FIKK NEI: Anders Behring Breivik hadde med seg advokat Mona Danielsen og prosessfullmektig Øystein Storrvik i forbindelse med ankesaken i Skien fengsel i januar. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Høyesterett: Breivik får ikke anke

Anders Behring Breivik får ikke anke saken sin videre til Høyesterett. Det har et enstemmig ankeutvalg avgjort torsdag.

  • Eivind Lindkvist Johansen
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en pressemelding går det frem at Høyesterett har besluttet «ikke å gi samtykke til videre behandling» av Breiviks anke etter søksmålet han anla mot staten i fjor.

«Det fremgår av Høyesteretts ankeutvalgs begrunnede beslutning at ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett, og at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol», heter det i pressemeldingen (avgjørelsen kan leses i sin helhet her (ekstern side).

Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik var forberedt på at Høyesteretts avslag og vil fremme klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen, opplyser han overfor NTB.

Det går også frem at Breivik heller ikke tilkjennes saksomkostninger i forbindelse med ankesaken.

Sett denne? Tormod er Breiviks ukjente besøksvenn

Har fysisk «meget gode» soningsforhold

I avslaget skriver Høyesterett at de fysiske soningsforholdene til Breivik er «etter forholdene meget gode».

De trekker blant annet frem at han har tilgang til TV, PC, treningsapparater og spillkonsoller, og at det også er lagt til rette for en «mer omfattende og sosialt preget kontakt» mellom Breivik og de ansatte.

Regjeringsadvokaten: – Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten

Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er «gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning», eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.

Videre heter det at isolasjonen av Breivik fra andre innsatte, som har pågått i snart seks år, er «ekstraordinært lenge», men at det samtidig ikke har blitt konstatert isolasjonsskader. De argumenterer videre for at isolasjonen er nødvendig på grunn av faren Breivik utgjør for samfunnet.

Ankeutvalget sier det må anerkjennes at det i Breiviks tilfelle er en betydelig utfordring for Kriminalomsorgen å oppnå en «optimal balanse» mellom å tilpasse soningsforholdene slik at de både ivaretar terroristens helse og verdighet, samt de tunge sikkerhetshensynene rundt ham.

Flere bilder av kvinner på cella: Brevvekslet med svensk kvinne siden 2012

Saksøkte staten

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3, som dreier seg om nedverdigende og uverdig behandling, samt for brudd på artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, i tillegg til manglende behandling av hans mentale tilstand.

Les også: Breiviks egne ord om livet i fengsel: Sadisme satt i system

Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett i fjor vår, ga retten overraskende Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 derfor var blitt krenket.

I mars i år slo imidlertid Borgarting lagmannsrett fast at staten likevel ikke har behandlet Breivik på en umenneskelig måte, og ga han ikke medhold i noen av punktene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder