VARSLET FRA FØR: Sentralbanksjef Svein Gjedrem hadde varslet at renten ville gå ned. Spørsmålet var hvor mye. Foto: Scanpix

Renten ned med 1,75 prosentpoeng

- Svært positivt, sier økonom

(VG Nett) Sentralbanksjef Svein Gjedrem setter ned renten med 1,75 prosentpoeng til 3 prosent.

Klokken 14 kom beskjeden om at Norges Bank setter ned renten. Det betyr at en rekke banker også vil kutte sine utlånsrenter.

Rentekuttet er det største siden 1983.

Hva mener du om rentekuttet?Diskuter her!

- Jeg synes det er veldig positivt at banken kutter så mye, sier professor i økonomi, Steinar Holden, ved Universitetet i Oslo.

- Det var nødvendig med en mye lavere rente, sier Holden som ønsket seg en nedgang på 2 prosentpoeng. Han er likevel fornøyd med 1,75 prosentpoeng.

- Dette vil få ned rentenivået som husholdninger og bedrifter står overfor. Det er åpenbart bedre for alle som har lån, sier han til VG Nett.

Tett på nett kl 15: Redaktør i Dine Penger, Tom Staavi, svarer på hva renteendringen betyr.Send ham spørsmål nå!

Se hva leserne mener nederst i saken.

Holden sier at det andre spørsmålet er hvor stor effekten for norsk økonomi blir.

- Dette er nok ikke tilstrekkelig. Det er viktig at myndighetene fortsetter med tiltak som gjør at bedriftene lettere kan få lån, sier han.

- Mye fokus på renten

- Dette er en tung dag for oss som mener at renten ikke bør falle altfor mye altfor fort, sier sjefredaktør Per Valebrokk i E24 spøkefullt.

Han synes det blir for mye fokus på renten som virkemiddel for å stimulere norsk økonomi.

- Jeg hadde ønsket at skattekutt og momskutt var mer fremme, sier Valebrokk.

Hva skal du bruke de «ekstra» pengene til?

Han tror uansett at 2009 kommer til å bli et svært vanskelig år for norsk økonomi.

- Men det kan bli litt bedre med dette rentekuttet, sier han.

Svekket vekst

- Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

- En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen. Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier Qvigstad i pressemeldingen.

Lavere i andre land

Norge har til nå hatt en styringsrente på 4,75 prosent. Nå blir den på 3 prosent. Til sammenligning har Sverige og Storbritannia en styringsrente på 2 prosent, mens den europeiske sentralbanken er på 2,5 prosent.

Tirsdag kveld kuttet Federal Reserve i USA sin styringsrente til mellom 0 og 0,25 prosent. Det betyr for alle praktiske formål en styringsrente på null.

Norges Banks hovedstyre mener at renten bør ligge i intervallet 2-3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

Rett etter at rentekuttet var klart, spurte vi leserne hvordan de reagerte. Se reaksjonene ved å trykke play i vinduet under:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder