KAN BLI FORBUDT: Her sitter polske Walenty Malinowski og ber om en slant fra forbipasserende i Oslo. Hvis regjeringen får det som den vil, risikerer han bøter eller fengsel hvis han fortsetter. Foto:Helge Mikalsen,VG

Regjeringen vil putte tiggere i fengsel: – Helt hårreisende

Norske hjelpe- og menneskerettighetsorganisasjoner mener regjeringens lovforslag om et nasjonalt tiggeforbud kan stride mot fundamentale menneskerettigheter. – Hårreisende, mener Hanne Hareide Skårberg i Juss-Buss.

 • Thor Harald Henriksen

Artikkelen er over fem år gammel

Justisdepartementet sendte torsdag denne uken ut et lovforslag om forbud mot organisert tigging ut på høring.

Lovforslaget vil endre straffeloven for å innføre et nasjonalt forbud mot organisert tigging, eller et generelt tiggeforbud.

Høringsfristen er satt til 15. februar. Fristen er kort, fordi høringsinstansene tidligere uttalte seg da norske kommune fikk hjemmel til å innføre et tiggeforbud i fjor.

– Altfor kort tid

– Vi reagerer på den korte fristen. Tre uker på å diskutere et så omdiskutert spørsmål, hvor det er snakk om mulige menneskerettighetsbrudd, er altfor kort tid og et brudd på utredningsinstruksen som tilsier at høringsfristen ikke skal være kortere enn seks uker, sier Hanne Hareide Skårberg i Juss-Buss, en av de mange høringsinstansene.

Juss-Buss er et rettshjelptiltak som drives av jusstudenter i Oslo.

I den forrige runden gikk blant andre Advokatforeningen, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon imot, mens Politidirektoratet ønsket seg et nasjonalt forbud.

Norske folkerettseksperter mente også at et tiggeforbud strider mot fundamentale menneskerettigheter.

– Hårreisende

Skårberg og Jussbuss er svært kritisk til lovforslaget som nå foreligger.

KRITISK: Hanne Hareide Skårberg i Juss-Buss. Foto:Privat,

– Regjeringen mener at tigging skal kunne straffes med bøter eller fengsel i opptil seks måneder. Det er helt hårreisende. Forslaget forbyr både det å be om penger, men også å rekke ut en hånd, en hatt eller en kopp mot en person. Man vil også forby det å sitte med et skilt med en tekst hvor man ber om penger. Det er dumt at det ikke skilles mellom passiv og aggressiv tigging, sier Skårberg.

Hun mener lovforslaget kan stride mot Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

– Alle norske kommuner ble i fjor sommer gitt hjemmel til å forby tigging. I den prosessen ble det påpekt at forbud kan være i strid med Norges menneskerettighetsforpliktelser. Det er spesielt ytringsfriheten og diskrimineringsforbudet som står i fare for å bli brutt. Et samlet fagmiljø på menneskerettigheter har advart Justisdepartementet om disse problemene. Det er paradoksalt at Anundsen fortsetter.

Den østerrikske konstitusjonsdomstolen har slått fast at et tiggerforbud strider mot ytringsfriheten.

– Hvis et eventuelt tiggerforbud blir håndhevet slik vi frykter, ulikt mot rusmisbrukere og romfolk, har Norge også et forklaringsproblem med tanke på diskrimineringsforbudet, mener Skårberg.

Håper Stortinget vraker forslaget

Kristin Høgdahl, fungerende leder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, håper Stortinget vil si nei til begge forslagene, et nasjonalt forbud eller et forbud mot organisert tigging.

– Det er Stortinget som har bedt regjeringen utrede et forbud. Men dette er et problem som egner seg dårlig for forbud og kriminalisering, fordi man egentlig snakker om fattigdom, sier Høgdahl til VG.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har tidligere uttrykt bekymring for at et tiggeforbudet kan stride mot både ytringsfrihets- og diskrimineringsbestemmelsene.

– Tidligere har regjeringen vært eksplisitt på at et tiggeforbud bør innføres på grunn av den store tilstrømningen av EØS-borgere. Det har man nå tonet ned i det nye lovforslaget. Men det er nærliggende å anta at det fortsatt er grunnen til at man vil ha et slik forbud, og hvordan det praktiseres blir derfor avgjørende, sier Høgdahl.

Også Advokatforeningen er skeptisk. I forrige høringsrunde uttalte foreningen: «Advokatforeningen har i utgangspunktet vanskelig for å se at en forespørsel om økonomisk hjelp fra et menneske til et annet skal være en så uønsket og samfunnsskadelig atferd at det må belegges med straff eller annen regulering.»

– Vi vil nå gå nøte gjennom lovforslaget. Men vårt prinsippielle standpunkt er fortsatt at et tiggeforbud ikke vil væfre hensiktsmessig, sier Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen.

Europarådet er også kritisk

Europarådets menneskerettskommissær råder den norske regjeringen til å legge forslaget om tiggeforbud på hylla.

– Jeg synes forslaget er temmelig problematisk. Jeg var åpen overfor myndighetene om at jeg håper de ikke fortsetter med denne lovprosessen, sier Nils Muiznieks til NTB.

– Det ser ut til å være fristende å bruke strafferettslige metoder til å håndtere et sosialt problem. Tigging er et spørsmål om fattigdom, mener menneskerettighetskommisæren.

Regjeringen påpeker at forholdet til menneskerettighetene ble vurdert i forbindelse med endringene i politiloven som omhandlet tigging.

– Departementet viser til den vurderingen som ble foretatt her, hvor man konkluderte med at et eventuelt forbud mot tigging ikke står i strid med EMK, skriver Justisdepartementet i lovforslaget.

Les også

 1. Halve landet vil ha tiggeforbud

  Nesten halvparten av befolkningen ønsker et nasjonalt tiggeforbud. Det viser en ny meningsmåling.
 2. Arendal først ut med tiggeforbud

  Arendal kommune blir første kommune som innfører tiggeforbud. Vedtaket ble gjort med 21 mot 18 stemmer i bystyret.
 3. Unge Høyre tigge-trosser egen regjering

  Unge Høyres landsmøte mener det må være lov «å strekke ut hånden og be om hjelp», og trosser med det sin egen regjering.
 4. Ekspert: Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene

  I dag vedtar Stortinget et forbud mot tigging. To av landets fremste eksperter på folkerett frykter at ny lovgivning kan…
 5. Lokalt tiggeforbud i år – nasjonalt neste år

   Regjeringen fikk med seg Senterpartiet på en hasteordning med kommunale tiggeforbud fra 1. juli.

Mer om

 1. Tigging

Flere artikler

 1. Regjeringen trekker forslaget om tiggeforbud

 2. Jusprofessor om tiggeforbud-forslag:  - Grunnleggende svakt

 3. Unge Høyre-lederen om tiggeforbudssaken: Sp strider mot Sps grunnverdier

 4. Sp gikk fra pådriver til motstander

 5. Solberg vil fortsatt ha tiggeforbud

Fra andre aviser

 1. Europarådets MR-sjef ber Norge droppe tiggeforbud

  Aftenposten
 2. Europarådets MR-sjef ber Norge droppe tiggeforbud

  Bergens Tidende
 3. Lovforslag om tiggeforbud sendt på høring

  Fædrelandsvennen
 4. Tiggeforbudet står for fall i Arendal

  Aftenposten
 5. Hardt ut mot egen regjering

  Fædrelandsvennen
 6. Sp-lederen: - Mobilisering fra grasrota har ført til nei til tiggeforbud

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no