FORSVARERE: Anneli Bendiksen, Ellen Dehn Arvesen, Jens-Henrik Lien, Fredrik Verling, Sverre Skimmeland og Torkil Jan Røseid. Foto: Advokatfirmaene Anneli Bendiksen, Dehn, Mageli, Erland Verling, Advokatconsult og Røseid & co.

Forsvarer i NAV-sak: – Kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg

VG har kontaktet en rekke av forsvarsadvokatene til de feilaktig dømte i Nav-skandalen. Kun to av de VG har snakket med forteller at de tok opp EØS-regelverket i rettssakene.

NAVs feiltolkning av EØS-regelverket som har ført til at trygdemottagere har blitt uskyldig dømt i 48 saker har blitt beskrevet som unik, og systemsvikt uten sidestykke.

Advokat Jens-Henrik Lien forsvarte Rune Halseth (55 år), som ble dømt til fem måneder fengsel. EØS-regelverket var ikke et tema i saken.

– Det var ikke i mine tanker. Dette beror på den norske rettsregelen, som er den som har vært kjent. At den skulle bli satt til side, har ikke jeg forholdt meg til.

Lien mener ansvaret for feilen ligger hos andre.

– Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg for jobben nå som dette kommer frem, sier han.

– Om jeg burde oppdaget det får være opp til andre å vurdere, men ser at det er vanskelig å ta stor selvkritikk for at jeg ikke gjorde det den gangen.

Heller ikke Anette Vangsnes Askevold vil ta selvkritikk. Hun var forsvareren til en mann i 40-årene i 2019, som ble dømt til 60 dager fengsel i Bergen tingrett.

– De som burde ha visst det, er NAV, sier hun til VG.

Se oversikt: Disse har blitt rammet

I 2014 forsvarte advokat Anneli Bendiksen en kvinne i 40-årene, som i Nord-Troms tingrett ble dømt til 21 dager i fengsel og til å tilbakebetale 200.346 kroner.

I dommen står det: «Retten har vurdert, men finner ikke grunnlag for at EØS-avtalen slik anført av forsvarer, er til hinder for at tiltalte domfelles».

– De avslo det uten å begrunne det, sier Bendiksen til VG.

Hun tror det er flere grunner til at få forsvarere visste om EØS-regelverket.

– Det er forskjellig hva slags bakgrunn og kompetanse man har. Årsaken til at jeg kom inn på det, er at jeg har jobbet i Nav, sier hun.

– Jeg tror at kompetansen på EØS og trygdeytelse er så som så.

Les også: Dette må du vite om Nav-skandalen

– Den største svikten har vært hos Nav

Advokat Sverre Skimmeland forteller at han tok opp EØS-regelverket i en trygdesak i 2018. En mann i 60-årene ble dømt til 60 dager fengsel i Bergen tingrett, som var langt mildere enn det den tiltalte og Skimmeland fryktet.

– Påstanden var 120 dager ubetinget fengsel. Klienten hadde alvorlige sykdomsproblemer, og det ble forverret av straffesaken. Så fikk han en dom som etter forholdene var kort. Vi skrev ferdig en anke, men tok en vurdering av risikoen for forlenget straff og av helseproblemene hans.

les også

Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

Skimmeland forteller at de var fryktelig redde for at påtalemyndigheten skulle få fullt medhold i lagmannsretten. Selv om forsvareren forteller at han argumenterte for at klienten skulle frikjennes på grunn av EØS-regelverket, er det ikke nevnt i dommen.

– Jeg vil si at den største svikten har vært hos NAV, sier Skimmeland.

Kutt i salæret, altså lønnen forsvarsadvokatene får for en sak, gjør det vanskeligere å gjøre en god jobb, mener han.

– Det er et enormt apparat med saksbehandlere i NAV og politiet. Alle dommere burde hatt erfaring med å jobbe som advokat med privat part, så vet de mer om hva som er riktig timetall. Rettssikkerheten er veldig avhengige av at advokater blir betalt et fornuftig antall timer.

– Alle her har et ansvar

I 2015 ble en kvinne i 60-årene dømt til 90 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke har vært et tema så langt jeg husker. Jeg vet at jeg ikke har kjent til forordningen, hadde jeg visst det, så hadde jeg anket. Det kunne jeg veldig gjerne ønske, for min egen del og for klientenes del, sier kvinnens forsvarer, Ellen Dehn Arvesen, til VG.

– Som forsvarer kunne du ha gått i dybden, men på generelt grunnlag er det vanskelig å tenke at saksbehandleren fra Nav tar feil når du forbereder saken. Det er omfattende anmeldelser de kommer med, men det er ikke en unnskyldning.

Dehn Arvesen har ikke tenkt på om hun vil betale tilbake salæret.

– Alle her har et ansvar, også forsvarer. En forsvarer er en del av rettssikkerheten.

les også

NAV strammet inn på opphold i utlandet etter Trygderettens ja til å dra

– En lærepenge for oss alle

Torkil Jan Røseid kan ikke huske å ha tatt opp EØS-regelverket da han forsvarte en mann i 50-årene som ble dømt til 60 dager fengsel i Øvre Romerike tingrett i 2014.

– Vi burde ha stilt flere spørsmål. Alle i denne bransjen kjenner til grunnreglene, det er elementært for alle jurister.

Røseid og klienten anket til lagmannsretten, som ikke tok saken.

– Vil du betale tilbake salæret?

– Nei, det har jeg ikke vurdert. Det er vel kanskje noe vi burde vurdere alle sammen, sier advokaten og fortsetter:

– Jeg tenker at det er en lærepenge for oss alle om at vi oftere bør sette spørsmålstegn ved autoriteter, lovavdelinger og regelverk generelt.

Røseid understreker at nettopp det at forsvarere oppdager feil kan føre til frifinnelser.

– Men det kan også være enda verre, for du kan ikke se bort fra at mange har rådet klienter om å tilstå. Det vil være et dårlig råd.

Ved en tilståelsesdom kan straffen bli mildere, men den tiltalte mister muligheten til å forsvare seg og eventuelt frikjennes.

Saken fortsetter under videoen.

Da Erik Skjoldheim (38) ble dømt til 60 dager fengsel i Bergen tingrett i 2019, var Fredrik Verling forsvareren hans.

– Jeg har hatt noen saker der utenlandsreiser var tema, men de fleste utenfor EØS. Det er beklagelig at det ble ikke fanget opp.

Da Verling undersøkte lovtekst og rettspraksis i forkant av saken, fant ikke andre tolkninger enn den som har ført til at minst 48 nordmenn har blitt feilaktig dømt for trygdesvindel.

– Men det skal ikke skje, så jeg tar ansvar for det. Ikke driver jeg med trygderett eller EU-rett, så det måtte vært noe helt spesielt for at tanken skulle slått inn.

les også

NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder