OVERKJØRER HØYESTERETT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier en av fordelene ved å være politiker, er at man kan endre lover, når Høyesterett ikke er på linje med det politiske flertall. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Overkjører Høyesterett to ganger: Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) slår Høyesterett i hodet to ganger og endrer loven for å sikre at deltidsansatte får fortrinn til nye stillinger.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over tre år gammel

– Vi imøtekommer nå sterke krav fra arbeidstagerorganisasjonene om at deltidsansatte må få forsterket sin fortrinnsrett når det utlyses ny stilling. Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier Hauglie til VG.

– Dette er en veldig god nyhet å få på sommerstid. Hauglie leverer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les: Hauglies omstridte opprydding

Lovendring etter dom

Deltidsansatte har i loven en slik rett. Hauglie aksjonerer nå, fordi Høyesterett i en dom i fjor, avviste fortrinnsretten.

I høringsuttalelsen som Hauglie nå sender ut for å gjennomføre denne endringen i arbeidsmiljøloven fra nyttår, står det at «Høyesterett kom i ovennevnte dom til at fortrinnsrettsbestemmelsen ikke åpner for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling. Dommen fraviker således tvisteløsningsnemndas langvarige praksis om at deltidsansatte etter omstendighetene kan ha fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling».

Hauglie endrer derfor loven, slik at Høyesteretts dom ikke blir retningsgivende.

I samme dom kom Høyesterett også til at tvisteløsningsnemndas avgjørelser ikke har rettskraft.

Les: SAS vil ha mer deltid

Fordelen med politikk.

Det finner heller ikke Hauglie seg i og endrer loven, slik at tvisteløsningsnemndas avgjørelser faktisk blir rettskraftig.

– Du slår Høyesterett i hodet to ganger?

– Fordelen ved å være i denne bransjen – politikken – er at vi faktisk kan endre loven, sier hun:

– Da Bondevik-regjeringen i 2005 fikk hele Stortinget med på at deltidsansatte skulle ha fortrinnsrett til nye stillinger, var det fordi det var et bredt politisk ønske om å legge til rette for at deltidsansatte som vil jobbe heltid, skal få anledning til det, sier Hauglie.

– Men når Høyesterett kommer med dommer som vi mener er i strid med et bredt politisk ønske, så går vi inn og foretar endringer av arbeidsmiljøloven, for å sikre at folk som ønsker det, faktisk kan få fulltidsstilling.

Tvisteløsningsnemnda er et partssammensatt utvalg, hvor både arbeidstagere og arbeidsgivere sitter, som skal forsøke å løse strider i arbeidslivet.

Sykepleierglede

Vi er sammen med Hauglie ved Lovisenberg sykehus i Oslo, hvor vi møter sykepleier Rudi Walker.

Han liker hennes budskap.

– Jeg har vært sykepleier i ett år og ønsker heltidsstilling. Jeg har fått økt fra 75 til 90 prosent. Med den nye loven håper jeg det blir lettere å få fylt på med ti prosent fra en ny stilling, slik at jeg får en heltidsstilling, sier han.

(Saken fortsetter under bildet).

JOBBGLEDE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Lovisenberg sykehus sammen med sykepleier Rudi Rudi Walker. Han er positiv til hennes lovendringsforslag. Foto: Hallgeir Vågenes VG

I lovendringsforslaget står det at «Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten».

Les: Å være ledig er en fulltidsjobb

Forbehold

Men det tas forbehold:

«Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstager er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. På disse vilkår vil fortrinnsretten også kunne gjelde til en del av en stilling.

– Hauglie, hva er vesentlige ulemper for virksomheten?

– Vi ønsker å signalisere at deltidsansatte skal prioriteres når det kommer nye stillinger, som gjør at deltidsansatte som vil jobbe heltid, skal få rett til det. Men i virkeligheten dere ute, skal det skrus sammen vaktplaner og for å få fylt opp vakter, spesielt om natten og i helgene, trengs det brøkstillinger for å få det hele til å gå opp. Derfor kan det være behov som gjør at bedriften tidvis må prioritere annerledes.

Les: Stillingsbrøk-virkeligheten

– Praktiske utfordringer

– Hvis en som har en 30 prosent stilling skal ha 70 prosent av en ny 100 prosentstilling, da blir det 30 prosent igjen: bedriften blir uansett sittende igjen med en 30-prosentstilling?

– Det er slike praktiske utfordringer som må løses. De politiske signalene er at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til å få fylt opp stillingen sin.

– Er ikke den store utfordringen at de som skrur sammen vaktplaner prioriterer brøkstillinger, fordi det gir større fleksibilitet?

– Det er riktig at alle ikke kan ha heltidsstillinger, vi trenger at folk tar vakter og går i mindre brøkstillinger, men vi ønsker som hovedregel at folk skal ha heltidsjobber: Derfor understreker vi at deltidsansatte skal ha fortrinn, sier Hauglie.

49 000 flere i heltid

Hun sier at utviklingen går i riktig retning.

– Mellom 2008–2013 var det to prosent økning i gruppen kvinner som gikk over fra deltid til heltid. Fra 2013 til 2016 er økningen tre prosent. 49 000 flere kvinner jobber nå heltid sammenlignet med da H/Frp overtok.

– Kan få flere menn inn i sykepleieryrket

Unio-sjef Ragnhild Lied roser Høyre-statsråden.

– Lovendringen vil ikke løse alle utfordringene knyttet til deltid, men det gir et viktig signal om at det er heltid som er målet.

– Dette er veldig bra, spesielt for helse- og omsorgssektoren, som har en stor utfordring med mange deltidsstillinger.

GOD NYHET: Unio-sjef Ragnhild Lied sier statsråd Hauglie leverer en god nyhet midt på sommeren. Foto: Frode Hansen VG

– Det kan få flere menn inn i sykepleieryrket: De vil ikke ha deltidsstillinger. Norske kvinner har altfor lenge funnet seg i deltidslivet. Nå tas det et godt grep for flere heltidsstillinger, sier Lied.

Les: Frp-Siv provoserer Ap-Jonas

– Positivt, men.

– Det er positivt at deltidsansatte gis fortrinnsrett til full stilling, sier Per Egil Johansen i Fagforbundet Oslo.

– Men dette forslaget vil isolert sett ikke løse utfordringene med deltidsproblematikken særlig i helsesektoren.Vi vet jo at mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid og ser samtidig at det nesten ikke lyses ut hele stillinger i helsesektoren, sier Johansen.

– Løsningen på dette er hele faste stillinger sammen med en sterk arbeidsmiljølov, gode avtaler og samarbeid mellom partene, sier han.

LOs nestleder

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik ønsker å kommentere saken slik:

– LO har i lang tid jobbet for deltidsansattes rettigheter til å øke sin stillingsstørrelse, og for å gjøre heltidsstillinger ril det normale, også innenfor typisk kvinnedominerte deler av arbeidslivet. Regjeringen har i denne perioden ikke lagt fram noen konkrete tiltak for å løse problemet med små stillingsbrøker.

Les også

 1. Arbeid er jobb nummer én – alltid

  I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen…
 2. Arbeidsledigheten faller - hva skal Ap kritisere nå?

  Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet. Arbeiderpartiets svartmaling mangler rot i…
 3. Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har innkalt til møte med flere butikkjeder for å åpne jobbdøren for unge…
 4. Vil rydde opp i arbeidslivet: Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha et tak for innleie av arbeidskraft.
 5. Trettebergstuen: – Kvinner må betale prisen for søndagsåpent

  Nestleder i familie- og kulturkomiteen, Anette Trettebergstuen mener søndagsåpent er problematisk i…
 6. Skaper reaksjoner på sosiale medier: Utlyser 20 deltidsstillinger i én annonse

  Denne stillingsannonsen fra Balsfjord kommune skaper reaksjoner på sosiale medier.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Anniken Hauglie
 3. Lønn
 4. Politikk
 5. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Pluss content

  Vil gi fortrinnsrett til deltidsansatte: Arbeidsministeren overkjører Høyesterett to ganger

 2. Ap mobiliserer sine ordførere til kamp mot deltid

 3. Kvinne-opprør mot deltid

 4. Pluss content

  Tre norske kvinner: Derfor jobber vi deltid

 5. LO-topp om deltidskrisen: Dette hadde aldri menn godtatt

Fra andre aviser

 1. Krever tøffe tiltak mot deltid

  Fædrelandsvennen
 2. Mener frivillig deltid er et verditap for samfunnet

  Fædrelandsvennen
 3. Å få flere i heltid er både et strukturelt og et kulturelt spørsmål

  Aftenposten
 4. Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke

  Aftenposten
 5. Denne stillingsannonsen satte sinnene i kok

  Fædrelandsvennen
 6. Spekter-direktørens deltids-utspill skaper reaksjoner: – Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no