TO STATSRÅDER: Robert Eriksson var Arbeids- og sosialminister fra 2013, til Anniken Hauglie (H) ble utnevnt i desember 2015. Foto: Terje Bringedal, VG

NAV doblet antall anmeldelser for trygdesvindel i utlandet på tre år

Etter at regjeringen tok opp kampen mot trygdeeksport, doblet NAV antallet anmeldelser mot folk som mottok trygd i utlandet på tre år. – Tydelige politiske signaler, mener SV.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Runa Victoria Engen
 • Martha C. S. Holmes

– Vi har sett en regjering med statsråder som har vært opptatte av å ta brukere i NAV. Det er tydelige politiske signaler om at det skal være vanskeligere å leve på trygd. Og da er det jo veldig interessant å se at det i 2015 faktisk fører til flere anmeldelser, sier Freddy Øvstegård (SV), som sitter i kontrollkomiteen som nå skal gjennomgå NAV-skandalen.

Det var i 2012 at de nye EØS-reglene, som NAV har tolket feil, ble innført. Rundt samme tid trappet også NAV opp jakten på de største trygdesvindlerne.

NAV kunne i 2012 fortelle at de hadde doblet anmeldelser mot personer som mottok trygdeytelser i utlandet, sammenlignet med året før.

De neste tre årene mer enn doblet antallet seg igjen, viser tall VG har bedt om fra NAV: Fra 73 anmeldelser i 2012 til 169 anmeldelser i 2015.

GIKK AV: Robert Eriksson ga en klem til Anniken Hauglie, da hun tok over posten som statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet i 2015. Foto: Terje Bringedal, VG

786 utenlandssaker anmeldt

Utenlandssakene utgjorde 11,5 prosent av alle anmeldelser i 2015, viser tall fra NAVs årsrapport.

Likevel var det trygdesvindel i utlandet Eriksson ville til livs i mai 2015, da han gikk ut og sa at han ville gjøre «NAV-svindlerne på utenlandsferie utrygge».

Regjeringen fastslo i Sundvolden-plattformen i 2013 at de skulle stanse trygdeeksporten.

I 2015 rettet NAV fokuset mot de største svindelsakene, med de høyeste beløpene. Snittet i svindelsakene økte fra 190.000 kroner til 230.000 kroner. Det året ble 459 anmeldt for trygdesvindel. Hele 169 av disse gjaldt opphold i utlandet.

«Dette er en bevisst prioritering om å anmelde de største sakene til politiet» skriver NAV i årsrapporten for 2014.

2016: – Viktig å straffe

I 2016 hadde NAV fokus på å stanse feilutbetalinger, ifølge NAVs årsrapporter. Det førte til at færre ble anmeldt til politiet, men flere fikk krav fra NAV om å betale tilbake penger.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H), tok over rollen i desember 2015. En måned inn i sin nye jobb fortalte hun til VG at hun var bekymret over mørketallene for trygdesvindel.

Året etter fikk NAV 30 millioner kroner til å forbedre sine metoder. I 2017 økte antallet krav om tilbakebetaling fra NAV med 44 prosent.

NÅVÆRENDE: – Det er viktig at man nå avdekker, anmelder og får domfellelser som kan føre til fengsling eller få andre strafferettslige reaksjoner slik at man sender tydelige signaler ut om at dersom du prøver deg, så vil du bli oppdaget, sa Anniken Hauglie (H) i 2016. Foto: Frode Hansen

– Politiske signaler

Et sentralt spørsmål i granskingen av NAV-skandalen er om NAVs tolkning av regelverket kan skyldes politiske signaler fra regjeringen. Freddy Øvstegård (SV) mener byråkratiet skal følge opp på det politikerne ønsker å prioritere.

– Det viser at dette er et politisk ansvar her. Man kan ikke skyve ansvaret over på NAV, sånn som regjeringen prøver på. Nå er det grunn til å se på hva slags signaler som har blitt sendt fra de ulike ministrene til NAV, mener han.

Han trekker selv linjer mellom satsingen på å ta trygdesvindlere og NAV-skandalen.

– Jeg tenker at den klasseforakten som dette er, kan ha påvirket at dette har skjedd, og at det ikke har blitt oppdaget.

Vil følge opp i kontrollkomiteen

– Vil dette være aktuelt for dere i kontrollkomiteen å spørre departementet og Hauglie om?

– Ja, jeg tror det er interessant å se hva slags politiske signaler som har gått fra regjeringen, og om det har påvirket NAVs praksis i strengere retning for de som tar med trygd til utlandet. Det er det interessant å stille spørsmål ved, sier Øvstegård.

Også under den rødgrønne regjeringen som SV satt i, ble det snakket om å slå ned på trygdesvindel.

– Når denne kontrollkomiteen skal bidra til å finne ut hva som har skjedd, vil det være uavhengig av hvilken regjeringen som har sittet. Jeg mener det har vært en sykdom ved norsk offentlig debatt at man har blitt stadig mer streng i klypa overfor syke mennesker som trenger hjelp.

Avviser unormalt politisk press

Etter at NAV-skandalen ble kjent, har Riksadvokaten lagt fram 48 dommer der noen trolig er dømt feilaktig. I 24 av disse dommene står det at saken ble oppdaget eller anmeldt i 2014 eller 2015.

Avgått statsråd Robert Eriksson avviser overfor VG at NAV har blitt påvirket av politisk press, når de har anmeldt og bedt om straffereaksjoner mot personer som mottok ytelser i utlandet da han var statsråd.

– Nei, jeg kan ikke se at jeg har utsatt NAV for noe unormalt politisk press på dette området. Det at NAV iverksatte flere kontroller for å avdekke ulovligheter innen trygdesystemet var godt etablert lenge før min tid som stortingsrepresentant og statsråd. Men så vil jeg nok en gang understreke dette er ikke det samme som å bli dømt uten hjemmel.

Han viser til uttalelser om trygdesvindel under tidligere regjeringer, som da daværende NAV-direktør i 2007 sa til DN at «Vi ser alvorlig på slikt misbruk av fellesskapets midler, og intensiverer kontrollen. Jo større innsats på dette området, jo mer misbruk avdekker vi».

TIDLIGERE MINISTER: Robert Eriksson (Frp) var Arbeids- og sosialminister fra Høyre og Frp gikk inn i regjeringen høsten 2013, til desember 2015. Foto: Trond Solberg

Regjeringen i dag: – Villet politikk

VG spurte Arbeidsdepartementet hva de synes om fokuset på å ta svindlere, når de nå vet at flere ble straffeforfulgt på feil grunnlag.

– Det er denne regjeringens politikk å øke innsatsen mot trygdesvindel. Det er viktig for troverdigheten og bærekraften til velferdsordningene våre, å forhindre misbruk og tyveri fra fellesskapet, svarer statssekretær Vegard Einan.

Departementet sier at det er viktig at ikke fokuset på EØS-sakene fører til at personer som bevisst har svindlet NAV går fri.

– Personer som utnytter trygdesystemet til egen vinning gjennom å gi feil opplysninger til NAV, skal fortsatt bli anmeldt og straffeforfulgt dersom sakens alvor tilsier det.

DIREKTØR: Sigrun Vågeng tok over som NAV-direktør i september 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Nav
 3. Trygdeskandalen
 4. Robert Eriksson

Flere artikler

 1. Interne NAV-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år

 2. Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

 3. Nytt NAV-brev vekker oppsikt: - Har visst mer enn de har sagt

 4. Dette må vi ha svar på

 5. Hauglie mener EU-dom fra 2017 ikke angår Nav-saken

Fra andre aviser

 1. Opposisjonen uenig om mistillit mot Hauglie

  Bergens Tidende
 2. Hauglie innkalles til høring i januar – Rødt vil avsette henne nå

  Bergens Tidende
 3. Opposisjonen med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av Nav-saken

  Aftenposten
 4. Hauglie nekter å gi Stortinget dokument fra møtet med Nav-sjefen

  Aftenposten
 5. To personer feilaktig fengslet i Nav-skandalen etter at statsråden slo alarm

  Bergens Tidende
 6. Nav-kabalen: Nå starter oppvasken om hvem som har ansvaret

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder