SITTER ISOLERT: Kvinnene som soner i Tromsø fengsel blir i stor grad sittende isolert på cellen, da fengselet ikke har ressurser til å gi dem de samme tilbudene som mennene har. Foto: RONALD JOHANSEN/ITROMSØ

Tromsø fengsel klaget inn for diskriminering av kvinner

Det eneste aktivitetstilbudet for kvinner i Tromsø fengsel er produksjon av tennbriketter på cellen. Nå refses fengslet av likestillingsombudet, som kaller isoleringen av kvinnene for helt uakseptabel.

Silje Løvstad Thjømøe/iTromsø

Gjennom artikkelserien «Livet på innsiden» avdekket iTromsø i fjor høst at kvinnelige innsatte i mange tilfeller blir sittende 23 timer innelåst på cellen på lukket avdeling i Tromsø fengsel. Dette til tross for at de ikke skal sitte isolert, om ikke det er slått fast av retten.

Men fordi Tromsø fengsel hverken har en egen kvinneavdeling eller har ressurser til å ha dem ute i en fellesskapsavdeling, så blir de sittende i isolasjon uten de tilbudene som mennene har.

les også

De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

Det fikk både fagforeningen og likestillingsombudet til å rase, og i november i fjor uttalte blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) til iTromsø at forholdene var sterkt kritikkverdige.

Nå har LDO, på bakgrunn av avisas artikkel, klaget Tromsø fengsel inn til diskrimineringsnemnda for brudd på likestilling- og diskrimineringsloven.

– Et helt ensidig brudd på loven

– Jeg er dessverre ikke så veldig overrasket over at dette skjer. Kriminalomsorgen er også åpen på dette, men vi får ikke gjort noe med det. Tromsø fengsel har ikke stort handlingsrom når det gjelder økonomi, og derfor har vi også klaget inn Kriminalomsorgsdirektoratet, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, til iTromsø.

– Men selv om de sier at det er et ressursspørsmål, så er det like fullt helt uakseptabelt at innsatte isoleres fordi de er kvinner, sier Bjurstrøm, og poengterer at vi som samfunn ikke er i mål med likestillingen.

KRITISK: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, er svært kritisk til forholdene ved Tromsø fengsel, og kaller situasjonen for helt uholdbar. Foto: Therese Alice Sanne

– Jeg mener at også Justisdepartementet som overordnet departement må komme på banen etter at nemnda har behandlet klagen. Etter mitt syn er dette et helt ensidig brudd på loven. Vi ser gjennom fingrene med dette fordi det handler om ressurssvake grupper. Kvinner i fengsler har ikke hatt høyest stemme, og vi som samfunn har heller ikke gjort tilstrekkelig for å rette opp i dette.

Bjurstrøm sier at LDO har valgt å klage fordi de mener at det er et strukturelt problem.

– Det er ikke mange kvinnefengsler, og det betyr at hvis kvinner ønsker å sone i nærheten av der de bor, så må de ofte sone i blandingsfengsler. I disse fengslene blir kvinnene veldig få i forhold til mennene, og fengslene klarer – av mange grunner – ikke å gi det samme tilbudet til kvinner og menn. Det kan være snakk om alt fra dårlige aktivitetstilbud, adgang til være sammen med andre og noe så gjennomgripende som isolasjon.

les også

Diskrimineringsombudet sier håndhilsevedtak ikke er generelt

LDO: Liten sjanse for å komme tilbake til samfunnet

I klagen fra LDO legges det vekt på at kvinnene i Tromsø fengsel er uten utdanningstilbud, i motsetning til mennene på avdelingen for høy sikkerhet som kan velge å være «på skolebenken» hver dag.

Kvinnene får heller ikke delta på de samme aktivitetene som menn, og i klagen kommer det fram at fengselet har et eget prosjekt der kvinnene kan drive med produksjon av tennbriketter på egen celle.

les også

Likestillingsombudet refser Ap-ledelsen for Giske-saken

– Samvær med andre mennesker vet man er ekstremt viktig under soning for å kunne komme tilbake til samfunnet og fungere godt. Har man begått en straffbar handling så skal du straffes, men du skal ikke straffes ytterligere ved å ha et mye dårligere tilbud fordi du er kvinne. Produksjon av tennbriketter på egen celle er lite arbeidsrettet og de blir fratatt fellesskap. Når det i tillegg ikke er noen tilbud om utdanning, så er sjansen for at man kommer tilbake til samfunnet, minimal, sier Bjurstrøm.

Fengselsleder Berit Salvesen nekter å stille til intervju, og skriver i en sms til avisen at hun tar LDOs beslutning til etterretning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder