EKSPERT PÅ MOBBING: Psykologiprofessor Dan Olweus. Foto: STEIN HANSEN

Mobbing koster samfunnet milliarder

- Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre, mener forsker Dan Olweus.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Flere undersøkelser viser at mobbere er overrepresentert i kriminalstatistikken.

Det er også kjent at mange av mobberne og deres ofre blir storforbrukere av helse- og sosialtjenester livet ut.

En av verdens fremste eksperter på mobbing, psykologiprofessor Dan Olweus, savner oppmerksomhet rundt de betydelige ringvirkningene mobbing har i samfunnet, både økonomisk og sosialt:

- Svenske økonomer har regnet ut at ett tilfelle av «negativt livsløp», for en mobber eller et offer, koster samfunnet nærmere 12 millioner svenske kroner i utgifter, fordelt på rettsvesen, sosialtjenester, helsevesen og tapte skatteinntekter, sier han til NTB.

Bry deg! Avlegg VG Netts mobbeløfte!

Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for Norge, men Olweus mener utgiftene vil være på like høyt nivå som i Sverige.

- Ifølge disse analysene behøver tiltaksprogrammer mot mobbing kun å ha en suksessrate på 1,5 prosent for å ha betalt seg, sier Olweus, som til daglig er knyttet til RBUP Vest og Universitetet i Bergen.

Verdighet

Olweus tror norske kommuner ville ført et strengere tilsyn og satset mer på antimobbeprogram hvis de var klar over hvor stor del av deres framtidige budsjetter som vil gå med til å betale prisen for langtidseffektene av mobbingen.

Utdanningsdirektoratet: - Mobbeprogrammene fungerer ikke

- Med den nye samhandlingsreformen blir en rekke oppgaver innen helsetjenesten og kostnader knyttet til disse, overført fra staten til kommunene, påpeker professoren.

VGTV: Her synger Skjetten skole ut mot mobbing

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) er klar over at å forebygge og stanse mobbing vil få positive økonomiske konsekvenser for samfunnet:

- Men kampen mot mobbing handler først og fremst om at alle mennesker har krav på verdighet og inkludering. Dette kan man ikke sette en prislapp på, vi vil jobbe for det uansett kostnad.

Hun er fornøyd med at 78 kommuner har underskrevet Manifest mot mobbing og forpliktet seg til å arbeide aktivt mot mobbing:

- Vi håper flere følger, sier hun.

Kristin Halvorsen til VG Nett: - Gir meg ikke før 430 har underskrevet

Svekket helse

Olweus-gruppens undersøkelser viser at omkring 55.000 elever i norsk grunnskole er utsatt for regelmessig mobbing.

Rundt 20.000 elever mobber andre, mens en mindre gruppe på omkring 10.000 elever både mobber og blir mobbet.

Mens mobbeofrene ofte får problemer med depresjon og angst, sliter mobberne mer med rusproblem, ustabile arbeidsforhold og konfliktfylte partnerrelasjoner. Slik blir mobbere og deres ofre «overforbrukere» av samfunnets helse- og sosialtjenester.

Les også: - Ta vare på mobbe-bevis!

I tillegg er de tidligere mobberne også sterkt overrepresentert på krimstatistikken. Olweus har fulgt en gruppe svenske menn fra ungdomsskolenivå til godt voksen alder. Før de fylte 24 år var 35 prosent av de tidligere mobberne dømt for tre eller flere kriminelle forhold. Tilsvarende tall for de ikke-mobbende elevene var 10 prosent.

Tøft å takle

- Å mobbe andre elever må tas meget alvorlig og kan ikke betraktes som enkle guttestreker som de fleste mobbere vokser fra, sier Olweus.

Han får full støtte fra Halvorsen:

- Hvis ikke mobbernes krenkende atferd stoppes, kan de venne seg til å komme unna med uakseptabel oppførsel, noe som kan bli en ulempe for dem resten av livet. De har rett til å lære seg å oppføre seg som folk.

Halvorsen er opptatt av at verken mobbere eller mobbeofre stemples for livet:

- Det finnes triste skjebner, men jeg har møtt mange som klarer seg godt. Noen har måttet søke hjelp for å finne sin egen styrke, og jeg er ofte blitt imponert over hvor tøffe de er.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder