HÅND I HÅND: Justiskomiteens leder Hadia Tajik varsler at hun og komitemedlem Kari Henriksen ønker politisk samarbeid om politireformen. Her på besøk hos politimester Sissel Hammer på Hønefoss.Foto: FREDRIK SOLSTAD Foto: ,

Ingen vil flagge hvor mange politidistrikter de vil ha

Ap-Hadia: – Vi vil samarbeide om politireformen

Justis-Anders: – Stortingsmelding kan komme før jul

Hverken justisministeren eller det største opposisjonspartiet vil flagge hvor mange politidistrikter og lensmannskontorer som skal fjernes.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

På regjeringens bord ligger det forslag fra Politianalyse-utvalget å kutte fra dagens 27 politidistrikter til seks, samtidig som 150 lokale politistasjoner skal bli historie.

I nært samarbeid med Venstre er regjeringspartiene i ferd med å lande tidenes endring av norsk politi.

– Vi er inne i en avsluttende fase og målet er å få ferdig stortingsmeldingen før juleferien, men jeg vil ikke låse meg helt. Det kan også gå noen uker inn i nyåret, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Hvor mange politidistrikter blir det?

– Det kan jeg ikke svare på nå og ingenting er klart før alt er klart. Men jeg vil berømme Venstre for det gode samarbeidet vi har med dem, sier han.

Vil ha åpen prosess

Leder for justiskomiteen, Hadia Tajik, sier at Arbeiderpartiet vil ha en bred, og åpen prosess om fremtidens politi, der alle berørte parter skal få muligheten til å påvirke og si sin mening.

I dag, onsdag, står hun på talerstolen på landsmøtet til Politiets Fellesforbund. Der blir kultur, ledelse og bevæpning et sentralt tema.

– Vi samarbeider gjerne med alle de andre partiene på Stortinget, for at reformen skal få bred, tverrpolitisk forankring. Vi kan ikke lage to parallelle politireformer, den ene fra Ap og den andre fra regjeringen. Vi må ha én, helst felles, politireform, sier Tajik.

– Hvorfor kan dere ikke si hvor mange politidistrikter det bør være?

– Vi vil ikke låse oss, men se helheten i forslaget før vi konkluderer med hva vi kan gå med på og hva regjeringen bør endre på for å få med seg oss.

Innholdet viktigst

– Hva mener dere er viktigst i politireformen?

– Struktur er viktig, men uten fokus på innholdet betyr det lite. Dette dreier seg om tryggheten i folks hverdag. Derfor er det viktigste for Arbeiderpartiet at politireformen bidrar til at vi får et sterkt politi, som er mer tilgjengelig, har ressurser til å forebygge, oppklarer mer, etterforsker bedre og som er rustet til å håndtere fremtidens trusselbilde.

– Kan du være mer konkret?

– Når reformen til slutt blir lagt fram fra justisministeren er det særlig tre ting vi vil se etter:

* Reformen må utløse mer politikraft.

* Den må ha en klar lokal forankring, og ha med seg det beste ved dagens nærpoliti.

* Antall distrikter og tjenestesteder må understøtte innholdet i fremtidens politi, og er bare ett av flere virkemidler for å nå disse målene.

Tajik sier at innhold er viktigere enn struktur, at kvalitet og kompetanse er viktigere enn antall tjenestesteder, og at arbeidet med kultur og ledelse er helt sentralt for å kunne utløse mer politikraft.

Hun ser derfor frem til en grundig og bred prosess når Stortinget trolig til våren skal behandle stortingsmeldingen om det så kan bli tidenes største endring av norsk politi.

– Men vi har noen gjerdestolper som er viktig blir ivaretatt, men vi vil også være konstruktive overfor regjeringen, sier Hadia Tajik.

Justis-Anders: – Ap avslo å samarbeide

Anders Anundsen nikker fornøyd når han hører at Hadia Tajik signaliserer at Ap vil samarbeide om politireformen.

SER STJERNENE? Spørsmålet er om justisminister Anders Anundsen får støtte når han i adventtiden trolig leverer stortingsmeldingen om politireformen.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

– Jeg er glad for den innfallsvinkelen hun har til reformen, men samtidig vil jeg legge til at alle partier, også Ap, i vår fikk tilbud om å være med på et bredt forlik hvor de kunne være med på legge rammene for fremtidens politi. Det ønsket de ikke, noe de selvsagt også er i sin fulle rett til å gjøre. Men samtidig betyr det at risikoen for ikke å få den gjennomslagskraft som de ellers kunne fått kan ha økt.

– Hva blir viktigst?

– Utvilsomt hva vi får ut av den tjenesten politiet skal levere og at kriteriene for dette er til stede. Jeg er også veldig opptatt av at den videre prosessen skjer så raskt som mulig, men selvsagt med nødvendig kvalitet og innenfor de politiske rammene, sier justis- og beredskapsministeren.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder