TØFFE TAK: Bedriftsforbund-leder Olaf Thommessen går nå ut og bekrefter at han har sparker sin nestleder, Marit Momrak Wright. Det skjer samtidig som styret skal behandle om de har tillit til ham. Foto: Roger Neumann VG

Høydramatisk i Bedriftsforbundet: Thommessen bekrefter: Sparker sin nestleder

Bedriftsforbunds-leder Olav Thommessen bekrefter at han har sparket sin nestleder, Marit Momrak Wright. Hun svarer med å si at det er moralsk uakseptabelt å jobbe under ham.

Artikkelen er over to år gammel

Striden i forbundet ble offentlig kjent 28. april, da to av de ansatte i Bedriftsforbundet, Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset, varslet om at flere ansatte følte seg dårlig behandlet av Thommessen.

– Hun er sagt opp

Denne striden når stadig nye høyder: Administrerende direktør Olaf Thommessen går nå ut med informasjon om at han har sagt opp sin nestleder:

«Nestleder Marit Momrak Wright har vært sykemeldt. Hun er sagt opp, og slutter i jobben i midten av juni. Inntil da er hun fritatt for arbeidsplikt. Oppsigelsen skyldes personalmessige forhold som jeg foreløpig ikke kan kommentere, utover å opplyse om at det er forhold som handler om helt andre ting enn den påståtte konflikten eller organisasjonsendringer», skriver han i en mail til VG.

– Etisk og moralsk uaktseptabelt

Wright svarer slik:

SLÅR KRAFTIG TILBAKE: Marit Momrak Wright sier det er uforenlig med hennes verdier å jobbe under Olaf Thommessen. Foto: Frode Hansen VG

– Jeg startet opp som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt og nestleder i Bedriftsforbundet i januar dette år. Tiden i Bedriftsforbundet har gitt positive opplevelser i møte med medlemmer og kolleger. Imidlertid er det etisk og moralsk uakseptabelt for meg å fortsette med Olaf Thommessen som leder, skriver hun i en mail og fortsetter:

– Hans forhold til organisasjonens medlemmer, styrende organer og ikke minst ansatte, er utenfor mine normer.

Hun fremholder at hun som nestleder i virksomheten også har hatt personalansvar.

– Konstruktive tilbakemeldinger er av Thommessen vurdert som illojalitet. Uken før pinse ble jeg sykemeldt. Fredag kveld samme uke sendte Thommessen meg oppsigelse. Jeg har overfor Thommessen avvist insinuasjoner som er brukt for å få meg ut av organisasjonen. Styret er orientert om dette.

Les: Thommessen gikk på dagen etter feide

– Jeg er totalt uenig

– Det også ukjent for meg at jeg ikke har arbeidsplikt, slik Thommesen opplyser til VG. Han sier til VG at han ikke kan gå inn i saken, men følger likevel opp med å påstå at oppsigelsen ikke har noe å gjøre med konflikten i forbundet. Det er jeg totalt uenig i. Det har jeg også informert styret om.

Hun ønsker å understreke at det var Thommessen som først gikk ut offentlig med informasjon om at hun var sparket.

– Prøvetid

Thommessen fremholder at Marit Wright ble ansatt i januar, med seks måneders prøvetid.

– Underveis i perioden har hennes arbeidsprestasjoner og andre relevante forhold vært tatt opp med henne, uten at det har ført til de endringer vi mente var nødvendig for at arbeidsforholdet skulle fortsette ut over prøvetiden. På bakgrunn av dette, valgte Bedriftsforbundet å gå til oppsigelse ved utløpet av prøvetiden.

Han fremholder at oppsigelsen av Wrights arbeidsforhold i prøvetiden er en personalsak, og at han normalt ikke vil vi kommentere slike saker offentlig.

– Fordi Wright har valgt å uttale seg til media etter at hun mottok oppsigelsen, har vi valgt å gjøre et unntak fra vanlig praksis, skriver han i en SMS til VG torsdag kveld.

Han hevder oppsigelsen er ikke relatert til VGs pågående oppmerksomhet rundt Bedriftsforbundet, men «til andre, personalmessige forhold».

– Bedriftsforbundet har fulgt vanlige prosedyrer og alle arbeidslivets regler i prosessen som har ført frem til oppsigelsen av Wright. Vi har ikke ønsket at hennes oppsigelse og årsaken til denne skulle bli offentlig kjent, men har behov for å gi en fremstilling som vi mener er i tråd med dokumentasjonen av saken.

Styremøte torsdag kveld

Striden mellom sjefen og nestsjefen skjer samtidig som styret i forbundet samles i ettermiddag, både for å legge planene for helgens kongress og for å behandle mistilliten til Thommessen, som har kommet til uttrykk flere ganger.

Etter hva VG forstår skal Thommessen i ettermiddag delta i det forberedende styremøtet til kongressen. Så samles styrerepresentantene alene til styremøte, hvor Thommessen-saken skal på bordet.

Da saken sist ble behandlet i styret, valgte man ikke å uttrykke mistillit, men å undersøke hva som har skjedd.

Den granskningen og en bedriftsintern undersøkelse vil trolig bli lagt frem.

Hvis styret forsatt har tillit til Thommessen, så kan det likevel være at stormen ikke er over for Thommessen.

Medlem i valgkomiteen, Steinar A. Grønhaug, og forbundsveteran Rolf Rekstad sa til VG i formiddag at kongressen må få fyllestgjørende informasjon om saken. De sa også at det meget vel kan hende at det nye styret, som kongressen skal velge, må gripe fatt i saken i etterkant av kongressen.

Grønhaug er klar.

– Utifra det jeg har lest og fanget opp, kan ikke jeg se at vi er mye tjent med Olaf Thommesen som toppsjef for vårt forbund. Det som har kommet frem viser en lederstil vi ikke burde ha. Det er usikkerhet i organisasjonen og det bør komme en avklaring på kongressen i helgen. Vi ønsker fakta fra forbundet om saken, da er det lettere å danne seg et bilde, sier Grønhaug.

– Det er mange som er kritiske til Thommesen på grunn av hans lederstil, men det er også mange som støtter ham, så hva som blir utfallet, vil jeg ikke spå, sier han.

Les: Thommessen truet med stein

Støtte til Thommessen

En av de som støtter Thommessen, er salg- og markedssjef Cecilie Rochstad.

– Han er den beste sjefen jeg har hatt på over ti år. Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte. Men det er slik at vi har hatt en endringsledelse; det kan gjøre vondt, spesielt for mennesker som ikke gjør jobben sin eller blir overflødige. Sånn er det jo, sier hun.

Omstridt rapport

Thommessen offentliggjorde hovedinnholdet av en intern undersøkelse som skal vise at de ansatte er fornøyde, med hans lederstil.

Nestleder Wright sier på sin side at den bare omfatter tre ansatte, samt innleide konsulenter, og at hun og Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset ikke er spurt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder