HÅPER PÅ ENDRING: Kari Midtsundstad med sønnen Sindre (7) som har vært alvorlig syk imange år. Foto: Tore Kristiansen VG

Nytt flertall kan redde pleiepenger til Sindre (7)

– Det er viktig å vurdere pleiepengeordningen på nytt. Kuttet fra regjeringspartiene kan ha hatt uønskede konsekvenser, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik til VG. Som får støtte fra KrF.

Artikkelen er over to år gammel

Dermed kan det bli politisk flertall for å endre ordningen som trådte i kraft 1. oktober i år.

Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger. Men samtidig ble ordningen strammet inn, slik at foreldrenes inntekt blir redusert til 66 prosent etter et år.

Første dag for nytt storting: Klart for mange omkamper

Det ble også satt en tidsbegrensning på fem år.

Fortvilte foreldre har stått frem i VG og fortalt hvordan dette har ført til alvorlige økonomiske bekymringer på toppen av belastningen ved å ha et alvorlig sykt barn.

– Men nå begynner jeg endelig å føle at vi blir sett og hørt, sier Kari Midtsundstad i en kommentar til den politiske dreiningen sakern har tatt.

I september fortalte hun i VG hvordan hun selv har vært ut og inn av pleiepengeordningen i syv år. Sønnen hennes som kom til verden med Downs syndrom i 2010, ble født med hjertefeil, og fikk i tillegg leukemi som treåring.

– Hvis noen foreldre i dag skulle gått igjennom det samme som meg, ville det blitt en økonomisk katastrofe på toppen av frykten for å miste det kjæreste de har. Jeg synes det er en selvfølge at man skal slippe å bekymre seg for økonomien når barnet er alvorlig syk, sier Kari Midtsundstad.

Nå føler hun at budskapet begynner å sige inn i flere politiske leire.

Allerede i midten av september varslet SVs Audun Solbakken at partiet så fort Stortinget var samlet igjen i oktober, ville fremme et lovendringsforslag som sikrer at foreldre til alvorlig syke barn får beholde pleiepengene så lenge de har behov for det.

Tema i trontaledebatten

BOLLESTAD: KrF vil ha Stortnget med på endringsforslag Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.

Audun Lysbakken foreslår at Stortinget ber regjeringen raskest mulig endre folketrygdloven. Forslaget innebærer konkrete forslag om at pleiepengene ikke reduseres etter ett år, og at tidsbegrensningen oppheves. Forslaget innebærer også at aldersgrensen på 18 år for barn med psykisk utviklingshemming oppheves.

Kristelig folkepartis forslag er mindre konkret utformet. «Stortinget ber regjeringen endre pleiepengeordningen slik at den sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.»

Forslagsstiller Olaug Bollestad (KrF) forklarer VG at det likevel er tre ting ved den nye ordningen partiet vil ha endret:

*At stønadsnivået reduseres til 66 prosent etter et år

*At det ikke er mulig å utvide stønadsperioden ved langvarig sykdom eller få ny stønadsperiode ved tilbakefall.

* At det ikke er unntak fra 18-årsgrensen for psykisk utviklingshemmede.

Støttes av Ap

NY VURDERING: Aps nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen VG

Ifølge Hadia Tadjik er Arbeiderpartiet nå langt på vei enige med KrF og SV.

– Før sommeren var vi imot femårsregelen. Vi har også vært tydelige på at vi ikke vil ha 18-årsgrense for psykisk utviklingshemmede, sier hun.

– Når det gjelder reduksjon av stønad til 66 prosent etter et år, så ser vi at det i mange tilfeller har slått dårlig ut. Vi vil gjøre en vurdering av dette og komme tilbake til det. Det er viktig å vurdere dette på nytt. Det handler først og fremst om at kuttet fra regjeringspartiene kan ha hatt uønskede konsekvenser, sier hun.

Kari Midtsundstad har skrevet til samtlige partier for å få fram budskapet om hvor hardt lovendringen som trådte i kraft 1. oktober rammer de aller svakeste.

– Flott at Hadia Tajik svarer VG. Arbeiderpartiet har ikke svart meg. Det er det bare Kari Kjønaas Kjos (FrP), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) som har tatt seg tid til, sier hun.

Frp-politikeren takket ja til å ta en kaffe hjemme hos Kari. Etter besøket sa Kjønaas Kjos til Romerikes blad at hun hadde bestemt seg for å se nærmere på ordningen.

SV i mot fra første stund

Da Stortinget behandlet endringene av pleiepengeordningen i vår, fremmet SV et alternativt forslag hvor det ikke var reduksjon av stønaden etter et år, og ikke stopp i utbetalingen etter fem år.

Den gangen var det bare KrF og MDG som støttet forslaget.

31 av Arbeiderpartiets 32 representanter stemte mot SVs alternativ, og for regjeringens forslag som altså trådte i kraft 1. oktober.

Dette har SV altså varslet at partiet skal fremme på nytt nå i høst.

Hvis hele Arbeiderpartiet snur, kan det bety at den vedtatte pleiepengeordningen endres. Med dagens stortingssammensetning har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF til sammen flertall som kan endre den vedtatte pleiepengeordningen.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa til VG i september at partiet er åpent for å drøfte tilpasninger for dem som er i de mest krevende situasjonene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder