersøkelse blant ungdom fra i 2018. 

Foto: Paul S. Amundsen

– Karantenetiden var en veldig spesiell situasjon og vanskelig for mange. Men vår undersøkelse viser at kriser også kan gi nye muligheter, sier von Soest.

De unge oppgir at de har fått et nærere forhold til andre, de har lært å takle og mestre ting de ikke trodde de kunne, de har blitt mer oppmerksomme på hva som er viktigst i livet, og de verdsetter livet på en annen måte, viser undersøkelsen.

Foto: Berit Keilen

– Dette forteller oss at ungdom har gode ressurser til å takle vanskelige situasjoner, de fleste ungdommer har klart seg godt. De har gjort noen viktige erfaringer som er gode å ta med seg videre i livet, sier psykologen. 

Foto: OsloMet

Det mest overraskende funnet er kanskje at de med lavest sosioøkonomiske kår, dårligste karakterer og fra Oslo øst, sier at de har opplevd mer personlig vekst enn de skoleflinke med sterk sosioøkonomisk bakgrunn på Oslo vest. Og forskjellen er stor: 39 prosent av ungdom med innvandrerbakgrunn oppga å ha klart seg bra, mot bare 19 prosent av med norsk bakgrunn.

– Dette er det mest spennende funnet i studien vår, og vi skulle gjerne vite mer om hvorfor det er slik.

Von Soest tror det kan handle om enkle ting som at krisen har skapt større samhold, at man har sett verdien av å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre.

Foto: OsloMet

– Kanskje har de som har klart seg best hatt flere plikter, måttet jobbe mer. Det er stor verdi i at noen trenger deg, og plikter kan også gi glede, mener von Soest.

Ressurssterk vestkantungdom kan også føle seg hardere rammet, fordi de opplever at mer er tatt fra dem.

Foto: Thomas Brun

– De deltar i flere aktiviteter på fritiden, og når alt blir stengt ned, er det mer som forsvinner fra deres liv.

Undersøkelsen viste også at jenter hadde klart seg bedre enn gutter, men her var forskjellen bare fem prosent. 

Mer om

  1. Oslo
  2. Coronaviruset
  3. Ungdom
  4. Psykisk helse

Flere artikler

  1. Ungdom takler krise godt

  2. Roser ungdom for godt smittevern

  3. Nordmenn er ikke rasister

  4. – Etnisk profilering skjer i Norge

  5. Skolestart etter corona må bli en læringsdugnad