PREMIERER: Den private ideelle fosterhjemsstiftelsen, Fyrlykta, lokker med penger til de som klarer å verve nye fosterhjem til stiftelsen på det selskapet kaller «Fyrparty». Foto: Tom Byermoen

Fyrlykta-stiftelsen lokker med vervebonus

Den private stiftelsen, som har tjent store penger på norske fosterbarn, frister med vervepremier til de som kan skaffe flere fosterhjem til stiftelsen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG dokumenterte mandag hvordan tyske Peer Salström-Leyhs (63) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.

Siden 2012 har stiftelsene gått med store overskudd. Samtidig har lederne fått millionlønninger, og store summer er ført ut av landet.

Stor VG-spesial: Tjente 52 millioner på norske barn

Et skriv VG har fått tilgang til viser at stiftelsen i tillegg tilbyr eksisterende fosterhjem vervepremie for å rekruttere nye fosterhjem og beredskapshjem til Fyrlykta.

«Fyrparty»

VERVEPREMIE: I dette dokumentet tilbyr Fyrlykta vervepremier til eksisterende fosterhjem. Foto:

En som verver ett forsterket fosterhjem tilbys 10.000 kroner for verving når plasseringen har vart i tre måneder, ifølge dokumentet signert 13. januar i år, blant annet av stiftelsens daglige leder, Morten Hauge.

Stiftelsen tilbyr også 5000 kroner til den som får rekruttert et beredskapshjem til stiftelsen.

I tillegg forteller skrivet om vervearrangementer, som fosterhjemsstiftelsen kaller «Fyrparty». De som arrangerer slike tilbys 1500 kroner.

Les også: Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring

Aldri hørt om lignende

– Jeg har aldri hørt om at ideelle virksomheter har brukt vervepremier for å finne nye fosterhjem. Dette er veldig overraskende og helt ukjent for meg, sier May Lisbeth Smeby, leder for organisasjonen Ideelt barnevernsforum, som har ideelle organisasjoner som medlemmer.

Hun mener vervepremier kan være aktuelt for noen, men ikke for dem som driver i fosterhjemsbransjen.

– Det virker ikke helt riktig. Det å være fosterhjem er så alvorlig at det må gjøres på en annen måte. Slik verving høres nesten ut som man selger og kjøper noe, sier Smeby, som understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Bonuser til ansatte

VG har tidligere skrevet at stiftelsen har hatt en bonusordning som baserte seg på hvor godt virksomheten gikk økonomisk.

Da Oslo kommune skulle inngå avtaler om fosterhjem fra ideelle våren 2014, oppdaget de at opptil 30.000 kroner var delt ut til både ansatte og fosterfamilier i Fyrlykta.

Stiftelsen avviklet ordningen etter press fra kommunen. Men da kommunen møtte Fyrlykta i retten høsten 2015, ble utbetalingene likevel brukt som et argument for at Fyrlykta ikke var en ideell stiftelse.

STAND PÅ MESSER: Stiftelsen Fyrlykta har brukt uortodokse metoder for å rekruttere flere fosterhjem. Bildet er hentet fra stiftelsens åpne Facebook-side. Foto:

Leserinnlegg og boligmesser

Fyrlykta har også skrevet leserinnlegg i en rekke lokale medier, for å rekruttere fosterfamilier.

Med tittelen «Kjære julenisse. Jeg ønsker meg en familie», skrev Fyrlykta-ansatt Willy Brusdal blant annet et innlegg i Dagsavisen 22. desember i fjor.

På egen hjemmeside og på Facebook deler stiftelsen bilder fra flere ulike boligmesser i 2016, hvor de har deltatt med stand for å rekruttere flere familier til å bli fosterhjem.

Våren 2016 rekrutterte Stiftelsen Fyrlykta fosterfamilier på Mulighetsterminalen i Stavanger – en møteplass for dem som hadde mistet jobben som følge av oljekrisen.

Få måneder tidligere hadde stiftelsen åpnet sine første kontorer i Rogaland. Familier kunne tjene opptil en halv million kroner i året, skrev NRK.

Les: Barnevernsrapport med kraftig refs av fosterhjemskjøp

– Ikke en «fest»

Fyrlykta bekrefter at de har tilbudt penger, slik skissert ovenfor, til fosterfamilier om de klarer å verve flere familier til stiftelsens fosterhjemsvirksomhet.

– Fyrlykta har vervet familier på denne måten siden desember 2014. Begrepet du trekker inn her ”fest”, er misvisende. Dette er et informasjonsmøte, sier Jørgen Fredheim, fungerende daglig leder i Fyrlykta.

Stiftelsen forklarer vervingen med at eksisterende fosterfamilier vet hva oppdraget innebærer og kan være behjelpelige med med å finne nye egnede familier. Og at denne formen for rekruttering er lang mer treffsikker enn markedsføringskampanjer og annonsering.

Har dere tilbudt annet enn penger som vervepremier?

– Ja til å begynne med ga vi en gave til de som arrangerte informasjonsmøtet, sier Fredheim.

Kan dere forstå at folk reagerer på at noe så alvorlig som fosterhjem verves på en slik måte? Og at man bruker uttrykk som «Fyrparty»?

– Vervingsmåten er helt vanlig for alle som jobber med det samme som oss. Vi snakker ikke her om å "bare velge noen". Dette er bare begynnelsen for å komme i kontakt med foreldre som har tenkt på å bli fosterhjem eller beredskapshjem. Deretter starter en lengre prosess for å finne ut om foreldrene, boligen, nærmiljøet osv. er egnet.

– Når det gjelder uttrykket "Fyrparty" så forstår jeg at man kan reagere på navnet, men nå som jeg har fortalt at dette bare er et kontaktpunkt og informasjonsmøte, så er ikke dette et "party", sier daglig leder i Fyrlykta

Det private fosterhjemsselskapet Aleris Ungplan & Boi, deler også ut vervepremier til de som skaffer nye fosterhjem. Men i motsetning til Fyrlykta, er Aleris ikke ideell virksomhet. Aleris drives på kommersielt basis og skatter av sine overskudd.

Bufdir: Vi har ikke gitt noen føringer

Vervepraksisen er ukjent for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

–Nei, Bufdir er ikke kjent med hvilke virkemidler den enkelte leverandør benytter for å få kontakt med potensielle fosterhjem, sier Aud Lysenstøen, assisterende direktør i Bufdir.

Gjennomgang VG har gjort viser at Bufdirs egen underorgan, Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), selv bruker betegnelser som "homeparty" om rekruttering av nye fosterhjem.

På Bufetat sin hjemmeside oppmuntrer etaten eksisterende fosterfamilier til å hjelpe til med rekrutteringen og kaller informasjonsmøtene for "En annerledes homeparty". Ordet "homeparty" går igjen i etatens skriv.

Men i motsetning til Fyrlykta er det ingen pengepremier tilknyttet den offentlige vervingen.

Omfattende prosess

På spørsmål om Bufdir åpner for slik praksis, og hvordan de ser på at man tilbyr penger til de som verver nye fosterhjem, svarer Lysenstøen følgende:

– Bufdir har ikke gitt noen føringer for hvilke virkemidler leverandørene kan benytte for å komme i kontakt med potensielle fosterforeldre. Det som er viktig for oss er at potensielle fosterforeldre blir underlagt en grundig egnethetsvurdering og opplæring før de kan bli fosterforeldre.

Har Bufdir ingen betenkeligheter med at Fyrlykta lokker familier med vervepremier?

– Det er en omfattende prosess å bli godkjent som fosterhjem uavhengig av hvordan potensielle fosterforeldre fattet interesse for å bli fosterhjem, sier Lysenstøen.

Les Hanne Skartveit om Fyrlykta: Forteller om statlig inkompetanse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder