LOVER FLEKSIBILITET: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) legger fredag frem regjeringens forslag til ny opplæringslov for grunnskolen og videregående skole.

Regjeringen: Gir elever rett til videregående på ubestemt tid

Kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen foreslår rett til videregående opplæring frem til elevene fullfører, pluss rett til å bytte studieretning.

Publisert:

Det fremgår av forslaget til ny Opplæringslov som legges frem fredag, ifølge NRK.

Petter Andreas Lona, ny leder i Elevorganisasjonen, sier til VG at han er spesielt fornøyd med at det skal bli lettere å bytte studieretning.

– Det tror jeg vil hjelpe mange elever som føler at de ikke passer inn i skolen, sier Lona, som representerer landets videregående elever.

Mer fleksible løp

Skolestatsråd Tonje Brenna begrunner også lovforslaget med større fleksibilitet.

– Det er viktig for den enkelte som får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier. I tillegg er det lønnsomt for samfunnet at flere fullfører videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

ELEVREPRESENTANT: Petter Andreas Lona er påtroppende leder for Elevorganisasjonen.
Les også

Elever får bestemme på skolen - med loven i hånd

HERSLEB SKOLE (VG) Regjeringen gir landets 820.000 skoleelever lovfestet rett til å medvirke i alle skolebeslutninger…

Forslaget er en del av regjeringens nye opplæringslov, som blir lagt frem fredag. Per i dag har elevene i utgangspunktet kun rett til tre års opplæring.

– Viktige utvidelser av rettighetene

Brenna tror ikke at forslaget om retten til å fullføre videregående skole (VGS) på ubestemt tid, vil føre til at elever tar skoleløpet over flere år for å få bedre karakterer.

– Jeg tror tvert imot at de vil gjennomføre og komme seg videre i arbeid eller utdanning, sier hun til NRK.

– Dette er store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter, som først og fremst skal gi de som trenger flere år til å fullføre, og det skal gi elevene mulighet til å ombestemme seg, sier Brenna.

Vil tre i kraft i 2024

Regjeringens nye opplæringslov innebærer også lovfestet oppfølging av fravær, lovfestet tilbud for elever med manglende språkkunnskaper, samt rett til å ta flere fagbrev.

I dag har man kun rett til å velge videregående opplæring én gang, men nå foreslås det at man kan velge så mange ganger på nytt fram til man fyller 19 år.

VG kunne i går fortelle at forslaget til ny opplæringslov også gir elevene lovfestet rett til medvirkning og medbestemmelse i saker som angår deres skole.

Loven skal etter planen tre i kraft fra skolestart 2024.

Forslagene vil bli sendt på høring senere i år. Utdanningsdirektoratet skal også jobbe med implementeringen av det nye regelverket, slik at alle skoleeiere er forberedt når de nye reglene trer i kraft.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no