KRITISK: Administrerende direktør i helseforetaket Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff (64). Foto: Trond Solberg, VG

Helsetopp om PODs saksbehandling: «Amatørmessig», «slurvete» og «overfladisk»

DRAMMEN (VG) Administrerende direktør i helseforetaket Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff (64), slakter saksbehandlingen da Politidirektoratet skulle velge hovedseter i de nye politidistriktene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har jo sett disse begrunnelsene politiet hadde. Det er jo veldig overfladisk. Og det har vært en overfladisk prosess mot Vestre Viken, sier Wisløff i dette intervjuet med VG.

Superbyråkraten mener at han er «snill» når han karakteriserer saksbehandlingen «amatørmessig» og «slurvete».

Wisløff stiller seg hoderystende til justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) gjentatte forsikringer om at alt gikk riktig for seg da Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral vedtatt nedlagt 16. desember 2015.

VG AVSLØRER: Maktspillet om nødsentralene

– Ble tatt på senga

Toppsjefen i Norges nest største helseforetak har tidligere vært rådmann i to kommuner, fylkesrådmann i Vestfold, viseadministrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund og ekspedisjonssjef i Helsedepartementet.

Han mener også at beslutningen har ført til at norsk beredskap vil bli svekket i mange år fremover.

Wisløff trodde knapt sine egne ører da han – via en tekstmelding fra en kollega – fikk vite at POD overraskende hadde bestemt å nedlegge SAMLOK i Drammen den 16. desember 2015.

Politimester om politihus i Tønsberg: Fra toppkarakter til slakt på fem måneder

Han mer enn antyder at han tror politidirektør Odd Reidar Humlegård kan ha hatt som plan å vrake SAMLOK i Drammen hele tiden.

– Vi var vi jo i sjokk. Vi ble tatt på senga, for å si det rett ut. Og når man blir tatt på senga, så tenker jeg at det skal man ikke bli. Man kan godt bli overkjørt, det er ikke alltid man får viljen sin, men da skulle vi ha visst om hvordan spillereglene var, sier Wisløff.

LEGGES NED: I sjette etasje på politihuset i Drammen sitter de ansatte ved operasjonssentralene til helse, politi og brann fysisk sammen, kun atskilt av glassvegger. Foto: Helge Mikalsen VG

POD innstilte først på Drammen som nytt hovedsete i Sør-Øst politidistrikt. Men etter en seks uker lang høringsprosess, snudde svært overraskende POD og gikk inn for Tønsberg som nytt hovedsete.

– Jeg ville ha forventet at idet pilen pekte en annen vei enn Drammen, at da var det sannhetenes øyeblikk for å ta en telefon. Invitere oss. Hvordan ser dette ut for SAMLOK i Drammen?

Ap-Hadia: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak

– Amatørskap

– Du har meget lang erfaring som byråkrat i både kommune og stat. Hvordan vil du karakterisere PODs saksbehandling?

– Det å hoppe over det leddet, å komme ned hit og fortelle oss hva de holdt på med, og spurt om hva vi syntes om at dette fem-seks år gamle samarbeidet, er for dårlig.

– Hva tror du er grunnen til at det ikke skjedde?

– Enten er det for å være snill, amatørskap, eller slurv i prosess.

– Og hvis du skal være slem?

– Alternativt er det at når pilen vendte mot Tønsberg, så var det fordi det kom nye aktører på banen som hadde ment det hele tiden. At når saken kom til topps, så snudde hele saken.

– Politimester Christine Fossen sier i et intervju med VG at politidirektør Humlegård, etter å ha først forslått Drammen, sterkt oppfordret henne og Tønsberg til å komme med alternative opplysninger i saken?

– Ja, om å forbedre saken.

– Fossen sier at «jeg gjorde som jeg fikk beskjed om». Hvordan reflekterer du rundt denne uttalelsen nå?

– Ja, jeg tenker at det ikke er usannsynlig at det er sant. Christine Fossen kan dette her. Hun sier jo også at hun trodde som oss, at dette gikk mot Drammen. Men at det faktisk er politidirektøren som aktivt går inn i saken, så vil jo det i peke i retning av at politidirektøren ville ha Tønsberg uansett, sier Wisløff.

– Statsråd Per-Willy Amundsen sa på NRKs «Politisk kvarter» at det ikke har vært noe galt med saksbehandlingen i denne saken. Hva er din kommentar?

– Sett fra vårt ståsted er det helt motsatt.

Les også: POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK

POD-TOPPENE: Seksjonsjef Hans Bakke (t.v.), assisterende politidirektør Håkon Skulstad, politidirektør Odd Reidar Humlegård og Dag Jørstad, som hadde ansvaret for operasjonssentralene i arbeidet med reformen, i Politidirektoratets lokaler på Majorstua i Oslo. Foto: Tore Kristiansen VG

Han forstår ikke hvorfor Vestre Viken aldri ble kontaktet underveis.

– Jeg ville ha forventet at idet pilen pekte en annen vei enn Drammen, at da var det sannhetenes øyeblikk for å ta en telefon. Invitere oss. Hvordan ser dette ut for SAMLOK Drammen?

– Jeg har ikke hørt noe annet enn tommel opp, tommel opp, tommel opp – smilefjes, smilefjes, smilefjes – alt var bare positivt i alt det alle meldte om denne sentralen, sier han.

Først i mars neste år blir SAMLOK i Drammen fysisk nedlagt.

– Vi blir jo sittende i politihuset alene vi, da. Vi har en husleiekontrakt som går til 2029. Det er det samboerskapet som er avtalen oss imellom.

VG AVSLØRER: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Frithjof Jacobsen kommenterer: Patetisk argumentasjon

Wisløff frykter at Vestre Viken har vært naive.

– Det er mulig jeg har helt urealistiske forventninger til hvordan folkeskikk eller forvaltningsskikk er. Hvis POD hadde minimum av antenner, ja, hvis de hadde et minimum av antenner, burde de ha skjønt at de på det tidspunkt før det ble offentliggjort, men også før de konkluderte, burde hatt en spesiell dialog med Vestre Viken på bakgrunn av det samarbeidet som var etablert.

IKKE FORNØYD: Vestre Viken-direktør Nils Fredrik Wisløff antyder at han tror politidirektør Odd Reidar Humlegård kan ha hatt som plan å vrake SAMLOK i Drammen hele tiden. Foto: Trond Solberg, VG

– POD har helt siden 2014 hatt som standpunkt at samlokalisering av de norske nødetatene ikke burde være en del av «Nærpolitireformen». Visste dere det?

– Vi har ikke skjønt dette før VG har gravd frem dette nå, sier Wisløff.

– Ville dere ha agert annerledes hvis dere hadde visst det?

– Ja, det skal være sikkert. Vi har nettopp fått igjennom at det skal bygges et nytt sykehus her til 11–12 milliarder kroner, så vi vet litt om å prøve å få til ting. Da hadde vi jo brukt større ressurser på å få det til.

– Hva mener du bør skje nå?

– I politikken er alt mulig. Men at Vestre Viken er snurt er ingen stor sak. Den store saken i saken er at norsk beredskapspolitikk har gått et skritt i gal retning.

– Hvilken signaleffekt gis til de 12 politidistriktene i fortsettelsen når man legger ned sitt eget konsept?

– Jeg ser ikke at det er noen stor samlokaliserings-bølge som går over landet nå, nei. Hvis de hadde valgt annerledes her i Drammen, så hadde de jo i hvert fall hatt et brohode inn. Nå får du i hvert fall ingen til å bruke noen krefter på det. Politiet har med nedleggingen vist at alt samarbeid skjer på deres premisser, og det er ikke akkurat noen invitasjon til andre. Det er signaleffekten, sier Wisløff.

VG mener: Fullstendig uholdbart

POD svarer på kritikken

Seksjonssjef Hans Bakke i POD svarer følgende i en e-post til VG:

– Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterte Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet til å bidra med grunnlagsinformasjon for å vurdere muligheten for samlokalisering under prosessen med valg av administrasjonssted i nye politidistrikter. Fra helsesiden ble det vist til at det skulle gjennomføres en egen utredning om organisering av medisinsk nødmeldetjeneste og at de derfor vanskelig se at helsetjenesten kunne ta stilling til en eventuell samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi og brann. Av konkret informasjon for planleggingsformål mottok Politidirektoratet kun opplysninger om operatørkapasiteten på dagens AMK-sentraler.

SVARER: Seksjonssjef Hans Bakke i Politidirektoratet. Foto: Tore Kristiansen VG

– Da Politidirektoratet fikk oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å beslutte plassering av administrasjonsstedene, ble det samtidig oppgitt hvilke instanser som skulle inviteres til å gi høringsinnspill. Departementene var blant disse. Når et departement får en slik invitasjon vurderer det selv hvilke underliggende organ som skal inviteres til å gi høringsinnspill. Dette var uansett en offentlig høring, der alle som ønsket det kunne avgi høringsinnspill. Vestre Viken helseforetak tok selv kontakt med politiet for å motta høringsbrevet, og fikk dette 6. oktober, dagen etter at høringsperioden startet. Vestre Viken helseforetak avga sitt høringsinnspill og fikk dette behandlet på lik linje med de rundt 250 instansene som ytret seg i saken.

– Vårt oppdrag gikk ut på å tilrettelegge for samlokalisering med andre nødetater, men utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for brann og helse var ikke en del av politiets oppdrag. Dette ble gjort rede for i høringsnotatet som gikk ut 5. oktober 2015.

– Når beslutningen om hovedsete var tatt, var det lagt til rette for at helseforetakene Vestre Viken og Vestfold/Telemark kunne etablere seg i Tønsberg. Ingen av disse har foreløpig meldt sin interesse for dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder