TAR GREP: Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen, mener helseforetakene underrapporter alvorlige hendelser.

Helsetilsynets direktør om VG-avsløring: − Svikt

VG har avslørt at fire av fem alvorlige sykehus-hendelser aldri varsles Helsetilsynet. Nå iverksetter direktør Jan Fredrik Andresen en rekke tiltak for å rydde opp.

Av 

Ronny Berg

 og 

Publisert:

Direktøren vil instruere helseforetakene til å varsle flere saker.

– Vi kommer til å ta dette opp med Helse- og omsorgsdepartementet, sier Helsetilsynets øverste leder.

I flere saker har VG avdekket hvordan dødsfall og alvorlige pasientskader ikke varsles tilsynsmyndighetene.

Åtte av ti saker, der helsepersonell mener det kan ha skjedd feil i behandlingen, nådde ikke Helsetilsynet i 2018 og 2020.

– Alle som jobber på dette feltet er enige om at det er mørketall. Det bekrefter det store arbeidet deres, sier Andresen til VG.

I tre år har VG gransket alvorlige hendelser norske sykehus.

– Det overordnede bildet er at det varsles for lite, sier Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Helsetilsynet.

VIL FØLGE MED: – Vi ønsker å se i tiden fremover at flere saker varsles oss, sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi.

Dødsfall og alvorlig, uventet pasientskade skal etter loven varsles Helsetilsynet. Nå vil direktøren sende brev til alle helseforetakene og be dem varsle flere saker.

– Vi kommer til å være tydelige, sier Andresen.

– Det vil ikke bli en vennlig anmodning: «Vi gjør oppmerksom på at det finnes en varslingsplikt.» Nå vil vi si: Denne plikten etterleves. Det må det gjøres noe med, sier Andresen.

Han forventer at både administrerende direktører og sykehusstyrene setter varslingsplikten øverst på agendaen.

– I et sånt brev må vi ha forventninger om at dette er en del av ledelsens gjennomgang og noe som administrerende direktør har på sitt bord regelmessig, sier han.

– På samme måte som de går gjennom økonomien sin, vil vi at de skal spørre seg: Hvordan etterlever vi varslingsplikten?

Avvik og varsling må bli en del av styrebehandlingen fremover, mener han.

– Styret bør være intenst opptatt av hvor godt produkt de leverer.

Må bli rausere med hverandre

Helsetilsynet vil i tillegg diskutere varslingsplikten med profesjonsorganisasjonene: Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Norsk Psykologforening og Jordmorforeningen.

– Det er ikke administrerende direktør som er den første som tenker at en sak skal varsles, sier Heidi Merete Rudi.

– Det er de som står ved sengen til pasienten som må tenke varsling først.

– Hvorfor varsler ikke sykehusene flere saker?

– Det har vi også spurt oss om, svarer Jan Fredrik Andresen.

– Er de redd for sanksjoner? Eller at de eksponerer en faglig svakhet? Det har vi reflektert over og kanskje er dette et av svarene: Profesjonene består av folk som er veldig stolte. Det er del av identiteten deres å ikke gjøre feil, for det er veldig alvorlig å gjøre feil. I tillegg har de heller ikke vært flinke internt til å være rause med hverandre hvis man begår feil.

I forbindelse med et intervju om varselordningen til Helsetilsynet, uttalte avdelingsdirektør Anders Haugland til VG: «Utgangspunktet vårt er at vi må ha grunnleggende tillit til aktørene i helsevesenet

STOLER PÅ SYKEHUSENE: Anders Haugland i Helsetilsynet.

– Har Helsetilsynet fortsatt grunnleggende tillit til aktørene i helsevesenet?

– Vi må tro, og legge til grunn, at når du er administrerende direktør på et sykehus, er du opptatt av og følger norsk lov, sier Andresen.

– For hvis det ikke er til stede, forvitrer hele samfunnskontrakten. Da er vi mer over i et straffe og politisporet.

– Selv etter tallene som VG nå legger frem, har dere tillit?

– Vi ser jo her at det er svikt, men vi har tillit til at de vil. Men de jobber ikke hardt nok og godt nok med å etterleve målkravet i forhold til å varsle alvorlige hendelser, sier Andresen, som poengterer at han fortsatt har en grunnleggende tillit til sykehusene.

– Det er folk som vil sin omverden vel og vil gjøre en god jobb. Men her har de ikke nådd målet, så på dette området er det svikt. Dette er ikke godt nok, som dere har påpekt.

Løfter saken opp til eierne

Andresen sier Helsetilsynet vil diskutere varslingsplikten med Helse- og omsorgsdepartementet, som hvert år styrer hva sykehusene skal levere på.

– Varslingsplikten er et viktig område for å sikre trygge og gode tjenester. Og vi vil at styringssignalene kommer fra eierlinjen, sier Andresen.

I tillegg vil direktøren at Statsforvalterne skal vurdere varslingsplikten hver gang de tilsynsbehandler en sak.

De skal automatisk undersøke hvorvidt varslingsplikten er etterlevd.

– Dette vil også bli et forsterket tema på de regelmessige kontaktene som statsforvalterne og vi har med helseforetakene, sier Andresen.

– Dere vil følge opp dette?

– Det vil være mulig å se en utvikling, at det faktisk skjer en endring i forhold til flere varsler, avslutter Andresen.

Publisert:

Mer om

Sykehusvarslene

Flere artikler

 1. Fire av fem alvorlige sykehus-hendelser varsles aldri

 2. 71 selvmordssaker lagt bort av Helsetilsynet i fjor: – En skam

 3. Pasienter fikk alvorlige synskader etter sykehusfeil

 4. Departementet skal granske Helsetilsynet: – Vil snu hver stein

 5. Interne dokumenter fra Helsetilsynet: Varslet risiko for svikt og feil

Fra andre aviser

 1. Kritiserer Helsetilsynet: – Jeg har veldig vanskelig for å forstå at det ikke reises tilsyn mot enkeltpersoner

  Aftenposten
 2. Helsetilsynet koblet inn ett år etter at studien ble stoppet

  Bergens Tidende
 3. Kreftstudien: Bare to pasienter ved seks sykehus fikk spredning. Ved Haukeland alene gjaldt det ti pasienter.

  Bergens Tidende
 4. Kreftstudien: Bare to pasienter ved seks sykehus fikk spredning. Ved Haukeland alene gjaldt det ti pasienter.

  Aftenposten
 5. Stor pågang – Ahus innfører ekstratiltak for akuttpasienter

  Aftenposten
 6. Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no