OPPGITT: Terje Forsberg mener Den norske kirke holder på medlemmer mot deres vilje. Da han nylig hørte at flere familiemedlemmer og bekjente var ufrivillige medlemmer av kirken, følte han at omfanget av det han selv har opplevd er stort. Foto: BJØRN-MARTIN NORDBY

Terje (62) hevder statskirken ignorerte hans utmeldingsønske i nesten 40 år

Fikk utmeldingsattest i 1983 - 15 år senere var han fortsatt medlem

Den norske kirke: Det som har skjedd her, skal ikke skje

Human-Etisk Forbund: Vi får flere slike henvendelser

(VG Nett) Terje Forsberg (62) hevder han allerede i 1970 forsøkte å melde seg ut av statskirken. Først nesten 40 år senere mener han at det skjedde.

Bjørn-Martin Nordby
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Forsberg hevder at han også gjentatte ganger etter 1970 har bedt om å bli utmeldt av Den norske kirke. Da han nylig fikk vite at flere familiemedlemmer og venner også var medlemmer av Den norske kirke mot sin vilje, rant begeret over - og han tok kontakt med VG.

- Jeg synes det er frekt og motbydelig. Jeg nekter å tro at kirken har så mange reelle medlemmer som de hevder, sier Forsberg.

Har du liknende opplevelser eller andre tips om saker innen området tro- og livssyn? Kontakt VGs journalist her!

Fikk utmeldingsattest

62-åringen hevder selv at han kontaktet sitt lokale kirkekontor i 1970 for å melde seg ut, men bekreftelsen på utmeldingen har han ikke lenger.

I 1983 ble han ved en tilfeldighet oppmerksom på at han fortsatt var medlem, og gjorde et nytt forsøk på å melde seg ut. Da fikk han en utmeldingsattest fra Den norske kirke som han fortsatt har liggende.

BEKREFTELSEN: Terje Forsberg fikk denne utmeldingsattesten fra Den norske kirke 15. desember 1983. Ifølge kirkens register ble han imidlertid ikke utmeldt før i 1998, mens Forberg hevder han fikk tilsendt valgkort for kirkevalget i 2009. Foto: BJØRN-MARTIN NORDBY

- Men i 1998 fikk jeg en henvendelse om å stemme i kirkevalget. Jeg kontaktet dem for å fortelle at jeg hadde papirer på at jeg var utmeldt, men fikk beskjed om at jeg fortsatt stod i deres medlemslister. Da ble jeg provosert, sier Forsberg.

- Jeg ville skilles fra dem

VG har vært i kontakt med Den norske kirke, som i sine systemer har registrert at Forsberg da endelig ble meldt ut.

Selv hevder han at han også i 2009 måtte be om å bli fjernet fra deres medlemslister, etter å ha fått tilsendt et valgkort i forbindelse med kirkevalget. Da skal han ha truet med søksmål.

- De er glad i meg, men jeg er ikke glad i dem. Jeg ville skilles fra dem, for deres syn krasjer fullstendig med mitt, sier Forsberg om Den norske kirke, som var statskirke inntil i mai i fjor.

Beklager

Seniorrådgiver Siv Thompson i Kirkerådet i Den norske kirke sier at det normalt ikke skal ta mer enn noen få uker å bli utmeldt.

- Det som har skjedd her, skal ikke skje. Det beklager vi. Men dette kommer av ting som skjer i den lokale menigheten, eller det kan være en datafeil sentralt i våre registre, sier Thompson.

SENIORRÅDGIVER: Siv Thompson i Kirkerådet. Foto: Den norske kirke

Hun forteller at dersom man ønsker å melde seg ut, er det ikke verre enn å fylle ut et skjema og sende det inn til menigheten man sokner til, som så vil sende ut en bekreftelse på at man er utmeldt.

- Når det svikter, er det forståelig at folk blir opprørt. Men vi ønsker ikke å ha personer i våre registre som ikke er medlemmer. Det har vi ingenting å tjene på økonomisk og vi får bare et omdømmemessig tap av det, sier Thompson.

- Medlemstallet stadig mer reelt

Ifølge Den norske kirkes årbok var i overkant av 3,83 millioner mennesker, eller 76,9 prosent av Norges befolkning, medlem i Den norske kirke ved utgangen av 2011. Samme år meldte 7050 personer seg ut, mens 1750 meldte seg inn.

- Hvor reelt er egentlig medlemstallet dere oppgir, Thompson?

- Det er stadig mer reelt. Vi hadde kirkevalg i 2009 og 2011 der vi sendte ut valgkort til alle registrerte medlemmer, og fikk en del henvendelser tilbake fra folk som ga oss beskjed om at de ikke skal stå i våre registre. Henvendelsene var færre i 2011 enn i 2009, sier hun.

Mens medlemslistene tidligere var ført i de om lag 1250 menighetenes kirkebøker, har Den norske kirke etter hvert fått medlemmene inn i et digitalt medlemsregister.

- Vi skulle gjerne henvendt oss til alle medlemmer oftere, men det har vi ikke mulighet til økonomisk - portoen ville kostet flere millioner, sier Thompson.

Mener kirken har et problem

GENERALSEKRETÆR: Kristin Mile i Human-Etisk Forbund (HEF). Foto: HEF

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund forteller at de får mange henvendelser fra medlemmer som opplever at de også står oppført som medlemmer av Den norske kirke. Ifølge Mile er det også flere tilfeller der folk sier at de har meldt seg ut av kirken flere ganger allerede.

- Dette er vi ganske oppgitt over. Når folk opplever at de har meldt seg ut og det ikke skjer, mener vi at kirken har et problem. Det er flere tilfeller der folk har fått utmeldingsattest for mange år siden, men som fortsatt står i registeret.

Hun forteller at deres medlemsdata blir kjørt mot kirkens og andre trossamfunns systemer, og at Human-Etisk Forbund får statsstøtte på bakgrunn av hvor mange medlemmer de har. Når forbundets medlemmer også står oppført i Den norske kirke, får ikke førstnevnte penger for dem.

Mile opplyser at dette dreier seg om cirka 2000 medlemmer årlig, som koster dem 800 kroner per person. Totalt utgjør dette et økonomisk tap på 1,6 millioner kroner.

Generalsekretæren anbefaler folk som er usikre på hvor de står oppført som medlem å kontakte Brønnøysundregisteret for å få opplysninger om dette.

Vil avskaffe tilhørighetsordning

Den såkalte tilhørighetsordningen som kirkeloven i dag pålegger kirken å følge, skaper også frustrasjon i Human-Etisk forbund - og har gjort det lenge.

Denne ordningen går ut på at dersom en av foreldrene til et nyfødt barn er tilknyttet Den norske kirke, blir barnet automatisk ført opp som tilhørig - uten at foreldrene får informasjon om det. Når barnet fyller 18 år, forsvinner det ut av systemet, dersom det ikke blir døpt eller konfirmert i Den norske kirke.

- Vi liker tilhørighetsordningen veldig dårlig. Det har dels med økonomi å gjøre, men langt viktigere er det prinsipielt problematiske ved at folk føres opp i et trossamfunn uten at det er avklart med personen selv eller foreldrene, sier Mile.

Ifølge Siv Thompson i Kirkerådet er det 140 000 nordmenn som i dag går innunder tilhørighetsordningen.

- Ordningen går i kirkens favør, og det liker ikke andre trossamfunn. Men vi synes også at det er en ordning som ikke skal være slik den er i dag. Den norske kirke ønsker en likebehandling av tros- og livssynssamfunnene, og vi er godt i gang med det. Særlig viktig var grunnlovsendringen i fjor som endret forholdet mellom stat og kirke, sier Thompson.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder