Pause i forhandlingene om ny politireform

GRENSE-MESTER: Ellen Katrine Hætta har ansvaret for å vokte den 196 km lange grensen til Russland - samt 390 km mot Finland. Foto:Krister Sørbø,

Denne politimesteren kan få en ny stjerne. Årsak: Må matche russerne

Denne kvinnen kan bli den politimester i Norge med flest destinksjoner i form av stjerner, gull og glitter på sin uniform.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Årsaken til at ett av landets minste politidistrikt i antall ansatte ikke blir berørt av Politireformen er et eneste ord; Schengen.

Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark er nemlig ansvarlig for å vokte Norges eneste yttergrense til land som ikke er medlem av Schengen - nemlig den 196 km lange grensen til Russland.

I tillegg kommer 390 km som grenser til Finland. Til dette har hun rundt 150 ansatte, foruten mellom 20 og 30 som rapporterer til PST.

Årsaken til at Hætta kan få flere enn de to stjernene som politimestrene har er at Norges «Schengen-politimester» skal kunne «matche» sine kolleger på andre siden av grensen.

Til sammenligning har politidirektør Odd Reidar Humlegård fire stjerner på skulderen og assisterende politidirektør Vidar Refvik tre stjerner.

FIRE STJERNER: Politidirektør Od Reidar Humlegård er eneste politimann med fire stjerner i Norge. Foto:Frode Hansen,

Kan bli nedlagt

Det kan også bli aktuelt å nedlegge grensekommisæren som i dag har en stab på fire personer og la politimesateren overta ansvaret for å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre overenskomster mellom Norge og Russland. Betydningen av å ha en dekorert og «fin» uniform er grensekommisæren også åpen om på sin hjemmeside, hvor det står:

«I tillegg til grensekommissæren, har også grenseinspektør og grensebetjent militær bakgrunn, som er en fordel for å kunne stå på likefot med representanter fra både norsk grensevakt, men spesielt russisk grensevakt (FSB' grensetjeneste).»

VG er kjent med at Øst-Finnmark er det eneste sted som Norge har yttergrense til er ikke Schengen-land er årsaken til at distriktet består som nå, men dette ønsker ikke Høyres representant i forhandlingsutvalget om politireformen, Anders B. Werp, å kommentere.

– Det kan jeg verken avkrefte eller bekrefte. Vi har fortsatt gode samtaler og tonen er fin. Men alt må på plass før alt er på plass.

MUNNEN LUKKET: Anders B. Werp vil ikke røpe noe fra forhandlingene.Stor bekymring for økt arbeidskriminalitet i Foto:Robert S. Eik,

Forlot forhandlingene

Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om politireformen skal etter planen presenteres onsdag, men forhandlingene er satt på pause etter at Venstre mandag ettermiddag forlot forhandlingene med regjeringspartiene.

Det var tirsdag morgen uklart hvorfor Venstre valgte å avbryte forhandlingene, tre timer ut i møtet helt i sluttfasene av den meget tidkrevende prosessen med politireformen.

Ifølge anonyme kilder NRK har snakket med, skal partiets forhandlingsdelegasjon ha hatt behov for ytterligere interne avklaringer før de eventuelt setter navnetrekkene sine på den endelige avtalen, melder NTB.

Motstander

Senterpartiets medlem av justiskomiteen, Jenny Klinge, sier at hun ikke har noe i mot at Øst-Finnmark kan forbli en eget «mini-politidistrikt» når det gjelder antall ansatte.

– Det er vi positive til, fordi dette politidistriktet som det eneste har Schengen-yttergrense og derfor har særlige oppgaver knyttet til dette.

ENIG: Jenny Klinge synes det er helt greit at Øst-Finnmark forblit eget distrikt. Foto:Terje Bringedal,

Politimester Ellen Katrine Hætta er på reise og har i dag ikke besvart VGs henvendelse, men sa i går at det er uheldig å dele fylket med tanke på samarbeidet med Sivilforsvaret, Heimevernet og Fylkesmannen, som er de viktigste beredskapsaktørene som er i fylket.

– Jeg tenker ikke bare på det å kjøre med blålys, men også på beredskap. Det å planlegge og være klare hvis noe skulle skje, utdyper Hætta.

Trenger mer politi

I forbindelse med budsjettforhandlingene i høst tok Jenny Klinge opp betydningen av å etablere en en bedre og mer effektiv grensekontroll, blant annet ved bruk av smarte overvåkningskamearer på alle norske kjørbare grensestasjoner. Da svarte Justis- og beredskapsdsepartementet dette:

"Når det gjelder Utvidet grensekontroll ved Norges grense (dvs. Schengen yttergrense) har Politidirektoratet beregnet et bemanningsbehov på om lag 250 årsverk for det som ligger tett opp mot de strengeste rammene av det Schengenavtalen tillater. Helårsvirkningen av 250 årsverk er 236,3 mill. kroner. Dersom noe av kostnadene kan bæres av publikum (lengre ventetid), kan bemanningsbehovet reduseres med tretti prosent til om lag 175 årsverk. Kostnadene reduseres tilsvarende til 165,4 mill. kroner årlig»

Les også

 1. Nå kommer den store politireformen: Justis-Anders vil ikke røpe kortene

  Justis- og beredsdkapsminister Anders Anundsen vil hverken bekrefte eller avkrefte at politireformen kommer onsdag eller…
 2. Politireformen kommer onsdag: Går for 12 politidistrikter

  Regjeringen foreslår at Norge skal ha 12 politidistrikter i den nye politireformen som legges frem på onsdag, etter det…
 3. Store forskjeller i politi-Norge: Gransker all fyllekjøring lengst i nord

  Befolkningen i Øst-Finnmark blir tatt for «fyllekjøring» nesten tre ganger mer enn tilfelle er i Oslo.
 4. Våpeninstruksen for politiet endres

  Politidirektoratet kan nå beslutte bevæpning i inntil tre måneder.
 5. Derfor har de trygg jobb

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Camilla Søreide og Even Sollie er ikke som ungdommer flest: Som politistudenter har de trolig en…
 6. Her er planen for de nye politidistriktene

  Høyre, Frp og Venstre er enige om å kutte antallet politidistrikt til 12. Se hvordan det slår ut for ditt distrikt.
 7. Denne nye kriminaliteten frykter politiet mest

  Her er de nyeste krim-trendene i Norge: Flere internasjonale forbrytere. Mer bruk av falsk ID og avansert teknologi.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Politireformen like om hjørnet: Krangler om egen politimester for Finnmark

 2. Her er planen for de nye politidistriktene

 3. Nå kommer den store politireformen: Justis-Anders vil ikke røpe kortene

 4. Her er landets nye politimestere

 5. Asylsøkere til politiet: «Norge har invitert oss. Dere skulle jo ta imot 8.000»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder