BEKYMRET: Justisminister Anders Anundsen (Frp), her på HV-øvelse i Østfold tidligere i mai, sier det er svært alvorlig at det fortsatt finnes objekter som ikke er skjermet. Noen av dem er i hans egen virksomhet. Foto: GISLE ODDSTAD

NSM: Minst 17 norske terrormål er fortsatt usikret

Justisdepartementet er ikke i mål

Svært alvorlig, sier justisministeren

Får kritikk fra Stortinget

En rekke offentlige virksomheter har ikke klart å sikre bygg og anlegg som kan være spesielt utsatt for terrorangrep, spionasje og sabotasje.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, har 17 virksomheter fått utsettelse med sikring av såkalte skjermingsverdige objekter.

På VGs spørsmål bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp) at også Justisdepartementet - som skal pådriver for beredskap og samfunnssikkerhet i Norge - har usikrede objekter.

- Det er svært alvorlig at disse skjermingsverdige objektene ikke er skjermet i henhold til regelverket, skriver Anundsen i en epost til VG.

Frist ute
1. januar i år gikk treårs-fristen ut: Da skulle alle offentlige virksomheter ha skaffet seg oversikt over mulige terrormål i sin sektor.

I tillegg skulle de ha laget en plan for sikring av sine objekter, i henhold til sikkerhetsloven.

NSM slo alarm i vinter, men fortsatt har en rekke offentlige virksomheter ikke laget sikringsplaner for såkalt samfunnskritisk infrastruktur.

Justisdepartementet, som er utpekt som leder-departementet for samfunnssikkerhet og beredskap i staten, fikk i april åpen kritikk i Helsetilsynets tilsynsrapport for at de ikke har fullstendig oversikt på sitt felt.

Myndighetene har listet opp flere hundre slike objekter, alt fra enkeltstående radiomaster, til store militærleirer, kommunikasjonssentraler, ledelsesbygg, og større dataservere som sikkerhetsmyndighetene er avhengige av.

Rikets sikkerhet
Fellesnevneren er at angrep mot dem kan skade rikets sikkerhet.

- Det er 17 virksomheter som har fått utsettelse på sikringen av sine skjermingsverdige objekter etter utløpet av tidsfristen. Disse utsettelsene er gitt med visse vilkår, herunder at det skal utarbeides en milepælsplan og tilstrekkelige budsjettmidler må dokumenteres overfor NSM innen tre måneder fra vedtak om utsettelse, opplyser Kjetil Berg Veire, informasjonssjef i NSM, i en epost til VG.

NSM vil ikke avsløre hvilke virksomheter dette gjelder, men viser til at informasjonen er gradert i henhold til sikkerhetsloven.

Sier ikke hvilke
Hver av de 17 virksomhetene kan ha flere potensielle terrormål som dermed ikke er fullt ut sikret etter Stortingets egne pålegg i sikkerhetsloven.

- Vi kan dessverre ikke gi nærmere opplysninger om hvilke virksomheter det gjelder, sier Veire.

Men i årsrapporten som kom i mars, skrev NSM-ledelsen rett ut at «sikkerhetstilstanden fortsatt ikke er god nok»:

Uakseptabel risiko
«Mange virksomheter synes å være villig til å akseptere en sikkerhetsmessig risiko som NSM vurderer som uakseptabel for samfunnet som helhet», skrev NSM i årsrapporten.

- NSM har ikke endret syn siden årsrapporten ble publisert, sier Kjetil Berg Veire i NSM.

I den ferske tilsynsrapporten, kritiserer Helsetilsynet hvordan Justisdepartementet har håndtert kravene til objektsikkerhet i sikkerhetsloven:

«Det er behov for å komplettere oversikten over kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur i forhold til underliggende virksomheter», skriver Helsetilsynet i rapporten.

Gammel sårbarhetsvurdering
Justisdepartementet får også kritikk for at de ikke har oppdatert sin risiko- og sårbarhetsvurdering siden terrorangrepet 22. juli 2011:

«Tilsynet legger til grunn at JD har en risiko- og sårbarhetsvurdering fra våren 2011. Dokumentet kan neppe sies å være gjenstand for systematisk utvikling og vedlikehold», skriver Helsetilsynet.

Overfor VG bekrefter Anders Anundsen at heller ikke hans departement var i mål innen fristen:

- Også i virksomheter under Justis- og beredskapsdepartementet er det fortsatt objekter som ikke tilfredsstiller kravene. Det legges i disse dager en helt konkret plan for når alle disse objektene skal være sikret i samsvar med gjeldende regelverk og vi er i dialog med NSM om dette, opplyser justisministeren.

Ap: Kritikkverdig

KRITISK: Hadia Tajik (Ap) mener at Solberg-regjeringens fokus på samfunnssikkerhet har få synlige tegn på praktisk handling. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Hadia Tajik (Ap), leder i Stortingets justiskomite, er sterkt kritisk til at også Justisdepartementet, som «eier» sikkerhetsloven, ikke klarer å følge den opp i egen sektor.

- Det er svært kritikkverdig at Justisdepartementet som skal være lederdepartement på samfunnssikkerhet, ikke klarer å være det ledende forbildet som de var ment å skulle være, sier Hadia Tajik til VG.

Også nestlederen, Anders Werp fra regjeringspartiet Høyre, er kritisk:

Trist bilde
- Rapporten fra NSM ert et trist bilde på at det fortsatt er en stor jobb å gjøre på et svært viktig felt, sier han.

Både Høyre og Ap vil be om at Stortinget får en oppdatert rapport om samfunnssikkerheten fra regjeringen.

- Allerede i valgkampen gjorde Høyre et stort poeng ut av at de ville styrke arbeidet med samfunnssikkerhet med et eget element på Statsministerens kontor. Så langt har dette vært symbolpolitikk, uten synlige tegn til praktisk handling, sier Tajik.

Anders Werp sier at han har store forventninger til at det nye elementet på SMK vil klare å forbedre beredskapen i Norge.

Avinor: Ikke i mål
Avinor, som eier 46 flyplasser i Norge, er blant de 17 virksomhetene som ikke er i mål med terrorsikring av sine bygg og anlegg.

Det bekrefter Ove Narvesen, direktør for samfunnskontakt i Avinor, overfor VG.

Luftfarten og flyplassene er blant de åpenbare terrormålene som omfattes av sikkerhetsloven.

- Arbeidet med sikring av bygg og anlegg innen luftfarten er en kontinuerlig prosess som har høy prioritet. Hovedkravet fra NSM er at vi skal legge fram en plan for det videre arbeidet. Avinor vil selvsagt oppfylle kravene fra NSM og kommuniserer dette direkte til NSM. Det er ikke satt konkrete tidsfrister for når ulike tiltak skal være gjennomført, opplyser Ove Narvesen i en epost til VG.

- Når det gjelder de konkrete tiltakene som gjennomføres, kan vi selvsagt ikke gå inn på dette. Både hvilke objekter som er skjermingsverdige og hvilke konkrete sikringstiltak som gjennomføres er gradert informasjon, legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder