LAGER MIDLERTIDIG LØSNING: Barneminister Audun Lysbakken (SV) foreslår et midlertidig regelverk for å sikre at surrogatibarn som allerede er i Norge skal få en lovsikret far. Her sammen med Gunn Karin Gjul (Ap), som leder familiekomiteen på Stortinget. Foto: Krister Sørbø

Lysbakken tetter lovhull om farskap ved surrogati

Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil sikre de juridiske rettighetene til surrogatibarn som har vært i Norge noen år, men som kom hit da lovverket hadde hull.

Artikkelen er over åtte år gammel

- Vi innfører en midlertidig forskrift for barn som kom til landet før 1. juli 2010, og som ikke har hatt rettigheter i henhold til barneloven. Barnas beste er hele tiden vår rettsnor, sier Lysbakken.

Departementet vil nå godta farskap for disse barna, hvis det er fastsatt ved dom eller administrativt vedtak av kompetent myndighet, som det heter i utkastet til forskrift. En annen forutsetning er at surrogatmors identitet er kjent.

- Dette rydder opp i de gamle sakene og fyller et tomrom i lovverket. Det skaper ikke presedens og er begrenset i tid. Men den nye ordningen formaliserer båndene mellom disse barna og deres sosiale foreldre, sier Lysbakken.

Begrenset ordning

Han presiserer at dette er en begrenset ordning og at den brede debatten om framtidens regler for surrogati må tas på et senere tidspunkt.

Departementet vet ikke hvor mange barn dette dreier seg, men Lysbakken oppfordrer alle familier med surrogatbarn fra denne perioden, til å ta kontakt med myndighetene. Trolig dreier seg om noen hundre barn.

Forskriftsendringene rokker ikke ved den norske forbudet mot surrogatmorskap. Men departementet er kjent med at nordmenn reiser til utlandet for å inngå avtaler om surrogatbarn i land der dette er lovlig.

Siden 2010 har det pågått et arbeid i flere departementer og etater for å klargjøre rettstilstanden på dette området. Det ble oppdaget tilfeller der morskap og farskap til barn født av surrogatmor i utlandet, er ført inn i folkeregisteret, men uten at de jurdiske forholdene under barneloven og adopsjonsloven har vært i orden.

Det er viktig at alle juridiske rettigheter er klarlagt med tanke på framtidige spørsmål knyttet til for eksempel arv og skilsmisse.

Ikke begrenset til land

Lysbakken understreker at den midlertidige forskriften ikke gjør forskjell på land. Det er ikke slik at en dom om farskap fra USA er mer troverdig enn en administrativ avgjørelse som tas i India.

- Det som avgjør, er troverdigheten til angjeldende instans og den dokumentasjon som legges fram, sier barneministeren.

Når regjeringen vil godkjenne enkelte farskap som er fastsatt i utlandet, betyr det at man for denne gruppen barn fraviker vanlig praksis med å gå dette etter i sømmene på nytt. Når også mors identitet er kjent, gir en slik godkjennelse barnet fulle juridiske rettigheter i Norge og åpner for stebarnsadopsjon for partner, enten det er en mann eller kvinne.

- Målgruppen er barn som allerede er her, ikke framtidige tilfeller av surrogati. Vi setter barnas beste foran alt i dette arbeidet, og nå retter vi opp forholdene for dem som mangler juridiske bånd til sine sosiale foreldre, sier barneministeren.

Les også

 1. Eggdonasjon kan bli tillatt i Norge

  Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å åpne for at kvinner kan få egg fra andre kvinner i Norge.
 2. Vedum vil forby surrogati i utlandet

  Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum vil forby nordmenn å skaffe barn ved hjelp av surrogati i…
 3. Surrogatisakene: Ber om hjelp fra USA

  (VG) USAs ambassade i Oslo har bedt om hjelp fra hjemlandet for å finne ut om de skal blande seg inn i de omstridte…
 4. Surrogatpappa: - Jeg ble dumpet fra homobok

  (VG Nett) Skuespiller Geir Kvarme ble invitert av departementet til å dele sine erfaringer som homofil.
 5. Øie til Lysbakken: - Slik rydder du opp i surrogatigranskingen

  (VG Nett) Kjell Erik Øie (Ap) ber barneminister Audun Lysbakken (SV) raskt rydde opp i den omfattende granskingen av…
 6. Fikk surrogatbarn, men tør ikke varsle myndighetene

  Sørlandskvinne tør ikke varsle myndighetene om at barnet hennes er født gjennom surrogati i USA.
 7. Surrogatigranskingen: - Barnelovens far ville snudd seg i graven

  (VG Nett) Flere Ap-topper går i strupen på regjeringskolleger i forbindelse med granskingen av surrogatfamilier.
 8. Lysbakken forstår surrogatforeldrenes reaksjoner

  Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken beklager håndteringen av norske surrogatforeldre.
 9. Slik rammes barna av surrogati-oppryddingen

  (VG Nett) Norske surrogatbarn kan risikere å miste både samværsrett og arverett som følge av at ikke begge foreldrene…
 10. Kvarme raser mot Lysbakken i surrogatdebatten: - Ditt politiske forbannede ansvar å ordne opp

  Skuespiller Geir Kvarme utfordrer barneminister Audun Lysbakken til å rydde opp i rotet med surrogatbarna.
 11. Volden får beholde tvillingene

  Kari Ann Volden er blitt hjelpeverge for de to surrogatfødte tvillingguttene hun fikk i India.
 12. - Uforståelig at våre barn skal miste en forelder

  Skuespilleren Geir Kvarme og ektemannen Sebastian frykter de skal bli slettet som foreldre til tvillingdøtrene Nola og…
 13. Lar Volden-tvillingene komme til Norge

  (VG Nett) Norske myndigheter vedtok i dag at surrogattvillingene til Kari Ann Volden får oppholdstillatelse i Norge.
 14. Lysbakken varsler strengere regler for surrogati

  Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil stramme inn den norske bruken av surrogatmødre i utlandet.
 15. - Når du ser disse guttene, kan man ikke angre

  GARDERMOEN (VG Nett) De foreldreløse tvillingene Mikael og Adrian var helt uberørt av oppstyret da Kari Ann Volden…
 16. Nabodugnad for Kari Ann og tvillingene

  (VG Nett) Røst jubler! Endelig kan Kari Ann Volden vende hjem til Lofoten med tvillingguttene Mikael og Adrian.
 17. Vil prøve surrogati i Norge

  En tredel av medlemmene i Bioteknologinemnda foreslår at det gjennomføres et prøveprosjekt for surrogati i Norge.
 18. Bioteknologinemnda: - Foreldrene har seg selv å takke

  (VG Nett) Foreldrene til lille Aron, Siren, Alexander og Mia Indira vet fortsatt ikke når de kan få dra hjem til Norge.
 19. Ett nytt norsk surrogatbarn hver uke

  I snitt fødes ett barn hver uke av indiske kvinner for norske kunder. I Norge ønsker Bioteknologinemnda fortsatt forbud…
 20. - Norge bruker Kari Ann Volden til å statuere et eksempel

  (VG Nett) Kari Ann Voldens advokat anklager norske myndigheter for å sette politikk fremfor barnas beste.

Mer om

 1. Surrogati

Flere artikler

 1. Lysbakken får skryt for surrogati-endring

 2. SV-Inga Marte gir ett års surrogati-«amnesti»

 3. Rekordmange surrogatbarn hentet hjem til Norge fra India

 4. Kvinne som hentet surrogatibarn til Norge, får ikke være barnets mor

 5. India stopper baby-eksport til Norge

Fra andre aviser

 1. Lysbakken tetter lovhull om farskap ved surrogati

  Fædrelandsvennen
 2. Farskap, men ikke morskap

  Aftenposten
 3. Nytt lovforslag skal sikre foreldreskap

  Fædrelandsvennen
 4. Sier klart nei til «kjøpebarn»

  Bergens Tidende
 5. Kvinnen fikk barn med ekssamboerens sæd, en annen kvinnes egg og en tredje kvinnes livmor. Nå har retten fastslått at hun ikke får være barnets mor.

  Aftenposten
 6. En absurd utvikling

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder