Skredområdet beskrevet som «høyrisiko» i rapport fra 2005

I NVEs vurderinger, har det vært registrert «middels fare» for jordskred i området hvor et skred gikk i Gjerdrum onsdag morgen. En rapport fra 2005 beskriver samme område som en høyrisikosone.

Publisert:
Artikkelen er over to år gammel

Norges Geotekniske Institutt (NGI) presenterte i 2005 en risikovurdering for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune, på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).