RAPPORTSLAKT: Statsminister Erna Solberg (H), her på vei inn til en partilederdebatt i valgkampen i høst. Foto: Helge Mikalsen , VG

Slakter Ernas skattekutt til de superrike

I en ny undersøkelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) gis regjeringen det glatte lag for sine mange milliarder i kutt i formuesskatten for de super-rike i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Regjeringens argumentasjon for lettelser i formuesskatten er ytterligere svekket som en følge av denne undersøkelsen, fastslår professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til VG.

Norges fremste økonomer: Slakter Ernas kutt i formuesskatten

Vellykkede bedrifter

Prosjektet er utført av Marte Finnevolden og Tiril Amalie Gulbrandsen under veiledning av professor Møen. I forlengelsen av sin masteroppgave ved Senter for skatteforskning, har de to analysert formuesskatt betalt for eierskap til bedrifter som kom med i Dagens Næringsliv gasellekåring for 2013. Gasellebedrifter er Norges mest vellykkede vekstbedrifter.

I prosjektet undersøkes regjeringens påstand om at den norske formuesskatten er spesielt skadelig for eierne av slike gründer- og innovasjonsbedrifter.

De har benyttet data fra i alt 1835 av gasellebedriftene, og identifisert 3714 eiere av disse ved hjelp av regnskaper og offentlige registre.

Full splid i vinter: Erna ga beskjed – krever flere kutt i formuesskatten

Funnene står stikk i strid med begrunnelsen for selve hovedprioriteringen i den økonomiske politikken til den blåblå regjeringen:

** Nesten 60 prosent av eierne av gasellebedriftene betalte ikke formuesskatt i 2012.

** 90 prosent av eierne som betalte formuesskatt måtte ut med mindre enn 25.000 kroner i formuesskatt for sine eierandeler.

** Mesteparten av den formuesskatten gaselleeierne betaler stammer fra annen formue enn eierskapet i gasellebedriftene.

** For alle gasellebedriftene under ett utgjør formuesskatten 9,5 prosent av det utbetalte utbyttet. Dette viser at utbytte i det alt vesentlige tas ut for andre formål enn å betjene eiernes formuesskatt.

Få betaler formuesskatt

HAR SKREVET RAPPORT: Marte Finnevolden (til venstre) og Tiril Amalie Guldbrandsen har skrevet masteroppgave om formuesskatt på Norges Handelshøyskole. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Det er mange meninger i debatten om formuesskatten, men det har vært lite empirisk forskning. En viktig påstand til de som vil redusere eller fjerne formuesskatten, er at formuesskatten hindrer vekst i norske bedrifter. Vi har manuelt gått inn og sett på om dette stemmer i forhold til bedriftenes regnskaper og eiernes ligninger. Det viser seg at andelen av eiere som betaler formuesskatt er beskjeden i denne type bedrifter, sier Marte Finnevolden.

Onsdag klokken 10 la regjeringen både frem forslaget til statsbudsjettet for 2016 – og forslag til ny skattereform – samtidig.

VG avslørte i valgkampen at regjeringen for tredje året på rad foreslår milliardkutt i formuesskatten.

Knut Arild Hareide: Nekter å kutte mer i formuesskatten

– Lite belegg

PROFESSOR: Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foto: Eivind Senneset ,

– Det er lenge blitt hevdet at den norske formuesskatten er spesielt skadelig for eierne av gründerbedrifter og innovasjonsbedrifter. De funnene studentene gjør viser at det er lite belegg for denne påstanden. Og dette bygger på en rent faktiske tall, ikke på teorier og modeller. De fleste eiere av vellykkede vekstbedrifter betaler ikke formuesskatt, og de som betaler mye ser ut til å ha solide bedrifter. Formuesskatten er ikke neglisjerbar for dem som betaler den, men tallene viser at den er en relativt beskjeden belastning sammenlignet inntektsskatt og arbeidsgiveravgift, sier NHH-professor Møen.

Han sperret opp øynene da dataene tikket inn:

– Jeg er mest overrasket over at formuesskatten utgjør en såpass liten andel av bedriftenes utbytte. I media får man inntrykk av at formuesskatten er den viktigste grunnen til at det tas ut utbytte, men eierne tar ut ti ganger mer utbytte enn de betaler i formuesskatt. Det er ikke noe galt i det, men det viser at disse bedriftene ikke lider under kapitalmangel.

– Hva tror du det skyldes at det største regjeringspartiet, Høyre, har reduksjon i formuesskatten som kampsak nummer én?

– Jeg tror det skyldes at de er prinsipielle motstandere av denne skatten. Og det hadde vært helt fair hvis de sa dette rett ut. Problemet er at de prøver å gi kuttene en faglig begrunnelse. Høyre hevder at det vil øke investeringer, innovasjonen og omstillingen i næringslivet. Jakten på faglig støtte for dette synspunktet har bare gjort det mer og mer tydelig at de fagøkonomiske argumentene taler for å prioritere andre skatteletter, sier Møen.

Under forrige valgkamp bladde han opp: Stein Erik Hagen betalte Erna Solbergs helikopterturer

Negativ Norman

– Ikke engang din professorkollega Victor D. Norman på NHH, selv tidligere statsråd for nettopp Høyre, støtter regjeringens tunge prioritering av kutt i formuesskatten?

– Nei, og det er nok tankevekkende for Høyre. Det er et betydelig misforhold mellom hvor mye av det økonomiske handlingsrommet regjeringen har brukt på kutt i formuesskatten, og hvilke positive effekter den kan vise til. Man må nesten beundre statsminister Erna Solbergs stahet og stayerevne i denne situasjonen, legger Møen til.

– Som økonom, hvorfor tror du at deler av næringslivet, og Høyre, er så opptatt av formuesskatten?

– For Høyres del tror jeg at det skyldes at dette er noe man har hatt programfestet i så mange år. I deler av næringslivet tror jeg også at uviljen mot formuesskatten er meget dyptfølt. Man skjønner rett og slett ikke hvorfor man skal betale en skatt som ikke er direkte koblet til årets inntjening, og man mener at man trenger disse pengene til å videreutvikle egen virksomhet. Det pussige er at dette argumentet brukes uansett hvor rike bedriftseierne er i utgangspunktet. I realiteten ber de rike dermed om å få slippe å være personlige skatteytere, sier Møen.

Erna Solberg i fjor høst: – Jeg har svart nok om skatt

Ikke grunnlag

«Samlet sett mener vi at analysene våre ikke gir grunnlag for å anta at formuesskatten på avgjørende og systematisk vis hemmer veksten til gasellene. De bedriftene som utløser formuesskatt for eiernes synes å ha gode nøkkeltall og kapitalsterke eiere. Det er også verdt å merke seg at vellykkede vekstbedrifter leverer god avkastning til sine eiere til tross for formuesskatten», heter det i masteroppgaven.

I fjor la regjeringen fram et forslag om å kutte formuesskatten med 4,1 milliarder i statsbudsjettet, men deler av dette kuttet ble forhandlet ned i Stortinget.

Forslaget utløste voldsom kritikk, og i løpet av kort tid var de borgerlige partienes klare flertall på meningsmålingene blåst bort. Ap fosset fram. Regjeringen har nesten vært ute av stand til å få støtte for sine formuesskattekutt.

Scheel-utvalget foreslo å la den være uendret.

Liten effekt

Da Finansdepartementet ba analyseselskapet Menon om en vurdering av hva skattekutt kunne gi av nyinvesteringer i næringslivet, var konklusjonen at kutt i selskapsskatten ville gi åtte ganger større effekt per krone.

VG-kommentator: Nesestyver for Regjeringens formuesskatte-kutt

Å redusere og etter hvert fjerne formuesskatten har stått i Høyres stortingsvalgsprogram i flere tiår. For Høyre i regjering har en reduksjon av formuesskatten vært kampsak nummer én.

– Tynne suppe

Høyre er imidlertid lite imponert over NHH-studien om formuesskatten:

– Nå har jeg fått lest dette, og vil si at dette er tynn suppe, sier finanspolitisk talsmann Svein Flåtten (H).

– Hvorfor det?

– Fordi de har undersøkt 17–1800 bedrifter, mens det finnes hundretusenvis av norske bedrifter og eiere med potensielle problemer som følge av formuesskatten, sier Flåtten.

Han går ikke med på premisset om at Høyre har argumentert for at gründerbedrifter rammes av formuesskatten:

KRITISK: Finanspolitisk talsperson Svein Flåtten i Høyre. Foto: Harald Henden , VG

– Det ville det vært dumskap å si. Nystartede bedrifter har ikke verdier, så de betaler ikke formuesskatt. Vårt argument har vært at når gründerbedrifter kommer så langt at de skal på børs, og får inn kapitalverdier, må de betale formuesskatt, og det er de ikke alltid i stand til, sier Flåtten.

– Det høres ikke ut som du tar til deg formuesskatte-kritikken fra NHH-studien?

– Overhodet ikke. Når disse forskerne nå etterlyser faglige begrunnelser for kutt i formuesskatten bør de også gå og spørre de som driver norsk næringsliv, for de sier at skatten hemmer investeringene, og det er også en faglig begrunnelse, sier Flåtten.

– Men det er jo de som betaler formuesskatten, og ingen vil vel egentlig betale mer skatt enn nødvendig?

– Det er ikke derfor næringslivet sier dette. De vil kutte fordi formuesskatten er en særskatt for norske eiere, sier Flåtten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder