IKKE ET FENGSEL: Politiets utlendingsinternat på Trandum ligger like ved Gardermoen Lufthavn. Det er immigranter uten papirer eller lovlig opphold i Norge som sendes hit, og mange sendes ut av landet etter få dager. Dette bildet ble tatt da VG besøkte internatet i fjor vinter.
IKKE ET FENGSEL: Politiets utlendingsinternat på Trandum ligger like ved Gardermoen Lufthavn. Det er immigranter uten papirer eller lovlig opphold i Norge som sendes hit, og mange sendes ut av landet etter få dager. Dette bildet ble tatt da VG besøkte internatet i fjor vinter. Foto: Espen Rasmussen , VG

Krass kritikk mot Trandum: – Mer inngripende enn mange fengsler

Håndjern under tannlegebesøk ** Kroppsvisitasjon oppleves ydmykende

INNENRIKS

Situasjonen på Trandum er så alvorlig at den kan føre til uønskede hendelser, mener Sivilombudsmannen etter et uanmeldt besøk på mottaket i slutten av mai.

Publisert: Oppdatert: 09.12.15 19:13

– Det samlede kontrollnivået på Trandum fremstår på enkelte områder som mer inngripende enn i mange fengsler, til tross for at de som er der, ikke soner straff. Vi er bekymret for at dette kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet for trygghet, uttaler sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

VG tilbrakte en dag på Trandum: Her ender asylsøkernes drøm om Norge (krever VG+ abonnement)

Kritikken kommer frem i en ny rapport om utlendingsinternatet på Trandum, basert på et besøk som ble gjennomført av Sivilombudsmannen i mai i år. Tilsynet ble ikke varslet i forkant.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Besøket inkluderte en befaring på området, samtaler med internatets beboere, i tillegg til møter med ledelse, ansatte og helsepersonell.

Les også: Dette kan bli det nye «asyl-fengselet»

Et uegnet oppholdssted for barn

I 2014 og frem til besøkstidspunktet var det 18 selvmordsforsøk og tilfeller av selvskading på Trandum-internatet.
– Disse tallene beskriver en situasjon preget av håpløshet og fortvilelse. De som er plassert på Trandum holdes innesperret, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med å avgjøre personens identitet. Dette kan ofte ta svært lang tid. Det oppleves som veldig vanskelig for mange, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, til NTB.

I fjor ble 330 barn internert ved mottaket, og ti av dem var uten voksne foresatte. Sivilombudsmannens rapport understreker at internatet ikke er et egnet oppholdssted for barn, blant annet som følge av at miljøet på stedet er preget av stress og uro. Det har oppstått flere hendelser ved internatet i løpet av de to siste årene, deriblant et større opprør i mars.
Ved to ulike anledninger har mindreårige, en av dem en seksåring, vært vitne til at mødrene deres har skadet seg selv.
Husker du? Slik så det ut etter Trandom-opprøret

Kritiserer visitasjonsrutiner

Da Sivilombudsmannen besøkte Trandum i 2012, ble internatets praksis med kroppsvisitasjoner problematisert. I den nye rapporten disse rutinene igjen kritisert: Hovedregelen ved mottaket er at de internerte må kle seg helt nakne ved innkomst, før de setter seg på huk over et gulvspeil.

I rapporten fremgår det at de fleste internerte opplevde denne prosessen som ubehagelig – mange beskrev den som ydmykende.

Sivilombudsmannen setter spørsmålstegn ved om rutinene er i samsvar ved lovverket, og påpeker at kroppsvisitasjon som dette er et alvorlig inngrep.

Visitasjon med full avkledning bør bare gjennomføres etter en konkret individuell risikovurdering, anbefales det i rapporten.
Så du denne? Arbeidstilsynet truer med å stenge Trandum

Tannlegebesøk med håndjern

Trandum-mottakets helsetilbud får også kritikk. Utlendingsinternatet benytter innleide leger fra et privat firma, samt to sykepleiere som er ansatt av politiet.

– Dette er en uvanlig og prinsipielt betenkelig ordning, og vi stiller spørsmål ved helsepersonellets mulighet til å ivareta sin rolle uavhengig av politiet. Vi anbefaler derfor at Politiets utlendigsenhet etablerer en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet, sier Aage Thor Falkanger i nevnte pressemelding.
De internerte på Trandum må fylle ut en legelapp for å skaffe seg legetime. Disse er ikke tilgjengelige i fellesarealet eller på beboernes rom, noe Sivilombudsmannen reagerer på. I rapporten fremgår det også at mange av de internerte hevder å ha sendt opptil ti forespørsler før de oppnådde kontakt med helseavdelingen på mottaket.

Sivilombudsmannen fremhever også opplysninger om at en av de internerte ved mottaket skal ha blitt sendt til tannlegen iført håndjern, og at vedkommende måtte ha på seg disse gjennom hele behandlingen.
Bruk av håndjern under helseundersøkelser utgjør en risiko for «umenneskelig og nedverdigende behandling», heter det i rapporten.

Les også: Mener innlåsing av barnefamilier på Trandum er ulovlig

Her kan du lese mer om