Regjeringen vil at EU skroter to av tre 2030-målsettinger

Venstre: Kan skade Norges klima-rykte

Vidar Helgesen: Blandet erfaring med tre klimamål

HAR ADVART EU: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft - her med sin sjef Erna Solberg i New York i september, bekrefter Norges syn om at EU bør samle seg bak ett og ikke tre konkrete mål for klimakutt. Foto:Pontus Höök,NTB scanpix

Advarer EU mot nye fornybar-mål

Flere norske statsråder har de siste ukene vært i Brussel og advart EUs toppledere mot å øke produksjonen av fornybar energi og å gjennomføre dramatiske enøk-tiltak.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Bak den intense norske lobbykampanjen ligger frykten for at EUs nye energi- og klimaplan - som EU-toppene skal vedta i morgen fredag - vil føre til brems på EU-landenes kjøp av gass fra Norge.

I stedet anbefaler Norge at EU oppfyller sine klimaforpliktelser gjennom kjøp av klimakvoter, og ved å bygge ned egen kullkraftproduksjon til fordel for gassimport fra Nordsjøen.

EU tar allerede unna det aller meste av den norske eksporten av naturgass.

Torsdag ettermiddag er statsminister Erna Solberg (H) i Brussel for å treffe sine konservative partifeller i EU-systemet, i forkant at toppmøtet om energi og klima.

- Kan skade Norge

Nå frykter regjeringens samarbeidsparti Venstre at kampanjen overfor EU kan skade Norges posisjon som foregangsland i de globale forsøkene på å få til store kutt i utslippene av klimagasser.

- Vi har advart mot den norske kampanjen. Regjeringen må slutte å opptre som selger av norsk olje og gass, og ta et større ansvar for å få fart i utslippskuttene i Europa, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG.

SIER NEI: Venstre-nestleder Ola Elvestuen. Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

- Vi er bekymret for at dette kan påvirke det internasjonale synet på Norge som pådriver for globale klimaavtaler og utslippskutt, legger han til.

Også den erfarne norske Brussel-lobbyisten Paal Frisvold, Bellonas tidligere styreleder, mener at Norge opptrer både uklokt og arrogant overfor EU:

- Norge latterliggjør seg selv overfor EU ved å forsøke å hindre at polske familier isolerer vegger og vinduer. I stedet jobber regjeringen intenst for at EU skal kjøpe mer naturgass fra Norge i stedet, sier Frisvold til VG. Han er nå styreleder i det norske lobbyselskapet Brusselkontoret.

LES MER:Grønt lys for nye strømkabler

- Formidabelt bidrag

Vidar Helgesen (H), regjeringens statsråd for Europa-saker, skriver i en epost til VG at Norge støtter EUs mål om høy energieffektivitet, men at dette vil lykkes best hvis den også er kostnadseffektiv.

AVVISER KRITIKKEN: Europaminister Vidar Helgesen. Foto:Jan Petter Lynau,VG

- I forkant av EU-toppmøtet har Norge levert et formidabelt og konkret bidrag til forbybarsatsningen i Europa gjennom klarsignalet for el-kabler til Storbritannia og Tyskland. Klimapraterne kan gjerne snakke, men vi leverer konkrete bidrag av stor betydning, skriver Helgesen.

- Hvorfor mener regjeringen at EU bør nøye seg med bare ett av de tre målene?

- Vi mener målet om utslippsreduksjoner er det overordnede, og at fornybarsatsning og energieffektivisering er viktige virkemidler. Erfaringene med tre mål har vært blandet, og det ser derfor ut til at EU kommer til å vedta bare ett mål som bindende på landnivå, mens de to andre blir på EU-nivå, svarer han.

Tre nye hovedmål

Torsdag ettermiddag samles EUs ledere i Brussel for å forsøke å gjøre et endelig vedtak i saken. Ifølge NTB ligger det an til at de vil slutte opp om EU-kommisjonens forslag om tre nye hovedmål for 2030:

* Et kutt i klimautslippene på 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990

* En økning i andelen fornybar energi til 27 prosent

* En økning i energieffektiviseringen på 30 prosent

– Det er selvfølgelig utrolig irriterende å sitte utenfor den typen prosesser, sier statsminister Erna Solberg til NTB i Brussel torsdag ettermiddag.

– De rammebetingelsene som lages innenfor klima- og energiområdet nå, har stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge. Derfor jobber vi med å være tidlig ute. Vi var tidlig ute med våre synspunkter og har fulgt opp med hyppige møter for å sørge for at norske interesser blir kjent. Så får vi leve med at vi ikke får sitte inne på siste behandling, legger hun til.

Alvorlig bekymret

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var i Brussel i september og sa høyt og tydelig at målet om 30 prosent energieffektivisering ville føre til en betydelig reduksjon av EUs gassimport, og at det bekymret Norge alvorlig.

Men Norge får neppe gjennomslag for sitt syn i Brussel i denne saken.

Kilder som som kjenner utkastet til sluttdokument fra dagens EU-møte, sier at de norske posisjonene ikke er omtalt i utkastet.

EUs nye klimamål er ventet å bli bindende også for Norge gjennom EØS-avtalen på et senere tidspunkt.

- Det er riktig at en overgang fra kull til gass vil føre til en betydelig reduksjon i klimautslippene. Men å be EU se bort fra ambisiøse utslippmål gjennom energiøkonomisering, er bare latterlig av regjeringen, sier Paal Frisvold.

I det siste norske innspillet til EUs klima- og energipakke, advarer den norske regjeringen mot at EU vedtar målet om 30 prosent lavere energiforbruk gjennom enøk og energieffektivisering:

Forpliktende

«Hver enkelt land må selv få bestemme retning og tiltak ut fra sin egen situasjon, innenfor et felles rammeverk for lavutslipp», skriver regjeringen.

- Jeg tror regjeringen frykter at nasjonale utslippsmål vil bli forpliktende, også for Norge, i fremtiden. I Brussel oppfattes det som svært arrogant at Norge forsøker å sikre seg fortsatt store inntekter fra gass-salget til Europa, samtidig som Norge avviser EUs forsøk på å øke EØS-kontingenten, sier Frisvold.

Vidar Helgesen avviser også at Norges troverdighet kan bli satt i tvil på grunn av den norske posisjonen til EU-dokumentet:

- Det siste er galt premiss. Klimaminister Tine Sundtoft ble nylig invitert med i gruppen av mest klima-progressive EU-land, den såkalte Green Growth Group. Det reflekterer at hun er en av de klimapolitiske pådriverne i Europa, svarer Helgesen.

- Hvis Elvestuen hadde hatt rett, ville Norge aldri blitt invitert inn i GGG, legger han til.

Les også

Mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. EU

Flere artikler

 1. Dette er EUs nye klimamål

 2. Du må betale for EUs klimamål

 3. Biffen din forurenser like mye som syv liter bensin

 4. Pluss content

  Trump får lite klimamakt

 5. Helgesen får flertall for ulve-forlik

 6. Den nye klimaministeren om den norske veien videre: Klimasjefen vil at Norge skal lede an for sjåførløse biler

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder