MINDRE POLITIKRAFT: Politiansatte jobber nå 48 timer mindre i året enn de har gjort de siste årene. Foto: FRODEHANSEN

Avtale opphørte 13 dager før kommisjonsrapporten: 220 politi-årsverk forsvant

Etter 1. august jobber 8000 politiansatte én time mindre i uken. Det tilsvarer et kutt på 220 årsverk.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Stikk i strid med 22. juli-kommisjonens konklusjoner har det dermed blitt mindre - og ikke mer - politikraft i Norge.

Politidirektoratet har sagt nei til å forlenge avtalen med Politiets Fellesforbund som ble inngått i kjølvannet av politikonflikten i 2009 om at de ansatte skulle jobbe 38,5 timer i uken.

Ville videreføre

Prislappen var 155 millioner kroner, noe som ga de ansatte 16000 ekstra i lønningsposen. 1. august, 13 dager før kommisjonen la frem sin rapport, opphørte avtalen - og ekstrapengene forsvant!

- Vi var, spesielt etter det som skjedde 22. juli, interessert i å videreføre avtalen om å fortsette å jobbe mer. Men, uten at vi var i reell dialog, avsluttet vår arbeidsgiver, Politidirektoratet, avtalen, sier lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

SKUFFET: Forbundsleder Arne Johannessen. Foto: EIVIND GRIFFTH BRÆNDE


Han mener at denne ene timen i uken kunne ha vært ypperlig å bruke til nettopp det kommisjonen påpeker; at politiet bør være fleksible og øve mer på krevende situasjoner.

Omregnet til hver enkelt tjenestemann utgjør det 45-48 timer i året.

- Ja, timen ville vært glimrende til dette, noe vi også spilte inn overfor Politidirektoratet og justispolitikerne.
Johannessen stiller seg undrende til at arbeidsgiveren ikke tok imot det han karakteriserer som «et sjenerøst tilbud om å jobbe mer».

- Kanskje det er fordi det har vist seg i de fire årene som har gått at avtalen som ble inngått ikke har hatt noen effekt; at det ikke har blitt mer tilstedeværende politi?

Variert utbytte

- Ja, vi må innrømme at utbyttet av denne ekstra timen nok har variert fra politidistrikt til politidistrikt. Noen har vært flinke til å bruke den, andre ikke. Mange har ikke sett muligheten for å legge timen inn i planverket; til å styrke beredskapen samt øve mer.

- Det hevdes at turnuslistene i praksis har vært som tidligere, at mange tjenestemenn har kommet og gått til samme tid som før?

- Vi må være så ærlige å innrømme at det også her har vært forskjell fra sted til sted. Likevel mener vi det er lite fremtidsrettet at man ikke har tatt imot tilbudet om mer politiarbeidskraft. Politidirektoratet får nå ta ansvaret for at politikraft på 220 årsverk er borte, sier Johannessen.

- Var enighet

Politidirektoratet sier at avtalen om å jobbe én time ekstra ikke ble sagt opp av dem alene.

- Det ble i 2009 avtalt at polititjenestemenn skulle jobbe én time ekstra pr. uke. Det ble da avtalt at denne timen skulle falle bort fra 1. august 2012. At avtalen utløp da ble også omtalt i årets budsjettproposisjon fra regjeringen, sier Arnt Inge Rolland i Politidirektoratets arbeidsgiver- og administrasjonsavdeling.

Han sier at forhandlingene om nye arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten, som utløper 31. september i år, allerede er i gang.

- Det er ikke naturlig for Politidirektoratet som avtalepart å gå ut med informasjon om hvilke innretning og målsetting man har lagt for de pågående forhandlingene.

- På generelt grunnlag kan vi si at Politidirektoratet ønsker å få mest mulig polititjeneste ut av de tildelte rammene. Som ansvarlig arbeidsgiver ønsker direktoratet å gi de ansatte vern mot for stor belastning, samtidig som man ønsker størst mulig fleksibilitet i bruken av alle ansatte, sier Rolland.

BEKYMRET: Høyres André Oktay Dahl. Foto: ESPEN BRAATa/VG

Frykter ny politikrise

Mens den ene nestlederen i justiskomiteen, Aps Jan Bøhler, setter sin lit til at det fortsatt kan finnes en løsning, frykter den andre, Høyres André Oktay Dahl, at vi kan stå foran en ny politikrise.

- Vi er opptatt av god og riktig bruk av politiets ressurser og tror på løsning, sier Bøhler.

- Ved siden av at det kan stilles spørsmål ved effekten av dette tiltaket i enkelte politidistrikt, kan vi trolig stå foran en ny politikrise hvis ikke budsjettet sørger for et kjempeløft for økt antall nyansettelser, sier Oktay Dahl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder