Bane NOR-rapport om tunnelulykke: Gjerdet var for lavt og området manglet skilt

Ulykkesrapporten etter ulykken på Filipstad er klar. Etter å ha klatret opp på et parkert tog i tunnelen, kom en av ungdommene for nær en kontaktledning.

Søndag 24. februar omkom 15 -åringen Even Warsla Meen da han, sammen med kjæresten og bestevennen, tok seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad i Oslo. Alle tre fikk strøm i seg, og de to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

I en intern ulykkesrapport kommer det frem at ungdommene enten klatret over gjerdet eller gikk langs tunnelveggen ved enden av tomten. På en 30 meter lang strekning var gjerdet for lavt, og hadde heller ikke «adgang forbudt»-skilt.

Ungdommene gikk inn i tunnelen, der det sto to parkerte tog, og klatret opp på taket av det ene toget.

les også

Even (15) omkom i strømulykken i Oslo: – Vi er ubeskrivelig lei oss

En av ungdommene kommer så for nære en kontaktledning, som forårsaker en eksplosjon. De to andre blir kastet ned på bakken. En av ungdommene kom seg ut av tunnelen og ber en forbipasserende om å ringe etter hjelp, og går deretter inn igjen. Like etter skjer en ny kortslutning, men det er uvisst hvem som da kom i kontakt med ledningen, skriver Bane NOR.

Familien i møte med Bane NOR

Pressekontakt for familien til Warsla Meen, Thomas Nystrøm skriver i en e-post til VG at familien torsdag hadde sitt første møte med Bane NOR etter ulykken:

– Det ble et godt, men også følelsesladd møte, hvor vi gikk gjennom hovedpunktene i rapporten sammen med ledelsen i Bane NOR. Vi har fått bekreftet vår oppfatning om at sikkerheten i området ikke var god nok. Familien vil nå bruke god tid på å gå gjennom rapporten i detalj sammen med vår advokat. Frem til det er gjort ønsker ikke familien å gi ytterligere kommentarer til selve ulykken eller prosessen videre, skriver han.

OMKOM: Politiets etterforskere og kriminalteknikere på vei inn på ulykkesåstedet i togtunnelen på Filipstad. Foto: Frode Hansen, VG

Høyspentanlegget i tunnelen på Filipstad i Oslo sentrum har en spenning på 15.000 volt. Gjerdet som skal beskytte og hindre allmennheten mot å gå inn på skinnegangen på et sted er hele 70 centimeter lavere enn Bane NORs eget regelverk (punkt 3.3) tilsier. På det laveste er gjerdet, som står rett nedenfor Ruseløkka fritidsklubb, kun 1.08 meter høyt.

For lavt gjerde, manglet skilting

I rapporten skriver Bane NOR at en 30 meter lang del av gjerdet var for lavt, og ikke i henhold til det tekniske regelverket. Bane NORs kontroller har ikke vært så systematisk og dokumentert som ønsket, heter det i rapporten.

les også

15-åring omkom i strømulykke – Havarikommisjonen åpner full undersøkelse

– Det har vært dårlig systematikk i Bane NOR for å fange opp økende risiko over tid, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane NOR.

Bane NOR har tidligere hevdet overfor VG at de rutinemessig sjekker gjerdene cirka hver 14. dag og utbedrer skader, og at det gjøres grundige årskontroller og -vedlikehold.

– Vi har for dårlig dokumentasjon på at disse sjekkene har blitt gjort godt nok, sier Aarnes til VG.

Togene hadde skilting med «høyspenning livsfare», og det var også klatrevern på fastmonterte stiger, opplyser Bane NOR, som nå anbefaler flere tiltak relatert til ulykken:

  • Forbedre kvaliteten på inspeksjoner, få friskt blikk på vante områder
  • Gjennomgang av andre togparkeringsområder i Norge
  • Vurdere klippesikre, klatrevanskelige gjerder i særlig utsatte områder
  • Se på hvordan bedre oppdage og varsle om ulovlig ferdsel
  • Bevisstgjøring: Tettere dialog med utsatte naboer
  • Enklere rutiner for reparasjon av gjerder mm.

LAVT GJERDE: Folk i nærområdet ved Ruseløkka fritidsklubb har reagert på manglende sikring og lavt gjerde ved ulykkesstedet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Togparkeringen på Filipstad hadde vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid, uten at Bane NOR hadde vært klar over det.

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt. Bane NOR skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der, sier Aarnes i en pressemelding.

Ifølge Aarnes har Bane NOR gått over alle lignende områder i hele Norge etter ulykken. Nye tiltak, som kameraovervåkning, vil også bli vurdert.

Reagerte på manglende sikkerhet

Bane NOR møtte torsdag foreldreutvalget på Ruseløkka skole for å legge frem konklusjonene fra den interne ulykkesrapporten.

– Denne togtunnelen er helt ubeskyttet og gjerdene er helt ødelagte. Gjerdet har alltid vært like lavt og ustabilt, og aldri blitt endret på, sa en jente i tenårene til VG like etter ulykken. Hun kjenner flere elever ved Ruseløkka skole og har selv tilbrakt tid på ungdomsklubben da hun var yngre.

les også

Rektor etter tunnelulykken: – Elevene er opptatt av at livet er skjørt

Bane NOR har nektet offentligheten innsyn i risikorapportene som tidligere er laget for Filipstad. De innrømmer overfor VG at klatring på parkerte tog er omtalt i de hemmelige rapportene, men har gitt VG blankt avslag på innsyn i dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder