VANT: – Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning. Det er bevis på at vi har et fungerende demokrati som vi må ta vare på, sier advokat Farhad Shariati til VG.

VANT: – Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning. Det er bevis på at vi har et fungerende demokrati som vi må ta vare på, sier advokat Farhad Shariati til VG. Foto:

Vant feide mot Fylkesnemnda

Fylkesnemnda ble kalt inkompetente av advokat Farhad Shariati på Facebook. Så fattet de vedtak om at han var ubrukelig i barnevernssaker. Nå er vedtaket erklært ugyldig.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det ble klart i en nylig avgjørelse fra Statens sivilrettsforvaltning.

VG skrev tidligere i vinter at advokaten Farhad Shariati (36) hadde havnet i en Facebook-feide med Fylkesnemda.

Han kalte Fylkesnemnda i Trøndelag for inkompetente på Facebook. Dette var medvirkende årsak til at de nektet ham advokatoppdrag i nemnda.

Shariati klaget avgjørelsen inn for Statens sivilrettsforvaltning, som forrige uke opphevet Fylkesnemndas avgjørelse.

– Det har vært en vanskelig tid for mine klienter og meg, da flere kom til meg fortvilet over avgjørelsen. Avgjørelsen kom som et sjokk på meg og det var hardt å akseptere uretten. Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning. Det er bevis på at vi har et fungerende demokrati som vi må ta vare på, sier advokat Shariati til VG.

Myndighetsmisbruk

Advokat Bendik Falch-Koslung førte saken for Shariati.

– Vi ser alvorlig på at leder av Fylkesnemnda har fattet et vedtak med store konsekvenser for advokat Shariati og hans klienter uten lovhjemmel. Fylkesnemndas leder har her gjort seg skyldig i myndighetsmisbruk. Sammen med Shariati vil jeg vurdere den videre oppfølgning av saken, sier Falch-Koslung.

Fylkesnemnda tar blant annet avgjørelser i barnevernssaker, der omsorgsovertagelser ofte er temaet. Foreldre som får sakene sine behandlet i nemnda har i utgangspunktet rett til å bruke den advokaten de ønsker og har tillit til.

MYNDIGHETSMISBRUK: – Fylkesnemndas leder har her gjort seg skyldig i myndighetsmisbruk. Vi vil vurdere å forfølge dette videre, sier advokat Bendik Falch-Koslung. Foto: Jan Kåre Ness NTB scanpix

I et brev fra Fylkesnemnda til Disiplinærnemnda for advokater datert 13. februar i år, gikk det frem at de er kritiske til flere sider ved advokatens arbeidsmetoder.

– Forholdene er av så alvorlig karakter at det bør vurderes om han er skikket til å drive advokatvirksomhet, sto det i brevet.

Brevet var forløperen til at nemnda fattet et vedtak som nektet ham å ta saker som prosessfullmektig i Fylkesnemnda. Alle seks medlemmer var enige om avgjørelsen.

Nemnda mente det er deres ansvar at de oppnevner advokater der de kan stå inne for kvaliteten som gjøres for partene. Den tilliten hadde de ikke til Shariati.

-Listen ligger høyt

I avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning blir Fylkesnemdas avgjørelse plukket fra hverandre.

– Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken finner vi heller ikke at det er grunnlag for å nekte oppnevning etter en konkret vurdering. Det vises til at det ikke kan anses helt åpenbart at advokat Shariati ikke er skikket til å påta seg oppdrag for nemnda. Listen for dette ligger som nevnt høyt og det tillegger Tilsyns- og disiplinærmyndighetene å vurdere om en advokat er skikket til å drive advokatvirksomhet, står det i avgjørelsen.

Fylkesnemnda i Trøndelag tar avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning til etterretning.

– Vi er enige i at adgangen til å ikke oppnevne en advokat bør være svært snever, men vi vurderte at dette tilfelle lå innenfor den snevre adgangen til å nekte oppnevning, sier leder Liv Myklebost Marum fra Fylkesnemnda i Trøndelag

– Avgjørelsen har ingen betydning for vår klagen til disiplinærmyndigheten, legger hun til.

Dermed blir det opp til dem å vurdere om Shariati er egnet til å være advokat.

Den saken er fortsatt inne til behandling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder