STORSTILT ETTERFORSKNING: Oslo-politiet etterforsker bomben i Regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya så raskt som mulig for å kunne få saken opp for retten før sommeren neste år. Foto: KYRRE LIEN, VG

Ofre for hverdagskriminalitet får ikke svar fra politiet

Antall nye fengslinger faller med over 20 prosent etter 22. juli

(VG Nett) Massedrapene til Anders Behring Breivik (32) gjør at nedre grense for hva politiet er i stand til å etterforske heves ytterligere.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

De første to ukene etter terrorangrepet lå nærmest all annen etterforskning nede for telling i Oslo-politiet, også det svært sjokkerende Bislett-drapet. Nå etterforskes drapet på Einar Opsahl (35) som normalt igjen, men en mengde andre saker blir liggende.

- Det er mange ofre for hverdagskriminalitet som venter på svar, som de ikke får, slik situasjonen er nå, opplyser fagforeningsleder Jan Olav Frantsvold i Politijuristene.

Flere saker henlegges

OPPKLARER MER: Politimester Anstein Gjengedal opplyser at Oslo-politiet oppklarer flere saker i august 2011, enn samme måned året før. De tross for at mange av de beste etterforskerne er flyttet til Terroreenheten. Foto: JAN PETTER LYNAU, VG

Opptil 130 etterforskere jobber i Terrorenheten som har ansvaret for etterforskningen av Anders Behring Breiviks massedrap.

Det er hovedsakelig hentet erfarne etterforskere fra Vold- og sedelighetsavsnittet og Seksjon for organisert kriminalitet. Andre alvorlige saker må håndteres av mindre erfarne etterforskere, hvis det i hele tatt blir gjort noe, får VG Nett opplyst.

Både sedelighetssaker og større narkotikasaker blir liggende.

- Vi risikerer at flere saker blir henlagt. Nå er det rett og slett ikke kapasitet, og i noen saker har det ingen hensikt å innlede etterforskning etter en god stund. Det jobbes hardt for å minimalisere konsekvensene, men det er umulig å si at dette ikke vil få noen konsekvenser, sier fagforeningsleder Sigve Bolstad i Oslo politiforening.

Både Bolstad og Frantsvold understrekker at de støtter strategien med å pøse på med ressurser i Terrorenheten for å bli ferdig med saken så raskt som mulig.

- Få hadde på forhånd trodd politiet var i stand til å få gjort så mye på såpass kort tid som man har vist i 22/7-sakene. Det er betryggende, men snart må oppmerksomheten igjen rettes mot bekjempelse av også annen kriminalitet, sier Frantsvold.

Aktiviteten faller

Siden avhørene av de mange hundre fornærmede gjøres ved lokalt politidistrikt, er det kapasitetsproblemer hos politiet over hele landet. Flere steder er opptil ti etterforskere opptatt med Utøya-avhør i mange uker, får VG Nett opplyst.

- Når vi allerede ser tegn på at annen aktivitet synker håper vi det blir midlertidig, og ikke minst fordi sakene gjelder enkelmennesker som fortjener oppmerksomhet, både gjerningspersoner og offer, påpeker Frantsvold.

STØTTER TERRORENHETEN: Jan Olav Frantsvold i Politijuristene mener det var riktig å opprette Terrorenheten, men påpeker at politiet snart må rette oppmerksomheten mot annen kriminalitet igjen. Foto: SCANPIX

Sjak R. Haaheim jobbet selv som politiadvokat frem til i fjor. Nå er han bistandsadvokat og opplever at det ikke blir foretatt avhør i alvorlige saker som dreier seg om voldtekt og overgrep mot barn.

- Jeg forventer at politiet på alle nivåer fjerner munnbindet og snakker ut om dette, slik at den politiske ledelsen blir klar over situasjonen og kan gi tilstrekkelig med ressurser. Hvis politidirektøren har for få ressurser til å løse med oppdraget, må han gi klar beskjed, sier Haaheim.

Færre ressurser - oppklarer mer

Curt A. Lier, som leder påtaleseksjonen i Oslo-politiet, opplyser at han har fått beskjed om at alle spørsmål som dreier seg om ressurser nå må gå via informasjonsavdelingen. Når VG Nett kontakter informasjonsavdelingen får vi senere svar på e-post med sitater fra politimester Anstein Gjengedal.

- Antall ikke påtaleavgjorte saker er lavere i august 2011, enn i 2010. Og det er oppklart flere saker i august 2011 enn i 2010. Oppklaringsprosenten er også høyere i august i år enn i fjor, opplyser Oslos politimester.

Han mener det er for tidlig å vurdere om 22. juli har hatt noen virkning.

Tall fra Oslo tingrett viser at antall nye fengslinger har gått ned fra 120 til 93, dersom man sammenlikner tall fra august 2010 med august i år.

Ifølge Gjengedal skyldes det at Oslo-politiet jobber på en annen måte i narkotikasakene.

- I sommer ble det igangsatt en langsiktig innsats når det gjelder de åpne rusmiljøene. Vi bruker bortvisning i langt større grad enn vi har gjort tidligere, og dette vil også gi utslag på antall nye fengslinger, mener politimesteren.

Regjeringen har gitt ekstrabevillinger slik at 95 nyutdannende politifolk fra vårens kull på Politihøgskolen fikk jobb i Oslo og Nordre Buskerud politidistrikt.

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget har tatt til orde for at politiet får ekstrabevillinger. Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i Stortinget 6. oktober.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder