KLAGER: Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil gjøre det lettere for barn i barnevernet å klage. Foto:

Thorkildsen innrømmer: Klageordninger for barnevernsbarn er for dårlige

Høyre og Frp mener regjeringen er sinker

(VG NETT) Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) erkjenner at barnevernsbarns mulighet til å melde fra om overtramp ikke er god nok.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Situasjonen i dag er ikke tilfredsstillende. Det er helt åpenbart. Jeg er veldig opptatt av at vi skal få et bedre tilsyn og at det skal bli lettere for barn i barnevernet å klage. Mange barn opplever at det er vanskelig å fortelle om ting som de syns er ugreit eller krenkende, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til VG Nett.

Barneombud Reidar Hjermann sa til VG Nett tidligere denne uken at det er like vanskelig for barn i dag som på 1990-tallet å klage på overtramp og overgrep i barnevernet.

- Fylkesmannen som er barnas klageinstans i dag er en uforståelig grå materie som ingen hverken vet hva er eller gjør. Vi er helt klart på samme sted i dag som på 1990-tallet når det gjelder klageadgang. Skjer det overtramp i dag - og det gjør det - så er det ikke sikkert det blir oppdaget, sa han og viser til at tilsyn med både institusjoner og fosterhjem gjentatte ganger svikter - også i dag.

- Flere forbedringer

BARNEOMBUD: Reidar Hjermann Foto:

Både han og Thorkildsen har lest VGs saker om skrekkturene barnevernsbarn på 1990-tallet ble sendt ut på. I villmarken skulle de tuktes til lydighet av blant annet eks-marinejegere med sult, kulde, utmattelse, isolasjon og frykt. Lars-Marius Sivertsvik (34) sto i lørdagens VG fram og fortalte sin historie.

VGTV: Tilbake på barnevernsinstitusjonen 18 år etter - Se det smertefulle gjensynet

Inga Marte Thorkildsen mener imidlertid det har skjedd flere bedringer siden 1990- tallet.

- Rettsikkerheten for barn er styrket på mange områder siden 90- tallet. Det er også jobbet systematisk med kompetanseheving blant annet for ansatte i barnvernstjenesten, hos ansatte på institusjonene og hos tilsynsmyndighetene. I tillegg er det innført krav til godkjenning og faglig kvalitet på institusjonene, sier hun.

Merknad fra FN

Det skal være nedfelt i rutiner hos alle barnevernsinstitusjoner at barna informeres om sin rett til å klage til Fylkesmannen, men dette hjelper lite i praksis, mener barneombudet.

29. januar 2010 ga FNs barnekomitè en merknad til norske myndigheters oppfølging av barnekonvensjonen at klageordninger for barn må bli lettere tilgjengelig. FNs barnekomité anbefaler at staten vurderer å gi Barneombudet mandat til å motta klager fra barn.

I rapporten «Maktesløst tilsyn» fra mai 2010 er Barneombudets første og viktigste konklusjon at muligheten til å klage må gjøres lettere tilgjengelig for barn.

Høyre: Skuffende

14. april 2011 tok Høyre sammen med de borgelige partiene dette opp i Stortinget og ba om å få vedtatt at Regjeringen skulle vurdere en lavterskel klageordning for barn og pårørende i barnevernet. Dette ble stemt ned av regjeringspartiene.

- Det er skuffende. Frem til nå er det kun pene ord om dette fra regjeringen. Når konkrete forslag fra Høyre om å styrke barns rettssikkerhet legges frem i stortinget stemmer regjeringspartiene konsekvent dette ned, sier stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland (H) i familie- og kulturkomiteen.

- Vi har ikke behandlet klageadgang ennå. Dette er store prosesser som må ses sammen med endringer i hvordan vi driver tilsyn. Tilsyn er en viktig del av arbeidet som nå pågår i departementet med å utvikle barnevernet. Vi har foreløpig sett nødvendigheten av å bruke tid på å evaluere det vi har i dag, sier Thorkildsen, som påpeker:

- Det sentrale er ikke hvem som behandler klagene. Det vesentlige er at barna opplever at de blir hørt og at de har tillitt til de som skal føre tilsyn slik at de tar kontakt. Det er også viktig at de som behandler klagene har den nødvendige kompetansen. Vi kan gjerne diskutere om Fylkesmannen skal ha denne rollen eller ikke, men det viktigste er jo om det faktisk fungerer eller ikke. Jeg ser at dagens ordning på noen områder ikke fungerer godt nok, sier Thorkildsen, som snart skal ha møter med samtlige fylkesmenn.

- Hva vil dere gjøre med dette og når?

- Etter å ha fått fire evalueringsrapporter og nylig satt ned et eget barnevernspanel, jobber vi nå med et barnevernsløft. Etter sommeren vil vi sende en rekke lovendringsforslag ut på høring og vi tar sikte på å legge frem en lovproposisjon og en stortingsmelding for Stortinget i løpet av neste vår. Her vil vi ta tak i organisering og utvikling av barnevernet, sier Thorkildsen.

Utålmodig

Statsråden understreker at tilsyn og klageadgang er avgjørende for barns rettssikkerhet.

- Vi ser dette i sammenheng når vi nå jobber med barnevernsløftet. Vi er nødt til å sikre at barn har tillit til de personene som skal utføre tilsyn med fosterhjem eller institusjoner. Jeg vet at fylkesmennene nå får opplæring i hvordan de skal snakke med barn og unge i en sårbar livssituasjon. Mange barn føler seg ikke komfortable med disse og det er vi nødt til å gjøre noe med for at det også skal bli lettere for barn å klage på ting de opplever, svarer Thorkildsen.

Helleland i Høyre er utålmodig. Hun sier hun selv har mottatt en henvendelse fra en fortvilt 14 år gammel jente som ikke hadde det godt under barnevernets omsorg.

- Da hun ringte sin saksbehandler ble hun bedt om å skrive et brev til fylkesmannen for å klage. Slik kan vi ikke ha det, sier Helleland.

- Må bli bedre

UTÅLMODIG: Stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) Foto:

Solveig Horne (Frp), også i familie- og kulturkomiteen, er skuffet over at de borgerlige partienes forslag om å vurdere en lavterskel klageordning ble nedstemt i fjor.

- Vi ble nedstemt på grunn av at regjeringen helt konsekvent stemmer ned alle forslag fra opposisjonen. De sier at de kommer med en helhetlig sak om barnevernet neste år. Men dette har de brukt nesten åtte år og fem statsråder på. Det må være mulig å gjøre noe med klageordningen uavhengig av dette. La oss nå håpe at Thorkildsen klarer å få til noe, sier stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp).

- Barnevernsbarna opplever mange ganger å stå helt rettsløse. Jeg forstår ikke at regjeringen lar barna vente i årevis på evalueringer og nye stortingsmeldinger, når mange barn og unge hver eneste dag taper sin kamp om å bli hørt, sier Helleland.
Thorkildsen legger ikke skjul på at hun selv er utålmodig.

- Tilbakemeldinger fra barn som nærmest er oppvokst i barnevernet sier de opplever at tilsynsførerordningen i fosterhjemmene ikke er god nok. Jeg er opptatt av å lytte til barna. Det jeg kan si med sikkerhet er at dette vil, og er nødt til, å bli bedre, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder