FJERNE SPERRE: Statsadvokat Peter André Johansen mener det er en viktig sperre som må fjernes for å forstå overgrepssaker. Foto: AP/AFP

Sammenligner overgrepssaken på Romerike med Fritzl-saken

Statsadvokaten til juryen: Det er svært mye som går an

Tiltalt barnemor brast i gråt i retten

HAMAR (VG) Statsadvokat Peter André Johansen sammenligner overgrepssaken på Romerike med Alvdal-saken, Fritzl-saken i Østerrike og Castro-saken i USA.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Mandag startet ankesaken mot det overgrepstiltalte ekteparet fra Romerike. Begge svarte kontant nei på spørsmål om de erkjente straffskyld.

I sitt innledningsforedrag trakk statsadvokaten frem flere grove overgrepssaker fra Norge og utlandet som han mener er sammenlignbare med overgrepssaken fra Romerike i Akershus.

LES OGSÅ: Disse skal dømme i overgrepssaken

- Mange sperrer som må fjernes for å forstå

I samme åndedrag presenterte statsadvokaten en læresetning til juryen for å forstå slike saker:

ANKESAK: Aktor Peter André Johansen, bistandsadvokat Gunhild Lærum (bak) og politiadvokat Siv Åvitsland før ankesaken mot ekteparet startet i Eidsivating lagmannsrett i Hamar mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

- Det er en viktig sperre som må fjernes for å forstå overgrepssaker. Man tenker at det ikke går an og at det er for utrolig til å være sant, sa Johansen i Eidsivating lagmannsrett.

** I den mye omtalte Alvdal-saken ble moren og stefaren dømt til fengsel i 15 år for å ha forgrepet seg mot morens tre barn.

** I den såkalte Fritzl-saken i Østerrike som ble avslørt i 2008 fortalte Elisabeth Fritzl til politiet at hun hadde blitt misbrukt av faren, Josef Fritzl, siden 1977, og holdt fanget siden 1984. Datteren hadde ikke sett dagslys på 24 år. Under fangenskapet voldtok han datteren utallige ganger, og hun fødte syv barn i kjelleren. Fritzl ble dømt til forvaring på livstid.

** I begynnelsen av mai i fjor ble Ariel Castro fra Puerto Rico arrestert i USA for å ha kidnappet tre kvinner i perioden 2002-2004 og holdt dem fanget siden. Castro ble funnet skyldig i totalt 977 tilfeller av overgrep, kidnapping og drap. Mannen ble dømt til livsvarig fengsel på livstid - pluss 1000 år.

- Det er svært mye som går an, sa Johansen.

Statsadvokaten gikk også gjennom tiltalen på fem sider som inneholder ni hovedpunkter om overgrep, voldtekt, vold og trusler. I tillegg presenterte han vitnene i saken.

LES OGSÅ: Tiltalt ektepar brevveksler fra cella

Ekteparet satt hele tiden rolig mellom forsvarerne med alvorlig ansiktsuttrykk. Barnefaren var tydelig uenig i anklagene - noe han viste med å riste på hodet og snøfte lavt innimellom.

Under avspillingen av videoavhøret av barnemorens mellomste unge, brast hun i gråt og retten tok en pause.

Motstridende forklaringer

Statsadvokaten delte også ut papirruller til jurymedlemmene med en oversikt over alle stedene familien har bodd og hvor påtalemyndigheten og Øvre Romerike tingrett mener det skjedde en rekke overgrep.

Juryene kikket nøye på det avlange arket og gjorde seg notater i de hvite A4-blokkene som har blitt delt ut.

- Barna forklarer at overgrep har funnet sted, mens foreldrene forklarer at det ikke har skjedd, sa Johansen.

Statsadvokaten påpekte at begge de yngste barna har blitt undersøkt for medisinske skader - men uten funn.

- Dette er bevisene

- Erklæringene innebærer at det heller ikke kan utelukkes at overgrep har funnet sted, la han til.

Politiet har ikke funnet noen beviser i analysene av datamaterialet som har blitt beslaglagt fra familiens hjem.

- Det er tre punkter som er bevisene: Barnas forklaringer i dommeravhør og til fosterforeldrene, tegninger og barnas seksualiserte atferd. Det er altså ingen tekniske bevis, sa Johansen.

Spiller av videoavhør av barna

Dommeravhørene av barna vil bli spilt av i sin helhet i løpet av den første rettsuka. I motsetning til forhandlingene i tingretten, så er opptakene nå tekstet slik at det blir enklere for rettens medlemmer å følge med på hva som blir sagt.

- Helheten av bevisene og vurderingen av hvordan avhørene fremstår blir helt sentralt. Kan barna fortelle om omstendigheter de ikke kan vite om - hvis de ikke har vært med på det? spør statsadvokaten.

Forsvarerne: Forskning viser at barn kan forklare seg usant

Etter at statsadvokaten var ferdig med innledningsforedraget, fikk forsvarer Siri Langseth ordet. Advokaten opprettholdt strategien fra tingretten og ba juryen holde øyner og øre opp for flere forhold som ville bli presentert under rettsforhandlingene:

* Forskning viser at barn kan gi detaljerte beskrivelser av overgrep som ikke har skjedd. I denne forbindelsen opplyste forsvareren at de har stevnet et sakkyndig vitne med doktorgrad i vitnepsykologi som jobber ved Universitet i Oslo (UiO).

- Vi vil vise til forskning rundt avhør av barn og deres forklaringer, og det er et tema vi vil belyse i vitneførselen, sa Langseth i lagmannsretten.

Mener politiet kan ha lekket informasjon

* Forsvarerne mener at det er grunn til å tro at informasjon fra etterforskningen har lekket til de tre barna - enten direkte i avhørssituasjoner eller via fosterforeldrene og andre personer med tilknytning til saken.

- Hvem snakker med hvem? Flyter informasjon fra politiet bevisst eller ubevisst til aktører i saken? Hvordan har informasjonsflyten påvirket aktørene? Har det vært indirekte kontakt mellom barna? sa Langseth.

* Forsvareren påpeker at de fornærmede barna i dommeravhør forklarer onkelen sin inn i overgrepssaken og sår dermed tvil om det er riktige personer som står tiltalt. Onkelen var siktet i straffesaken på et tidlig tidspunkt, men saken mot ham ble henlagt på bevisets stilling. Onkelen skal vitne i lagmannsretten.

- Vi mener påtalemyndigheten kun leter etter bekreftende bevis når de ikke ønsker å spille av videoavhør av de fornærmedes kusiner. Det mener vi forsvarerne er viktig, sa Langseth.

LES OGSÅ VG+: Onkelens vei tilbake

Til slutt i innledningsforedraget understreket forsvareren overfor juryen at de tiltalte ikke er skyldig før det motsatte er bevist.

Forsvarerne bestrider erstatningskravet

Rettens formann henvendte seg deretter til barnas bistandsadvokat, Gunhild Lærum, for å høre om hun hadde noen bemerkninger.

Lærum informerte lagmannsretten om at hun hadde fremmet det totale erstatningskravet på 2,7 millioner kroner til forsvarerne innen fristen i midten av juli i fjor sommer - men at hun ikke hadde hørt noe fra dem siden.

- Vi vil bestride erstatningskravet i tråd med at de tiltalte ikke erkjenner straffskyld i saken, sa forsvarer Unni Fries.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder