KONTROLL?: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og avtroppende leder, Gerd Kristiansen, ser ut til å ha god kontroll på de 315 delegatene på LO-kongressen. Foto: Audun Braastad NTB scanpix

LO vil boikotte Israel

Mot sterke advarsler fra LO-sjef Hans Christian Gabrielsen, gikk LO-kongressen likevel inn for å boikotte Israel.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mye lå til rette for at LO-kongressen skulle passere uten de store overraskelsene.

Men fredag formiddag ble det flertall for et forslag om å boikotte Israel, mot sterke advarsler fra den ferske LO-lederen Hans Christian Gabrielsen.

– Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget.

Slik er den nye LO-sjefen: Grillkonge og bandmedlem

193 mot 117 stemmer gikk inn for at LO ønsker at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

– Vi har behandlet spørsmålet på flere kongresser, og avstått fra å kreve boikott fordi vi har pekt på dialog og forhandlinger. Men ting har ikke blitt bedre. Situasjonen har bare blitt mer prekær. Vi har nå uttømt forsøkene på å bruke andre virkemidler for å skape en ny situasjon. Det gjenstår bare ett virkemiddel som det internasjonale samfunnet har, nemlig boikott. Derfor mener jeg det må tas i bruk nå, sier Andersen til VG.

– Den nyslåtte lederen argumenterer voldsomt i mot. Hvordan ser du for det at vedtaket skal settes ut i live?

– Det skal vi snakke mer om. Det er LO-sekretariatet som har ansvar for å gjennomføre kongressens vedtak, så vi skal nå sørge for at vedtakene våre ikke blir glemt, sier Andersen, som er medlem av LOs sekretariat.

LO tar også til orde for at norske myndigheter må annerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967.

VANT FREM: Leder Jan Olav Andersen i El og IT-forbundet (i midten) fikk flertall for boikott av Israel på LO-kongressen. Foto: Tore Kristiansen VG

Første nederlag

Flertallet i redaksjonskomiteen, med LO-lederen i spissen, ønsket ikke å gå så lagt som en full boikott, og foreslo heller å boikotte varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden.

– Hvordan føles det å gå på ditt første nederlag?

– Det er slikt et demokratisk verkssted er: noen ganger ønsker kongressen et annet flertall enn redaksjonskomiteen, sier LO-sjefen Hans Christian Gabrielsen.

Fikk du med deg: Støre vil dele celle med den nye LO-lederen

Fra talerstolen advarte han om at vedtaket kunne føre til at LO-ansatte nektes innreise til Israel, og viste til at Israels nasjonalforsamling, Knesset, har innført en lov om at personer som jobber for boikott kan nektesinnpass i landet.

Etter vedtaket, gjentok han bekymringen:

– Vedtaket kan få konsekvenser for LOs ledelse, men det er nå så. Men vi er avhengig av å ha revisorer og andre for å følge opp prosjektene våre som vi har med palestinsk fagbevegelse. Hvis de nektes innreise, kan det være krevende å følge opp prosjektene. Men jeg vil ikke spekulere i konsekvensene. Nå må vi respektere kongressens ønske, sier Gabrielsen.

– Hvordan skal du sette forslaget ut i live?

– Nå skal vi se på hvordan vi skal jobbe med det. Vi skal ta det videre med norske myndigheter og så får vi se hvordan vi skal jobbe opp mot internasjonal fagbevegelse, sier Gabrielsen til VG.

Sjekk ut: Flere nordmenn på Israels svarteliste

Milde kompromiss

LO-kongressen bruker fredags formiddagen på å vedta sitt handlingsprogram for de neste fire år.

Både når det gjelder mye omtalt strid om EØS-avtalen og oljeboring har LOs kongressen landet på milde kompromisser.

Sjekk ut: Slik skal Støre stanse EØS-opprøret

EØS

Det ble ikke flertall for verken utmelding eller reforhandling av EØS-avtalen.

LO-kongressen går inn for å hegne om EØS-avtalen. Men med visse krav:

– Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.

Følger Jonas

Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelige konsekvenser» for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.

Konkret krever LO at norske myndigheter motsetter seg begrensninger i retten til kollektive kampmidler og nasjonal lønnsdannelse.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre advarte LO-kongressen mot å vrake EØS-avtalen.

I et forsøk på å temme EØS-opprøret på kongressen, kom heller Støre med løfter til forbedringer, blant annet at arbeidsrettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, skal innlemmes i menneskerettsloven fra 1999.

LO går nå også inn for dette.

Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling, skriver NTB.

EØS-motstanderne har vært stormunnet i forkant, men de har ikke vunnet frem. De har innsett at de ikke får med flertallet på nei til EØS-avtalen eller til kravet om reforhandling og har i stedet valgt å bli med på kompromisstekster som beveger LO i retning av presse på for å utnytte det såkalte handlingsrommet.

At kompromissvedtaket går igjennom, skyldes i hovedsak at Mette Nord i Fagforbundet har kontroll over sin hær av delegater på kongressen.

DEMPET OPPRØR: Ap-leder Jonas Gahr Støre advarte LO mot EØS-utmelding. Her under sin tale på LO-kongressen. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Lofoten

LO går inn for oljefrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i en uttalelse som er sydd over samme lest som Aps oljekompromiss.

LO vil gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet.

I oljepolitikken legger LO seg på Aps kompromiss: De vil ha konsekvensutredning av Nordland VI, men avventer dette når det gjelder de to øvrige blokkene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les : Gabrielsen er blitt nei-mann

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

– I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. Disse områdene må avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020, heter det i uttalelsen.

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

LO-Gerd : Regjeringen stuer bort penger til Stein Erik Hagen

Sekstimersdagen

LO skal i løpet av fireårsperioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner.

– Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.

Fagforbundsleder Mette Nord har i forkant flagget at hun ønsker å gå fra forsøksordninger til handling og en plan som gjør at man kan innføre 6-timers dag fra 2021 og utover.

Men i møte med motstanden i Fellesforbundet og andre forbund i privat sektor, har det endt med litt mer forsiktige formuleringer.

Bemanningsbyråer

LO-kongressen gikk også inn for at innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at at tidsbegrenset innleie bare skal kunne avtales der det er hjemmel for det i landsomfattende tariffavtale.

– Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram.

Bygge- og anleggsbransjen pekes ut som de store problemområdene, i likhet med luftfarten, der «atypiske ansettelsesforhold» ifølge LO truer sikkerheten.

Et mindretall i redaksjonskomiteen på LO-kongressen vil at organisasjonen skal jobbe for å forby bemanningsbyråer, men forslaget fikk ikke flertall.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder