OPPGITT: Daglig leder Inger-Lise Larsen ved Oslo krisesenter. På veggen henger et bilde donert av kunstneren Bjørg Thorhallsdottir. Når brukere med fremmedkulturell bakgrunn er på besøk dekkes den nakne kvinnekroppen til. Foto: Tore Kristiansen VG

Slår alarm etter politireformen:  Setter kvinners liv i fare

Etter omorganiseringen henger Oslos prestisjeprosjekt for familievold i lufta. Færre kvinner får hjelp, og Norges største krisesenter fortviler.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Dette kan umulig vare. De kommer til å bli nødt til å reversere omorganiseringen, for så komplett idiotisk er det, sier Inger-Lise W. Larsen, daglig leder på Oslo krisesenter.

Her har hun jobbet i ti år, og har sett politiets møysommelige arbeid med å bygge opp et eget familievoldsavsnitt gi resultater. Samtidig har krisesenteret fått et, bokstavelig talt, livsviktig samarbeid på plass med politiet.

Men etter politireformen har dette blitt vesentlig dårligere, ifølge krisesenteret.

– Det er enkel matte. Arbeidet vi gjør redder liv, og nå har det blitt mye vanskeligere å gjøre dette arbeidet. Kvinners liv står i fare, sier Larsen hoderystende.

Ny undersøkelse: Én av ti kvinner utsatt for partnervold

Tydelig fall

Årsaken er omorganisering etter politireformen.

I Oslo har man gått fra å ha ett dedikert avsnitt for vold i nære relasjoner på Stovner politistasjon, til å jobbe med disse sakene på alle seks stasjoner i det nye politidistriktet. Tidligere har det vært et uttalt mål å samle kompetansen.

På Stovner har seks ledere fungert som «arbeidende formenn» for en stor stab etterforskere som til dels er unge og relativt uerfarne. Antallet ledere er halvert, og de tre gjenværende jobber i hovedsak administrativt.

Selv om antallet stillinger forøvrig ikke er redusert, innrømmer politiet at endringen i lederform kan ha påvirket arbeidet. Samtidig er også en vesentlig andel av analytiker-stillingene på Stovner ubesatte, delvis som et resultat av at folk med ettertraktet kompetanse har søkt seg andre steder for å komme en omorganisering i forkjøpet.

Dette har fått konsekvenser. Fram til starten av september i fjor hadde 90 kvinner fått hjelp fra analytikerne på Stovner. Her kartlegges blant annet trusselbildet noen av de mest utsatte kvinnene lever under.

Det tilsvarende tallet hittil i år er 35.

Stor VG-granskning: 160 partnerdrap siden 2000

Skal være høyt prioritert

Samtidig oppfatter daglig leder Larsen at flere vesentlige deler av politiets arbeid tar lenger tid. Blant annet skal det ha blitt mer utfordrende å skaffe besøksforbud og voldsalarm.

– Vi har hatt en sak i nyere tid, der et ungt barn må holdes hjemme fra skolen, fordi vi ikke får skaffet besøksforbud mot den delen av familien som oppsøker barnet der for å presse og manipulere. I fjor ville det vært en selvfølge å få besøksforbud på plass med en gang, hevder Larsen.

Dette rimer dårlig med de tydelige signalene fra regjeringen, Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Alle disse setter vold i nære relasjoner blant politiets høyest prioriterte oppgave. I tillegg har Stortinget hevet strafferammen for denne typen forbrytelser.

– For å lykkes i dette arbeidet er det viktig med lederfokus og organisering av robuste fagmiljø, heter det i avtalen mellom Høyre, Frp og Venstre, som ligger til grunn for politireformen.

SV-politiker: Regjeringen har nedprioritert tiltakt mot partnervold

SJEF PÅ STOVER: John Roger Lund leder Stovner politistasjon. Den profilerte politimannen ledet tidligere 22. juli-etterforskningen. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Sendt signaler oppover

Stasjonssjef ved Stovner, John Roger Lund, sier til VG at han tar varskoet på alvor.

– Om dette har fått konsekvenser for arbeidet til samarbeidspartnerne våre, eller for enkeltsaker, vil jeg være den første til å beklage. De dette gjelder er blant de mest utsatte i samfunnet, og vold i nære relasjoner er en kritisk politi- og samfunnsoppgave. Vi håper å få avklart hvordan dette skal se ut i fremtiden, slik at vi fortest mulig kan komme tilbake til en stabil situasjon, både for våre ansatte og våre partnere, sier Lund.

Stasjonssjefen har også sendt signaler til ledelsen i politidistriktet om at omorganiseringen byr på problemer.

– Derfor er det også satt ned en ekstraordinær gruppe, og som vi håper konkluderer innen kort tid, sier han til VG.

Skryter av tidligere samarbeid

I mellomtiden fylles krisesentrene opp av kvinner på rømmen fra vold. Oslo krisesenter har gjennom et år kontakt 10.000 kvinner og barn, samt noen menn. Av disse får rundt 20 i måneden bo på krisesenteret - i tilfeller der det står om liv og død.

– I Norge er det rundt ti partnerdrap i året. De er i større eller mindre grad varslet på forhånd og kunne vært avverget. Når vi samarbeider med politiet får vi avklart arbeidsfordelingen i familievoldsaker. Vi kommer inn tidlig og kan forebygge, samtidig som vi får ordnet opp når det krever anmeldelse og straff. Det skal vi fortsette med, men det vil bli langt mer krevende etter ref, sier Larsen.

Hun er likevel nøye med å understreke at det er omorganiseringen hun kritiserer - ikke de politiansatte som jobber med familievold.

– Det har vært et fantastisk samarbeid, og det er veldig mange dyktige, dedikerte folk i politiet. Vi har fått til mye bra sammen. Det er derfor det er så synd at dette har blitt revet ned nå.

Saken fortsetter etter videoen om partnervold

Justisdepartementet: Distriktets ansvar

VG har spurt Justisdepartementet om konsekvensene av politireformen.

I en epost svarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik at det er distriktenes ansvar å prioritere ressursbruken, så de kan oppfylle oppgavene sine innen rammene.

– Det må legges til rette for dette gjennom gode rammebetingelser. Da må det vises tilbakeholdenhet med å legge inn mange nye detaljerte føringer som binder opp handlingsrommet og ressursbruken, skriver han.

– Hva med de som nå rammes av omorganiseringen? Må man regne med sånt i en reform?

– Målsettingen med reformen er at arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner skal styrkes ikke svekkes gjennom politireformen. Politiet står imidlertid midt i en omfattende reformprosess, samtidig som det skal sørges for god og daglig tjenesteutførsel. Det er en krevende oppgave men prosessen er godt i gang, skriver Bondevik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder