SKAL FINNE ALDER: UDI bruker i dag røntgen av håndledd for å vurdere alderen på asylsøkere som sier de er under 18 år. Men metodene er usikre, og mens de venter på nye metoder legger UDI derfor større vekt på intervjuer og observasjon av søkeren.

UDI skal legge mer vekt på intervjuer på grunn av usikre alderstester – 100 av 174 intervjuer ble gjort på Skype

Så langt i år har rundt 100 enslige mindreårige fra Afghanistan bare møtt saksbehandleren sin gjennom en PC-skjerm.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Over en liten dataskjerm skal du vurdere om en person er barn eller voksen, og det er helt umulig. Du ser ikke kroppsspråk, hvordan de sitter og fikler med ting på bordet, om de skjelver på beina, du får ikke med følelser, blikket, om de sitter urolig på stolen, ingenting, sier mottaksleder Grethe Apelseth ved Norsk Folkehjelps ordinære mottak i Jølster.

Hun er en av mottakslederne som har slått alarm om forholdene for de enslige mindreårige i norske mottak nå. VG skrev i forrige uke om at enslige mindreårige asylsøkere fortsatt alderstestes på samme måte som før – tross kraftig etikkrefs.

UDI aner ikke når de nye metodene for å aldersteste faktisk kan være på plass, og i mellomtiden legger de mer vekt på asylintervjuet for å sette asylsøkerens riktige alder.

Så langt i år har rundt 100 av 174 intervjuer av enslige mindreårige fra Afghanistan imidlertid blitt gjennomført på Skype, opplyser UDI til VG.

METODEN I DAG: Når asylsøkere alderstestes i dag tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet. Det sammenlignes med bilder i et bildeatlas fra 50-tallet – bilder tatt av hvite middelklasseungdom i Ohio på 30-tallet. Foto: Jørgen Braastad VG

– Det er så hardt og tungt å skal fortelle om saken sin i utgangspunktet, også får du ikke engang få lov til å møte den som skal avgjøre fremtiden din, sier mottaksleder Apelseth til VG.

– Nødvendig med bruk av Skype

UDI innrømmer at et intervju hvor barna faktisk møter opp hadde vært bedre i saker hvor de skal se på alder, men viser til ressursmangel.

– Den omfattende bruken vi har hatt av intervjuer over Skype har sammenheng med de høye ankomstene av asylsøkere i 2015. Det kom særlig mange enslige mindreårige asylsøkere i denne perioden, og vi har gjennomført intervjuer over Skype for å begrense ventetiden mest mulig, sier fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelingen i UDI.

– En fordel for de enslige mindreårige har også vært at de har sluppet en lang reise i forkant av intervjuet, og at de har kunnet ha sin faste representant til stede under intervjuet, påpeker Bærvahr.

Han forklarte i forrige uke at UDI nå legger større vekt på egne funn for å sette en alder, gjennom for eksempel intervju og observasjon av søkeren.

– Vi ser imidlertid at oppmøteintervjuer vil være bedre i saker hvor det er særlig tvil om alder, men ressurssituasjonen har altså gjort det nødvendig med bruk av Skype også i saker der vi gjerne skulle tatt oppmøteintervju, sier Bærvahr til VG i dag.

Bakgrunn: Til tross for kraftig etikkrefs blir enslige mindreårige fortsatt testet på samme måte som før

UDI-sjefen understreker samtidig viktigheten av å gjøre alderstester.

– Det er dessverre mange asylsøkere som feilaktig oppgir at de er mindreårige. Aldersundersøkelsen er en metode som bidrar til å sikre at barn behandles som barn med de spesielle hensynene som skal tas. Det kan være krevende å fastsette sannsynlig alder på en søker uten ID-papirer, og den medisinske aldersundersøkelsen er den mest objektive vurderingen vi har, sier Bærvahr.

Les også: KrF, SV og Venstre vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

Skal evaluere Skype-bruken

– Hvor sikre er dere på kvaliteten på aldersfastsettelsene i de rundt 100 sakene hvor det er gjort Skype-intervjuer?

– I den delen av intervjuet som dreier seg om alder, er det hvordan søkeren underbygger alderen sin som er viktig. I tillegg vil saksbehandlerens aldersvurdering basere seg på søkerens fysiske fremtreden og måten vedkommende uttrykker seg på. Det siste vil ikke kunne ivaretas like godt i et Skype-intervju som i et oppmøteintervju, svarer Bærvahr.

– Vi legger inn sikkerhetsmarginer i aldersvurderingene våre, det gjelder ikke minst der intervjuet er foretatt over Skype, sier han, og påpeker at de nå jobber med en evaluering av bruk av Skype i asylintervjuer.

Fikk du med deg? 326 barn får bare bli i Norge til de fyller 18 år. Her kan du lese om et av dem

Les VGs reportasjer fra Afghanistan: Farida håper fortsatt på retur til Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder