STRID PÅ GATEPLAN: Ap og regjeringen er totalt uenige om hvordan utkastet til ny tiggerlov skal tolkes.
STRID PÅ GATEPLAN: Ap og regjeringen er totalt uenige om hvordan utkastet til ny tiggerlov skal tolkes. Foto:Helge Mikalsen,

«Et av verdens rikeste land vil se litt mindre til sine fattige»

Splid innad i Høyre

INNENRIKS

Ny tiggerlov vekker internasjonal oppsikt

Ap mener regjeringens tigger-forslag kriminaliserer hjelpsomme mennesker. Høyre lover at det fremdeles skal være greit å gi noen en kopp kaffe.

Publisert: Oppdatert: 05.02.15 08:46

– Det er meningsløst å foreslå å straffe innbyggere for å hjelpe folk som har det vanskelig. Det hører ingen steder hjemme i et sivilisert og humant samfunn, sier Aps medlem av justiskomiteen, Kari Henriksen.

Flere internasjonale medier har de siste dagene plukket opp nyheten om regjeringens tigger-forslag, blant annet The Telegraph, The Independent og Al Jazeera. Flere av artiklene er negativt vinklet og vektlegger at forslaget ikke hører hjemme i et såpass velberget land som Norge.

«Norge, et av verdens rikeste land, har lyst til å se litt mindre av sine fattigste», skriver Financial Times i sin innledning.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet, som av avisen Daily Mail feilaktig blir omtalt som Norges justisminister, er sitert på at lovforslaget er ment å ramme de som legger til rette for at større grupper med tiggere får reist til Norge.

Huffington Post's artikkel, titulert «Et av verdens rikeste land ønsker å forby tigging», er delt over 17.000 ganger.

Avisen trekker også frem en rapport fra nyhetsbyrået AFP om at det finnes like mange tilfeller av lommetyveri i Oslo som i storbyen Berlin, og at flere partier setter tiggingen i sammenheng med organisert kriminalitet.

Les også: «I anstendighetens navn»

Svenske Aftonbladets kommentator Ehsan Fadakar reagerer kraftig på forslaget, og spekulerer på om Frps dårlige meningsmålingstall den siste tiden kan ha noe med saken å gjøre.

«Selvsagt har det det. Å gå løs på innvandrere generelt og romfolk spesielt er det smarteste et fremmedfiendtlig parti kan gjøre. Funker hver gang», skriver Fadakar.

Han minner samtidig om at ikke alle er for et tiggeforbud i nabolandet.

«Nå som Norge befinner seg i et medmenneskelig fall, er det fortsatt viktig ikke å glemme ildsjelene som står imot», skriver han, og viser til Inger «Mama Inger» Huseby, som er intervjuet av NRK.

Det at hun ikke frykter arrestasjoner for sine bidrag til hjemløse, gir ham håp.

- Lov å vise omsorg

– Det har aldri vært intensjonen å straffe veldedighet overfor tiggerne. Debatten om å fengsle folk som hjelper tiggere har sporet helt av. Det skal selvsagt fortsatt være lov å gi noen en kopp kaffe, eller vise omsorg for folk som trenger det, sier Høyres medlem i justiskomiteen, Peter Christian Frølich.

Han sier intensjonen med et tiggeforbud hele tiden har vært å ramme den systematiske tiggingen, og folkene bak denne.

– Dette sto også i Stortingets vedtak i juni i fjor. Debatten har dessverre kommet skjevt ut. Det er godt mulig at høringsforslaget har vært uklart eller tvetydig, men alle politikere vet også veldig godt at et høringsforslag ofte er langt fra fasiten. Jeg kan svare klart for Høyres del: Det blir selvsagt ikke ulovlig å vise omsorg, sier Frølich.

Kari Henriksen sier Ap er motstandere av organisert kriminalitet.

– Vår regjering innførte endringer i lovverket for å kunne oppdage, straffeforfølge og dømme organisert kriminalitet og menneskehandel. Regjeringen sier i høringsnotatet at de lovene vi har på dette området er gode. Måten å motvirke tigging på, er ikke å kriminalisere vanlige, hjelpsomme mennesker.

Omstridt i Høyre

Samtidig finnes det flere stortingsfolk fra Høyre som mener at Anundsen må trekke det omstridte forslaget, blant annet Frank Jenssen og Linda H. Helleland. Førstnevnte understreker at det vil bli en intern oppfølging av saken innad i Høyre.

– Det er ikke hverdagskost at vi sier fra på en slik måte, men vi mente at det var viktig å gi et signal til regjeringen om at dette lovforslaget bør revurderes. Det er ingen grunn til å vente med å utarbeide forslaget på nytt, sier Jenssen til Adresseavisen onsdag.

Høyres Peter Frølich mener Ap-leder Jonas Gahr Støre er en av dem som har overreagert på høringsforslaget.

– At Støre nå påstår at det kan bli straffbart å gi en kopp kakao til en tigger, er et lærebokeksempel på hvordan en sak kan bli misforstått med vilje.

Høyre og regjeringen mener man må skille mellom veldedighet og vinning.

– Loven må skille

– Det er viktig at loven skiller mellom hva som er omsorg og hva som er organiserte bakmenn. Politiet, påtalemyndigheten og domstolen skal få et lovverk som presiserer at det er de som står bak tigging for egen profitt som skal kunne straffes. Dette kan være en vanskelig balanse å finne, men vi skal klare det.

Frølich gjør det tindrende klart at den nye tiggerloven må tilpasses grunnloven og menneskerettighetene. Hvis ikke blir den selvsagt ikke vedtatt av Høyre.

Kari Henriksen mener mulighetene partiet var med på å legge til rette for, ved at kommuner kunne regulere hvor tigging eventuelt skulle kunne skje, var et bra tiltak.

– Men samtidig mener vi at velferdstiltak må iverksettes lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor støtter vi gode sosial tiltak og bistand til land der noen av de som tigger.

Hun stiller seg spørsmålet: Betyr dette forslaget at mødre og fedre kan bli straffet fordi de gir mat og husly til sine narkoavhengige barn? Rusavhengige tigger ofte, alene eller sammen med andre og får samtidig hjelp av foreldre, venner eller slektninger.

Arbeiderpartiet vil møte disse utfordringene gjennom to spor, avdekke og straffe kriminelle handlinger som de som tigger utfører og samtidig følge opp med hjelpetiltak overfor de som ikke er kriminelle.

Her kan du lese mer om