SPREKKEN: Bildet tatt like etter ulykken i juni 2013 viser den store sprekken som antakelig var en medvirkende faktor til at syklisten mistet balansen og kolliderte med motgående bil. Foto: MARIT A. VEIMO Foto:,

Mener denne sprekken forårsaket dødsulykke

VERDAL/OSLO (VG) Bjørn Morten Baglo skal ha syklet i en sprekk i veien da han omkom en junidag i 2013. Ingeniører slår alarm om livsfarlige fylkesveier og mener de må rustes opp for 500 milliarder kroner.

  • Ola Mjaaland
  • Kristian Helgesen

Artikkelen er over fem år gammel

Jernbane, fengslene, kloakknettet og fylkesveiene får totalslakt i rapporten «State of the Nation». På fylkesvei 151 utenfor Verdal skjedde det fatale 9. juni 2013:

– Det er et betimelig spørsmål om ulykken kunne vært unngått med bedre vei, sier etterforskningsleder Kjetil Ravlo i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Norge har forfall på 2600 milliarder

40 år gamle Bjørn Morten Baglo var ute og syklet da han kolliderte med en bil i motgående felt, like ved en stor sprekk i veien.

– Vitneopplysninger sier at det er en skade i veien som kan ha vært en medvirkende årsak, og så kan kjøreatferden til syklisten også ha vært en medvirkende årsak. Det kan ha vært en av delene eller en kombinasjon av disse faktorene som har utløst ulykken, sier Ravlo.

Etterforskningsleder Kjetil Ravlo i Nord-Trøndelag politidistrikt. Foto:Kristian Helgesen,VG

Større andel av ulykkene

I 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for 1720 mil med vei fra Vegvesenet. Investeringene har siden økt, men likevel har andelen dødsulykker på fylkesvei økt. En gjennomgang viser at 36 prosent av dødsulykkene skjedde på fylkesvei i 2010, mens det i fjor var 45 prosent.

Også fremover er utsiktene dårligere på fylkesvei. Statens vegvesen regner med en reduksjon av antall drepte på 10 – mot 33 på riksveier. Reduksjonen er en forventet virkning av fysiske tiltak frem mot 2017. Det «relativt sikre anslaget» er basert på investeringene de neste årene.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF), som står bak rapporten, slår alarm. De mener det er behov for 500-600 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene. Vi bør glemme å bygge nye fylkesveier fordi det er så mye forfall som må tas igjen.

PROTOKOLL: Hvordan er infrastrukturen i din kommune? Del bilde fra din kommune her.

- Nesten halvparten har dårlig dekke

– Utfordringen med fylkesveiene er at nesten halvparten av alle dødsulykker skjer her. En god og dårlig vei kan være forskjell på liv og død, og det er veldig store variasjoner mellom fylkene. Fylkesveiene utgjør en stor del av veiene våre og nesten halvparten har dårlig eller svært dårlig dekke, sier direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Familien til Baglo har valgt å se fremover fremfor å fordele skyld etter den fatale ulykken som kostet sønnen på 40 år livet en junidag i 2013.

– Vi har avfunnet oss med det, selv om vi har våre tanker. Det er stor sannsynlig for at ulykken ikke hadde skjedd om veien var bedre. Men å bebreide andre, det ønsker ikke vi, sier far Morten Baglo.

REPARERT: Etterforskningsleder Kjetil Ravlo på åstedet på fylkesvei 151 i Reinslia i Vinne, utenfor Verdal. Foto:Kristian Helgesen,VG

Seniorrådgiver Erik Spilsberg i Rambøll har vært med på å utforme rapporten State of the Nation. Han forklarer at estimatet er basert på noen forutsetninger om investeringsbehov på de delene av fylkesveinettet med størst betydning for befolkning og næringsliv.

Forfallet er stort også på riksveier, men der går det i alle fall i riktig retning der.

– Vi er mer bekymret for fylkesveiene. Det brukes for lite penger til både drift, vedlikehold og reinvestering, sier Spilsberg.

- Sterkt beklagelig, stort etterslep

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker ikke å kommentere den bestemte ulykken, men de sier:

– Når det er hendelser som ras, flom eller veier som er dårlige, så må vi ta tak i det så fort som mulig. Generelt så forholder vi oss til Statens vegvesen når det gjelder de driftsoppgavene de skal løse for fylkeskommunen. Og da må vi forutsette at de blir driftet etter de lovene som gjelder, sier Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel.

– Enhver ulykke er sterkt beklagelig, og vi gjør alt vi kan for at det ikke skal skje. Men utfordringen er stor med et veinett med stort etterslep, og vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har, sier avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo i Statens vegvesens veiavdeling Nord-Trøndelag.

Les også

Flere artikler

  1. Pluss content

    Ny rapport: Norge forfaller

  2. Vei-varsko: – Trenger opp mot 600 milliarder

  3. Sjekk fylkesforskjellene: Hundrevis av bro-tiltak på vent i Sør-Trøndelag

  4. Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder

  5. Tonje mistet pappa Jack (47): – En liten endring på broen kunne endret hele historien vår

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder