Dersom en ny pasientjournallov blir vedtatt av Stortinget, vil et stort antall helsepersonell få tilgang til pasientjournalene fra fastleger, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og så videre. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

«Skyggejournaler» kan bli ulovlige

«Skyggejournaler» som noen leger fører for å sikre at pasienters personlige opplysninger er trygge hos dem, kan bli ulovlige i en ny forskrift.

 • Ingunn Saltbones

Artikkelen er over seks år gammel

VG skrev i forrige uke, at flere leger har begynt å skrive skyggejournaler på papir, for å garantere at pasienters sensitive opplysninger, ikke kan leses av annet helsepersonell dersom en ny lov vedtas av Stortinget.

Pasientjournalloven, som nå er foreslått vedtatt av Stortinget før sommeren, vil føre til at annet helsepersonell kan lese dine journaler fra for eksempel psykolog, psykiater, fastlege, fysioterapeut når du oppsøker helsehjelp.

Tilgang til alle journaler

I realiteten vil den nye loven føre til at du gir annet helsepersonell lov til å lese dine journaler fra psykolog, psykiater, fastlege, fysioterapeut og så videre, når du oppsøker helsehjelp.

Ifølge både lege Britt Lagerholt Smith og psykiater Finn Skårderud har noen leger begynt å skrive «personlig samtale» i den elektroniske journalen, og føre resten i et notat utenom.

Så lenge dette notatet gjøres tilgjengelig i en papirjournal, er dette lovlig i dag så fremt journalføringen følger regelverket.

Forskrift gjør «skyggejournaler» ulovlig

Heller ikke pasientjournalloven vil kreve at alt legges inn elektronisk.

Men Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor VG at det er sendt på høring et forslag om en forskrift om standardisering av journaler der det foreslås at alle behandlingsrettede helseregistre skal føres elektronisk. Og en pasientjournal er et behandlingsrettet helseregister.

Forslaget er ennå ikke vedtatt, men konsekvensen er at «skyggejournaler» blir ulovlige.

Skal sikre meldingsutveksling

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen viser til at formålet med forskrift om IKT-standarder, som ble sendt på høring av den forrige regjeringen, er å sikre at dagens ordning med elektronisk meldingsutveksling blir tatt i bruk i hele helsesektoren.

- Dette har vært et mål over mange år. For å få til dette må journalene være elektroniske. I arbeidet videre med forskriftsforslaget vil vi se på hvordan vi kan gjøre regelverket så tydelig og enkelt som mulig å forholde seg til, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

Kan også være ulovlig i dag

Og dersom man fører skyggejournal på en slik måte at den ikke følger regelverket og blant annet møter kravene til sikkerhet og at det skal være mulig å be om innsyn, vil den også være ulovlig i dag.

- Å unndra pasientinformasjon ved å føre «skyggejournaler» er ulovlig i dag og også etter forslaget til ny pasientjournallov. All nødvendig og relevant pasientinformasjon skal fremgå av journalen for at formålene med journalføringen skal kunne oppfylles, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

Katastrofalt

ADVARER: Professor Esben Esther Pirelli Benestad har varslet at han ville begynne med skyggejournaler dersom den nye pasientjournalloven blir vedtatt for å beskytte pasitenes private opplysninger. Men nå blir det ulovlig å skrive skyggejournaler. Foto: INGUNN SALTBONES

Flere har advart mot konsekvensene av pasientjournalloven, blant annet professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad som mener det er en katastrofe for pasientene om loven blir vedtatt. Og psykiater Finn Skårderud mener det er et problem at folk ikke forstår hvor invaderende loven er.

Pirelli Benestad varslet at hvis loven blir vedtatt vil han løse problemet med den nye loven nettopp med å tilby sine klienter en «skyggejournal».

Mister mulighet til å gi personvern

- Privatpraktiserende leger og psykologer kunne brukt skyggejournaler, det vil si håndskrevne journaler, for å sørge for tilstrekkelig personvern og taushetsplikt for pasientene, til tross for ny pasientjournallov, sier lege Britt Lagerholt Smith.

Men blir den nye forskriften vedtatt vil leger og behandlere, bli pålagt å gjøre alt tilgjengelig elektronisk, og håndskrevne journaler blir ulovlig.

Alvorlige konsekvenser

- Når skyggejournaler blir ulovlig vil det ha alvorlige konsekvenser for pasientene som ikke lenger kan få den grad av konfidensialitet de trenger for å søke helsehjelp, sier Lagerholt Smith.

Også Helsetilsynet har tidligere advart om at pasientjournalloven kan føre til at mennesker unnlater å søke hjelp og holder tilbake opplysninger.

Den nye loven og forskriften vil ramme de mest sårbare pasientene, mener Lagenholt Smith. Pasienter som har stort behov for en garanti for at ikke noe annet helsepersonell skal kunne finne ut at de for eksempel går til psykiater eller psykolog, hvilke diagnoser de har og annet som står i journalen, advarer legen.

Sensitive problemer

- Dette gjelder for eksempel pasienter med psykiske lidelser, seksuelle problemer og kjønnssykdommer, sier Lagerholt Smith.

- Disse pasientene har allerede høy terskel for å oppsøke helsehjelp, og de vil med disse forslagene oppleve terskelen enda høyere, sier Lagerholt Smith.

Kommer med forskrift

VARLER OPPFØLGING: Bent Høie sier at departementet jobber med en forskrift som skal regulere personvern og sikkerhet knyttet til den nye pasientjournalloven. Foto: JAN PETTER LYNAU

Helse og omsorgsminister Bent Høie har tidligere uttalt til VG at de vil utarbeide en forskrift til loven som tydelig skal regulere sikkerheten og personvernet.

Men loven vil i praksis bli vedtatt før noen vet hvordan dette reguleres i forskriften. Fristen for å anmode om høring om lovforslaget er satt til 6. mai.

Verken forsvarlig eller hensiktsmessig

Overlegeforeningen har tidligere uttalt at de mener loven verken er forsvarlig eller hensiktsmessig.

De peker også på at det i praksis blir svært krevende å sikre at bare de som faktisk behandler pasienten leser journalene.

Overlegeforeningen mener det blir vanskelig å hindre at opplysninger havner på avveie, og at straffen for å lese journaler du ikke skal, i praksis ikke er streng nok til at den vil virke avskrekkende.

Store grupper får tilgang

Også Helsetilsynet understreker at den muligheten store grupper helsepersonell får til å innhente helseopplysninger kan misbrukes. De påpeker at det bare er antakelser som legges til grunn for at logger forhåpentligvis skal hindre ulovlig snoking i journaler.

- Skal legen yte nødvendig helsehjelp overfor en pasient som trenger større grad av konfidensialitet, enn lovforslaget legger opp til, føre "skyggejournal" og bli lovbryter, eller skal legen avvise et menneske som trenger helsehjelp på grunn av endringer på grunn av lovverket, spør Lagerholt Smith.

Ubegrunnet frykt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har tidligere uttalt til VG at han mener frykten for at sensitive opplysninger du gir til lege eller psykiater ikke lenger er trygge der, er ubegrunnet.

Bent Høie viser til at bakgrunnen for de to nye lovene er at det skal bli bedre for pasientene.

- Jeg opplever at for de fleste pasientene er det ikke et problem at flere får informasjon om dem. Tvert imot så savner de at de nye leger har den nødvendige kunnskapen for å gi dem god behandling. I dag må de selv bistå og fortelle, sier Bent Høie.

Les også

 1. Harde fronter om pasientjournallov

  Mens forkjemperne mener en ny lov om pasientjournaler vil gi deg bedre pasientbehandling, mener kritikerne ikke bare den…
 2. Pirelli Benestad: Vi vet det slarves på vaktrommene

  Professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad har mange klienter som snakker om svært private og intime problemer.
 3. Slår alarm om ny pasientjournallov: - Private opplysninger er ikke trygge

  En ny foreslått lov innebærer at det du sier i fortrolighet til din lege eller psykiater, kan bli lest av andre leger og…
 4. Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

  - Slik det nå er lagt opp må pasienten aktivt motsette seg at annet helsepersonell leser journalen deres.
 5. Helseministeren avviser journalkritikk

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener frykten for at sensitive opplysninger du gir til lege eller psykiater ikke…

Mer om

 1. Helse

Flere artikler

 1. Slår alarm om ny pasientjournallov: - Private opplysninger er ikke trygge

 2. Pirelli Benestad: Vi vet det slarves på vaktrommene

 3. Harde fronter om pasientjournallov

 4. - Vil bryte loven for å beskytte pasientene

 5. Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder