BØTELAGT: – Jeg har ikke bygd vei, bare gjort en oppgradering av en gammel sti, hevder porsangerordfører Knut Roger Hanssen. Politiet er ikke enig.
BØTELAGT: – Jeg har ikke bygd vei, bare gjort en oppgradering av en gammel sti, hevder porsangerordfører Knut Roger Hanssen. Politiet er ikke enig. Foto:Marius Thorsen,Ságat

Ordfører fikk 100.000 i bot for ulovlig veibygging

Fikk bygget 4,6 kilometer vei langs vernet vassdrag – uten å søke

INNENRIKS

Porsangerordfører Knut Roger Hanssen (H) har personlig vedtatt en bot på 100.000 kroner for ulovlig veibygging.

  • Thor Harald Henriksen
Publisert:

Høsten 2012 sørget Hanssen for at det ble bygget en enkel vei langs Brennelva i Porsanger kommune i Finnmark. En lokal entreprenør med gravemaskin fikk oppdraget hos Hanssen. Ingen andre enn de to var involvert i det ulovlige veiprosjektet, ifølge Vestfinnmark politidistrikt.

Ifølge politiet er den omstridte veien hele 4,6 kilometer lang. Langs elven er det på minst fire steder anlagt fyllinger, slik at det naturlige elveløpet er endret. Brennelva har status som vernet vassdrag, skriver Vestfinnmark politidistrikt i en pressemelding på Facebook.

Det var FinnmarkDagblad som først omtalte boten. Det var den samiske avisen Ávvir som avslørte veiskandalen i 2012.

– Ganske utrolig

Ifølge politiet er det utført både grøfting, planering, flytting av masser og fjerning av bergknauser. Likevel ble tiltaket aldri saksbehandlet i kommunen eller sendt på høring til relevante fagetater.

«I formildende retning finnes intet», konkluderer politiet.

– Jeg har ikke klart å finne andre lignende, rettskraftige saker, hvor det er snakk om et så stort inngrep i naturen, opplyser politiadvokat Thomas Eliassen Darell til VG.

I skjerpende retning har politiet vektlagt Hansens rolle som ordfører og den totale mangelen på forvaltningsmessig behandling av tiltaket.

– Det er ganske utrolig at Hanssen ikke så at dette var et tiltak som skulle vært underlagt kommunal saksbehandling. Dette er et veldig stort inngrep, sier Darell.

Porsangerordføreren har nå som privatperson fått en bot på 100.000 kroner, for brudd på Plan- og bygningsloven og Vannressursloven.

Tar selvkritikk

Hanssen sier til VG at han gjennomførte tiltaket for å øke trivselen for innbyggerne i Brennelv. Veien skal ifølge han brukes som gangsti i sommerhalvåret og skiløype om vinteren.

– Jeg har ikke bygget vei, bare gjort en oppgradering av en gammel sti. Hensikten var å være positiv partner med bygdelaget, som lenge har ønsket en slik utbedring, sier Hanssen.

– Men hvorfor satte du i gang uten å søke?

– Det er gitt tillatelse til lignende tiltak gang på gang opp gjennom årene. Jeg trodde at alt var i orden. Jeg ser i ettertid at det burde ha vært gjort på en annen måte, sier ordføreren.

– Du tar selvkritikk?

– Ja, jeg har fått en bot og vedtatt den. Saken er kjedelig. Jeg har ikke hatt personlig vinning på eller personlige interesser i dette tiltaket. Dette er ikke et område jeg bruker selv. Det er gjort for å øke trivselen i kommunen. Mange eldre ferdes i dette området, og nå har de mulighet til å komme seg på tur.

– Samfunnet er komplisert og regelstyrt. Det er ikke bare, bare som politiker å være på tilbudssiden, sier Hanssen.

– Var dette en bevisst handling for å unngå lovverket?

– Nei, jeg kunne overhodet ikke tenke meg at det var et slikt brudd på lovverket.

– Du er øverste politiske leder i kommunen, som er satt til å kontrollere at innbyggerne følger plan- og bygningsloven. Du ser paradokset?

– Det er ikke kommunen som har fått bot, men jeg personlig, sier Hanssen.

Kommunen betalte veien

Ifølge ordføreren kostet veibyggingen rundt 100.000 kroner. Regningen har Porsanger kommune betalt.

Det var Reinpolitiet som oppdaget den ulovlige veibyggingen. Som regel er det kommunen som slår ned på slike rettsstridige byggetiltak.

– Kommer kommunen til å kreve tilbakeføring av dette tiltaket?

– Det har ikke vært et tema ennå, sier Hanssen.

– Kommunen har myndighet til å kreve tilbakeføring, men jeg har liten tro på at det vil skje i dette tilfelle, sier politiadvokat Thomas Eliassen Darell.

Politiet har valgt ikke å straffeforfølge maskinentreprenøren.

– Én ting er om en vanlig innbygger ber deg utføre et slikt oppdrag. Men når du har med den øverste politiske leder i kommunen å gjøre, forventer du at lover og regler er blitt fulgt, sier politiadvokaten.

Etterforskningen har heller ikke gitt grunnlag for foretaksstraff mot kommunen eller kritikk mot Brennelv Bygdelag, siden det ikke er funnet bevis for at laget har hatt noe med veiprosjektet å gjøre.