RAPPORT TIL STORTINGET: På bildet mottar stortingspresident Olemic Thommessen (H)  fjorårets EOS-rapport fra utvalgets leder Eldbjørg Løwer.
RAPPORT TIL STORTINGET: På bildet mottar stortingspresident Olemic Thommessen (H) fjorårets EOS-rapport fra utvalgets leder Eldbjørg Løwer. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

EOS: Kan ikke navngi overvåket journalist

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

EOS-utvalget har ikke lov å avsløre navnet på journalisten som ble ulovlig registrert av Forsvarets Sikkerhetsavdeling gjennom fire år, ifølge Eldbjørg Løwer, utvalgets leder.

Løwer sier at de heller ikke har anledning til å kontakte journalisten og gjøre henne eller ham oppmerksom på at vedkommende i fire år har vært i Forsvarets søkelys.

– Dette er våre egne funn. Det er selvfølgelig et tankekors at vi ikke kan gi ut slik informasjon, men sånn er det, sier Løwer til VG.

Løwer presiserer at informasjonen om journalisten nå er slettet fra FSAs arkiver.

Les mer her. Forsvaret overvåket journalist ulovlig

Kan ikke si noe til noen

– Selv om noen klager og vi undersøker registrene, har vi ikke lov å fortelle klageren om vi har funnet noe, eller ikke funnet noe. Men vi har mulighet til å gi klager mer informasjon, men da må vi spørre Justisdepartementet først, sier hun.

EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, sendte sin årsrapport til Stortinget onsdag morgen.

– Plikt til å fortelle

I rapporten får Forsvarets Sikkerhetsavdeling kritikk fra utvalget fordi tjenesten registrerte opplysninger om en ikke navngitt norsk journalist gjennom fire år.

Jon Wessel-Aas, advokat og personvernekspert, mener imidlertid at utvalget ikke bare har rett, men også plikt til å fortelle vedkommende journalist at han eller hun er blitt ulovlig overvåket:

– Slik jeg tolker loven, er det ikke noe i veien for å utlevere disse opplysningene. Jeg meber tvert imot at de har plikt til å komme fram med disse opplysningene, både etter norsk grunnlov og menneskerettskonvensjonen. Hvis ikke EOS-utvalget kan påberope seg ett eneste hensyn til å holde opplysningene tilbake, da må justismyndighetene gripe inn og oppklare dette veldig raskt, sier Wessel-Aas til VG.

Lagret i fire år

Det var under en inspeksjon i 2015 at utvalget kom over rapporten om journalisten, som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregisteret og artikler i media om Forsvaret over en lengre periode.

– Det er uheldig at opplysninger om en journalist ble lagret i fire år, uten at det forelå tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, sier Eldbjørg Løwer.

FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge EOS-utvalget, som mener at behandlingen av opplysningene skjedde i strid med personopplysningsloven.

2013: Kartla journalister ulovlig

Overtramp

Advokat Ina Lindal Nyrud i Norsk Journalistlag sier at kritikken fra EOS-utvalget må få konsekvenser for Forsvaret:

– Dette er et svært alvorlig overtramp. Overvåking handler om demokratiet vårt og samfunnsfriheten vår. Ulovlig overvåking kan avsløre anonyme kilders identitet eller upublisert materiale, og kildevernet er en menneskerettighet, sier Nyrud.

Den profilerte forsvars-journalisten Kjetil Stormark, redaktør i aldrimer.no, har hatt en rekke kritiske artikler om Forsvaret de siste årene. Han mener det ikke kan utelukkes at han er journalisten som ble ulovlig registrert.

Engasjerte advokat

«Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette. Da var det VG som avdekket det. Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til», skriver Stormark.

Han har engasjert advokat Wessel-Aas for å bistå seg for å finne ut med om det som står i EOS-rapporten.

Les også: Krevde erstatning fra Forsvaret

Denne artikkelen handler om