ETTERLENGTET JA: Norsk-russiske Julia Oleinik Sætre har lenge ønsket å bo og jobbe i Norge, for å kunne være nærmere familien i Møre og Romsdal. Nå har hun fått midlertidig oppholdstillatelse og flytter til Gursken i sommer. Foto: Morten Asbjørnsen

UDI med helomvending: Julia får opphold i Norge likevel

Etter to og et halvt år med flere avslag fra UDI og UNE, får Julia Oleinik Sætre (24) flytte til Gursken i Møre og Romsdal hvor hennes norske biologiske far bor.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er bare veldig, veldig glad. Nå skal jeg bare få i orden noen dokumenter, og så er vi ferdige med denne prosessen og jeg kan begynne å leve, sier den norsk-russiske 24-åringen, som kommer flyttende til Sunnmøre i sommer.

Det er ikke mer enn seks uker siden Julia Oleinik Sætre satt på flyet tilbake til Russland. Hun hadde fått et nytt avslag fra UDI, og måtte forlate Norge.

Både hun og familien på Gursken, hvor hun har bodd de siste årene, fryktet at hun ville bli nektet innreise igjen, selv om hun søkte på nytt fra Russland.

Gleden var derfor svært stor da UDI denne uken snudde i saken. I det nye vedtaket, som kom onsdag, står det at Julia ikke utvises fra Norge likevel.

– Hun har fremmet søknad fra rett søknadssted, og fyller vilkårene for oppholdstillatelse etter bestemmelsen om norsk forelder på fødselstidspunktet, sier Rolf Henry Anthonisen, underdirektør i område familiegjenforening i UDI.

FORTVILET: Da VG besøkte familien i september, hadde de akkurat fått et nytt avslag fra UNE. Foto: Morten Asbjørnsen

Ga UDI instruks

I det siste vedtaket skriver UDI at Julia Oleinik Sætre fyller vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften paragraf 8–10, som sier at «en utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse».

Men dette var ikke UDIs konklusjon på den første søknaden i 2016. Da var det nemlig morens ektemann, en russisk mann, som sto oppført som far i fødselsattesten.

UDI avslo derfor søknaden, selv om Kenneth hadde tatt en DNA-test ved Folkehelseinstituttet som støttet det biologiske farskapet med 99,9999 prosent. Saken ble sendt videre til UNE, som opprettholdt vedtaket.

Les også: Julia (23) nektes familiegjenforening med sin norske pappa

INSTRUKS: I oktober ga daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) en instruks til UDI, etter å ha lest om saken til Julia Oleinik Sætre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

24-åringens tante, Linda Sætre, sendte en bekymringsmelding til Justis- og beredskapsdepartementet. Saken gjorde dem oppmerksom på at regelverket ikke fungerte slik det burde, sa daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i oktober.

Han så et behov for å presisere foreldrebegrepet for å unngå urimelige utslag i praksis, og ga UDI instruks om at søkeren også har rett til oppholdstillatelse hvis den norske borgeren er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet. På dette tidspunktet hadde far Kenneth Sætre allerede blitt registrert i det russiske folkeregisteret som Julias juridiske far.

Les også: Justisministeren om Julia-saken: – Viser at regelverket ikke fungerte

– En lykkens dag

Julia Oleinik Sætre fikk likevel et nytt avslag i slutten av mars i år. Årsaken var at hun ikke hadde lovlig opphold i Norge da hun på nytt søkte om familiegjenforening i fjor.

Advokat Rødvik klaget på vedtaket, og da hun snakket med UDI forrige onsdag, fikk hun vite at behandlingstiden var på fem måneder.

Derfor kom den gode nyheten en uke senere brått på, sier Kenneth Sætre.

– Jeg felte en tåre. Vi har vært så stresset de siste årene, så at dette nå har ordnet seg, er helt utrolig. Det har vært litt av en kamp, men nå er dette kapittelet endelig ferdig. Det er en lykkens dag, sier han.

Han er takknemlig for innsatsen til Sande-ordfører Dag Vaagen, familiens advokat Maggi Rødvik, broren Jarle og søsteren Linda har lagt ned.

Sistnevnte har stått i spissen og kjempet for tantebarnet siden det første avslaget i 2016, og sendt flere bekymringsmeldinger til Justis- og beredskapsdepartementet, senest etter at Julia Oleinik Sætre forlot landet i april.

SAMMENSVEISET: Julia Oleinik Sætre sammen med far Kenneth, bestemor Oddrun og halvsøster Camilla. Foto: Morten Asbjørnsen

– Feiltolket loven

Rødvik har hele tiden ment at UDI og UNE har feiltolket loven. Også jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, har uttalt at paragrafen gir Julia rett til oppholdstillatelse.

På spørsmål om UDI har feiltolket loven og om den første søknaden burde vært godkjent, svarer Rolf Henry Anthonisen, underdirektør i område familiegjenforening:

– Nei, vi hadde ikke adgang til å godkjenne den første søknaden. Det var først etter departementets instruks av 19.10.2018 at Julia fyller vilkårene for oppholdstillatelse.

– Vi forstår at avslagene oppleves som en stor påkjenning, men det har ikke vært grunnlag for å innvilge tidligere søknader.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder