LASTER UT: 16. januar i år landet flere hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset på Værnes. Nå ønsker de å utvide sitt nærvær i Norge. Foto: Ned Alley NTB scanpix

US Marines: Vurderer Værnes som sin hovedbase i Europa

De amerikanske marinestyrkene på Værnes snakker nå åpent om å gjøre den norske militærleiren til sin europeiske hovedbase.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over tre år gammel

Ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet military.com ønsker det amerikanske marinekorpset å øke sitt nærvær på Værnes, og gjøre den norske basen til sin «hub» i Europa.

Den norske regjeringen har inngått en avtale med USA om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive det de kaller rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.

Men det har hele tiden være presisert fra norsk side at dette ikke var en permanent stasjonering.

Pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet bekrefter nå overfor VG at Norge og USA diskuterer nytten av å videreføre avtalen ut over 2017.

Les mer om avtalen her: US Marines til Værnes

Skarp russisk reaksjon

I januar landet 330 amerikanske soldater på Værnes, under sterke protester fra Russland, som beskyldte Norge for å forverre sikkerheten i Europa gjennom å tillate amerikanske soldater på norsk jord.

Russisk UD uttalte da at Norge testet forholdet til Russland, og at Norge valgte å stasjonere amerikanske styrker på norsk jord i stedet for å utvikle økonomisk samarbeid mellom landene.

Dobling av styrken

Siden januar har marinekorpset deltatt i flere øvelser med norske og allierte styrker, blant annet den store vinterøvelsen «Joint Viking» i Troms og Finnmark i mars.

Men allerede nå, etter fem måneder i Norge, ønsker US Marines å utvide sin aktivitet i Norge. Military, com antyder at det er snakk om en dobling av dagens styrke på Værnes.

– Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier generalmajor Niel Nelson, marinekorpsets kommandør for Europa og Afrika, i et intervju med military.com på Værnes.

Marinekorpset har også hatt en styrke i Romania på rotasjon siden 2010.

Les også: Så nær har NATO og Russland vært storkonflikt

Fungerer godt

Lars Gjemble i FD skriver i en epost til VG at marinekorpsets rotasjonsbaserte trening og øving på Værnes er en prøveordning som fungerer godt i dag, og som er under evaluering:

«Det pågår en løpende dialog mellom Forsvaret og U.S. Marine Corps i saken, for å utveksle erfaringer og for å vurdere nytten av en eventuell videreføring av ordningen. Det er for tidlig å kommentere om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir», skriver FD.

Forhåndslagret

Inne i fjellet på Værnes har amerikanerne tilgang til forhåndslagret utstyr til mer enn 4 600 soldater.

Generalmajor Nelson sier også at det kan bli aktuelt for marinestyrken å rotere ytterligere soldater fra USA for to-tre uker om gangen, som kommet til Værnes for å trene på alt fra flyoperasjoner, bakkemanøver, til kommunikasjon og cyber.

En utvidelse av marinekorpsets aktiviteter på Værnes krever politisk godkjenning av regjeringen og Stortinget. Dagens avtale gjelder ut 2017.

VG på lederplass: Tjener vår sikkerhet

Prøveordning

Da avtalen med USA ble inngått i fjor høst, avviste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at deployeringen utfordret den norske basepolitikken om ikke å tillate permanent stasjonering av utenlandske soldater i Norge.

– Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering av en amerikansk base i Norge, sa forsvarsministeren.

Dette synet fastholder FD nå, og skriver at «avtalen med USA om forhåndslagring og forsterkning ble fornyet av Stortinget i 2006. Stortinget la til grunn at «den nye avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge. Dette er viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte, og avgjørende for evnen til å ivareta sentrale allianseforpliktelser». USMC sin trening og øving i Norge er ikke i konflikt med basepolitikken, og både USA og andre allierte har i flere tiår drevet regelmessig øvingsaktivitet i Norge.»

Les også: Russland gjenåpner baser i Arktis

Mer om

 1. Politikk
 2. Forsvaret
 3. Nato
 4. USA
 5. Ine Marie Eriksen Søreide

Flere artikler

 1. Hevder amerikanske styrker på norsk jord fikk følgende beskjed: – Det er en krig i vente

 2. Sammen er vi sterke

 3. Alt klart for flere amerikanske soldater i Norge

 4. Forsvarssnakk- og realiteter

 5. Basepolitikken overlever også denne runden

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder