TAS PÅ ALVOR: Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han tar nordmenns oppfatning på alvor. Foto: Frode Hansen VG

En av to mener politiet ikke er godt nok rustet for terror: Justisministeren: – Blir aldri perfekte

Mens en av to nordmenn ikke mener politiet er godt nok rustet  til å takle et nytt terrorangrep, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) at Norge er bedre rustet enn noen gang.

Mona Byrkjedal
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En uke før femårsmarkeringen av terrorangrepene mot Oslo og Utøya, ble minst 84 drept i et grusomt terrorangrep i ferieparadiset Nice. Justisminister Anders Anundsen er i dag opptatt av å formidle at innbyggerne i Norge skal føle seg trygge.

Likevel mener halvparten av den norske befolkning at politiet ikke er godt nok rustet til å takle et eventuelt nytt terrorangrep. Det kommer frem i en Infact-undersøkelse gjort på vegne av VG.

53,3 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet, mens en tredjedel ikke vet om politiet er godt nok rustet. 1 av 6 tror derimot at politiet er godt nok forberedt. Undersøkelsen ble gjort tirsdag, to dager før massedrapene i Nice.

Justisministeren sier at han tar oppfatningen på alvor, og understreker at beredskapen i Norge er vesentlig bedre rustet enn den noen gang har vært.

– Samtidig er det et spørsmål om hvordan man oppfatter et slikt spørsmål: Er vi noen gang godt nok rustet? Jeg tror ikke det er mulig å komme dit. Alle øvelser og reelle hendelser viser at det alltid er forbedringspotensial. Men vi skal aldri si at vi er i mål, for vi blir aldri perfekte.

– Forbedring

Den siste tiden har det kommet frem vesentlige mangler med den norske beredskapen, fem år etter at mye gikk galt for norsk politi:

Blant annet mangler fremdeles spesialtrente polititjenestemenn i politidistriktene, politidistriktene sliter med å rekruttere flere, og lovnadene om Nasjonalt beredskapssenter omtales nå som et «mareritt» av statsminister Erna Solberg (H).

Beredskapstroppen er også tydelige på at de ønsker bedre transportkapasitet, for ikke å risikere å bruke fem timer på å komme seg til Nord-Norge.

– Det er blitt en vesentlig forbedring der. Klartiden er gått ned fra to til en time med Forsvarets helikopter på Rygge. Men avstanden fra Oslo til Trondheim har ikke endret seg, og avstanden fra Oslo til Bergen har ikke endret seg – den vil ikke endre seg heller, sier justisministeren, og fortsetter:

– Det vil ta tid å transportere beredskapsressurser rundt om i landet, og det har aldri vært mulig med så kjapp responstid som nå. Det vil bli enda bedre når vi får 16 nye bedre redningshelikopter og i tillegg jobber vi med å finne ut hva slags politihelikoptertjeneste vi skal ha i fremtiden.

Anundsen har tidligere skrytt av at Norge har fått dobbelt så mange politihelikoptre som vi hadde 22. juli 2011. I dag har politiet to helikoptre. Etter terrorangrepet i 2011, ble det tydelig at helikoptertjenesten ikke fungerte optimalt, og i en årrekke har politiet etterspurt flere. Ifølge Ole Vidar Dahl, leder for nasjonale bistandsressurser ved Oslo politidistrikt, har begge helikoptrene passert «best før»-dato.

Ikke bestemt

I et større intervju med VG er statsminister Erna Solberg ærlig på at hun ikke har politihelikoptre høyt oppe på sin prioriteringsliste.

– Vi har i dag en politihelikoptertjeneste som fungerer svært godt, og den har aldri vært bedre. Den samlede oppetiden er veldig god. Det eneste som har blitt verre, er været på Gardermoen, sier Anundsen.

– Jeg tror ikke politiet er helt enig i at den største utfordringen med politihelikopteret er været på Gardermoen. De har jo etterspurt flere?

– Det er kanskje litt tabloid, men dere finner ingen i Beredskapstroppen eller i spesialenheten som sier at politihelikoptersituasjonen er blitt dårligere. Det er gode relevante innspill de kommer med, men det er ikke tatt noen konkret beslutning om hvordan det skal være. Utgangspunktet i 2011 var helt annerledes enn det er nå. Politiet ønsker noe mer, men det hører også med til historien at Politidirektoratet har vært tydelige på at de har nedprioritert politihelikopter til fordel for IKT.

Etter å ha fått sett uttalelsene til justisministeren, sier politiinspektør Dahl til VG:

– Vi kan bekrefte at de to helikoptrene flyr i dag, men vi også ser tydelige konturer av slitasje på maskiner og utstyr. Vi ønsker et nytt helikopterkonsept som kan transportere politiets innsatspersonell, og at dette er på plass før Beredskapssenteret bygges. For å få god effekt av et beredskapssenter, må vi ha en transportkapasitet på stedet som fungerer innen 15 minutter.

Anders Anundsen sier at forskjellen er vesentlig mindre enn det kan gi inntrykk av, og viser blant annet til at Forsvarets helikoptre står tilgjengelige på Rygge.

Vurderer ny «skrytevideo»

At nordmenn likevel ikke tror politiet er godt nok rustet, mener justisministeren kan tyde på at han ikke har vært flink nok til å få frem hva som er gjort.

– Vi har gjort iherdige forsøk på å få ut et slikt budskap. Man skal ikke se bort fra at det som påpekes i mediene ofte er det som ikke er gjort. Jeg har selv gjort et forsøk på å få frem det positive, for å gi et mer samlet inntrykk av hva som er gjort, gjennom en egen film, med litt blandet resultat.

Justisministeren viser til sin egen skrytevideo hvor han selv figurerer som reporter og skryter godt av ulike ting som regjeringen har oppnådd de to siste årene. Videoen fikk massiv kritikk da den kom ut, og ble blant annet omtalt som propaganda.

– Blir det ny informasjonsvideo?

– Kanskje vi skal lage en oppfølger? Det har vi ikke tatt stilling til, men det blir nok i tilfelle i en annen form. Den er sett av mange, så den har nok hatt en viss informasjonsverdi, for det er krevende å få ut positiv informasjon. Jeg tror også vi er i en fase hvor det er mye forandringer som skjer, og jeg tror det er en viktig og stor oppgave å få frem disse positive endringene.

Tar ikke selvkritikk

Til tross for positive endringer, har to regjeringer gjennom fem år lovet å bedre beredskapen for å hindre at et terrorangrep kan skje igjen. Fortsatt mangler nytt beredskapssenter, noe statsministeren tar selvkritikk for at er forsinket.

– Jeg leser det hun sier annerledes. Hun sier at hvis den forrige regjeringen hadde skrinlagt Alnabru tidligere, hadde det vært tidligere på plass. Det er veldig uheldig at de ikke gjorde det grunnlagsarbeidet godt nok.

– Erna Solberg sier at det har vært et mareritt, har det vært et mareritt for deg også?

– Jeg er enig i at det har vært et mareritt når vi oppdaget hvor dårlig den jobben var gjort. Sånn sett var det et mareritt, når vi oppdaget at det var så gæli. Vi hadde sett for oss at vi kunne bygge på det arbeidet som var gjort, svarer justisministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder