VIL HA UTVALG: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier til VG at regjeringen vil sette ned et sysselsettingsutvalg.
VIL HA UTVALG: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier til VG at regjeringen vil sette ned et sysselsettingsutvalg. Foto: Odin Jæger, VG

Regjeringen varsler utvalg for å få flere i jobb

Publisert: Oppdatert: 12.10.17 08:01
INNENRIKS

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier at regjeringen vil nedsette et utvalg som skal foreslå tiltak for å få flere ut i arbeidslivet.

– Fallende sysselsetting har vært en utfordring fra 2008, og vi vet mye om hvem som er fortrengt og hvorfor. Før sommeren startet derfor regjeringen et arbeid med å se på ulike problemstillinger som er egnet for utvalgsarbeid, skriver Hauglie i en epost til VG og legger til:

– Hvordan sysselsetting påvirkes av kompetanse, av strukturelle forhold, og av ulike ytelsers utforming og innvirkning er blant det vi nå må se på.

Nå jobbes det med å danne sysselsettingsutvalgets mandat og sammensetning.

– Vi vil etter drøfting med partene komme tilbake så snart det er klart.

Krevde kommisjon

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ønsker tiltaket velkommen.

– Vi tok opp spørsmålet om en sysselsettingskommisjon med statsministeren i januar, så dersom de nå har snudd og ønsker å sette ned en slik kommisjon, så ønsker vi det velkommen.

– Det er også positivt hvis statsråd Hauglie ikke lenger mener det samme nå som i august, da hun sa at regjeringen hadde tro på at fallet i sysselsettingsandel nå hadde flatet ut og snudd. Men det er jo litt rart å skifte mening så ofte, og samtidig forsøke å raljere med andre, sier Tajik.

Hun etterlyste onsdag overfor VG en partssammensatt sysselsettingskommisjon som skal sørge for at andelen som står utenfor arbeidslivet går ned.

Da VG ba arbeidsministeren kommentere saken, var Hauglies kommentar altså at regjeringen vil sette ned et sysselsettingsutvalg.

– Har en god vei å gå

– Det er positivt at Arbeiderpartiet nå er opptatt av og ønsker å ta opp utfordringer knyttet til fallende sysselsetting, sier Hauglie.

Hun sier at hovedoppgaven nå er å sikre norske bedrifters konkurransekraft gjennom økt satsing på utdanning og kompetanse, bedre infrastruktur og gode rammevilkår.

– Her har Ap en god vei å gå både når det gjelder problemforståelse og politikk, mener arbeidsministeren.

Les også: Faktisk helt feil at sysselsettingen fortsetter å falle

Fire punkter

Her er rammene Tajik mener er riktig for en kommisjon:

– De skal:

** Peke på hvordan vi kan få flere i arbeid.

** Komme med konkrete forslag.

** Gi presise beskrivelser av problemet, slik at vi kan utvikle flere løsninger.

** Inkludere representanter fra partene i arbeidslivet.

– Sysselsettingsandelen er i dag så lav som 67,1 prosent: 1 av 3 i arbeidsfør alder har ikke arbeid. I en tid hvor vi får en stadig eldre befolkning, hvor inntektene fra olje og gass går ned, og hvor også innfasingen fra oljefondet må reduseres, så kan vi ikke samtidig fortsette med en så lav sysselsettingsandel, sier Tajik.

Her kan du lese mer om