FIKK VITE OM BREV: – Det kom ingen fellesvarsling. Jeg ble usikker på om jeg hadde kontroll, og derfor tok jeg kontakt med NAV, sier politiinspektør Mina Kristin Rød i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ove Heimsvik / Stavanger Aftenblad

Slik ble politiet varslet om NAV-skandalen: – Innholdet gjorde ikke at varsellampene lyste

Da NAV skulle informere politidistrikter om feiltolkningen av reglene, sendte de ikke varselbrev til ledergruppene. Brevene gikk til den enkelte politiadvokat. Utydelig innhold, mener Nordland politidistrikt.

18. september fikk politidistriktene brev fra NAV angående NAVs feiltolkning av reglene. Da stoppet de soningsinnkallelser, har Riksadvokatembetet opplyst til VG.

– Innholdet gjorde ikke at varsellampene lyste, sier påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, om brevene NAV sendte ut.

Nordland politidistrikt mottok ett slikt brev 18. september. Det var merket med saksnummer, og gikk dermed til politiadvokaten som hadde saken.

IKKE SENDT TIL LEDELSEN: Her er et eksempel på brevene NAV sendte ut til landets politidistrikter. Brevene ble merket med saksnummer slik at det ble videresendt til politiadvokatene som hadde den enkelte sak. Foto: NAV / Nordland politidistrikt

Løkkebakken mener det ikke kom tydelig nok frem hva brevene faktisk handlet om.

– Det burde også gått til ledelsen, ikke til den enkelte politiadvokat. Det blir sårbart, fordi de har mer enn nok å gjøre.

Da saken ble offentlig kjent på mandag, lyste derimot varsellampene hos Nordland politidistrikt. Kunne ledelsen ha mottatt et generelt varsel fra NAV som de hadde oversett?

De endevendte arkivene sine, men fant kun det ene brevet merket med saksnummer.

– Innholdet var ikke så tydelig som man kunne ønske, og ga ikke politiadvokaten som mottok det grunn til å skrike opp om dette her til ledelsen.

Brevet omhandlet for øvrig en sak som allerede var stilt i bero fordi vedkommende som var anmeldt hadde forsvunnet til utlandet.

– Ble usikker på om jeg hadde kontroll

Heller ikke ledelsen i Sør-Vest politidistrikt fikk et generelt varsel.

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Mina Rød, forteller til VG at hun selv måtte ta kontakt med NAV for å få mer informasjon da hun fikk vite at et slikt brev hadde ankommet politidistriktet.

Det var knyttet til en enkeltsak og hadde kommet til en politiadvokat i september.

– Var det noe i brevet du fikk se som tilsa at det kunne gjelde flere saker?

– Brevet som sådan knyttet seg til en person og en sak. Men det utløste at vi tenkte at det kunne gjelde flere saker, men vi måtte spørre Nav, sier Rød.

– Det kom ingen fellesvarsling. Informasjonen var knyttet til enkeltsaker. Jeg ble usikker på om jeg hadde kontroll, og derfor tok jeg kontakt med NAV.

Bakgrunn: Trygdeskandalen

Fire brev gikk til fire politijurister

Rød ba om å få informasjon om hvilke saksnumre NAV hadde identifisert hos dem.

Det ble sendt fire slike brev til Sør-Vest politidistrikt, fikk Rød så opplyst fra NAV. Disse kom i en og samme konvolutt, merket med det enkelte saksnummer.

– Vårt postmottak forholder seg til saksnummer, så brevene gikk i ulike spor.

les også

Dommeren påpekte feil – fikk ikke svar fra NAV

Hun måtte også spørre NAV om hvilke typer ytelser dette gjaldt. Det sto nemlig ikke spesifikt oppsummert i hvert brev at problemstillingen gjaldt AAP, sykepenger og pleiepenger.

– Det enkelte brev anga type ytelse, men ikke om det også eventuelt gjaldt andre ytelser, sier Rød.

Overskriften sa ikke noe om problemstillingen

Videre forteller hun at overskriften ikke sa noe om hva det gjaldt utover dette. I den står det kun «Vedrørende anmeldelse av (navn og fødselsnummer) – politiets saksnummer xxxxxxx».

Overskriften varsler ikke om «uavklart rettstilstand» som betyr at det er uavklart om forholdet er straffbart eller ikke. Det oppgis først mot slutten av brevet, samt at regjeringsadvokaten vurderer spørsmålet.

Rød sier at det eneste som indikerte en overordnet og mer generell problemstilling, er denne passasjen.

– Med andre ord må påtaleansvarlig bli gjort kjent med brevet, og vedkommende må få med seg alt innholdet for å sette det i en bredere kontekst, for å komme på at dette kan gjelde andre typer ytelser samt andre straffesaker i politidistriktet.

Systemvarsling kan gå under radaren

Bakgrunnen for hele prosessen var at politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Emilie Lyngstad Netteland, gjorde Rød oppmerksom på at hun hadde mottatt et slikt brev fra NAV i forbindelse med en kvinne som hadde blitt dømt for trygdesvindel og skulle sone.

les også

Fikk NAV-soning stoppet: – Var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig

Rød tok det da det videre med påtaleledelsen i distriktet.

– Må det en oppmerksom politiadvokat til for å oppdage dette?

– Ja, utfordringen med varsling på enkeltsaksnivå er at man risikerer at det går under radaren at det faktisk er en systemvarsling. Hun er veldig oppvakt, sier Rød om Emilie Lyngstad Netteland.

– I en travel arbeidshverdag er det ikke nødvendigvis slik at alle påtaleansvarlige ville ha fanget opp og varslet om en slik problemstilling på bakgrunn av et slikt brev. Man kunne risikert at kvinnen ble innkalt og ferdig sonet.

– Mener dere at NAV burde vært tydeligere i brevet?

– Jeg nøyer meg med følgende: Et generelt varsel i tillegg ville gjort det enklere å fange opp på systemnivå.

VG har vært i kontakt med NAV angående brevet flere ganger både tirsdag og onsdag, men kun fått svar på det ene av de spørsmålene vi stilte. Det var at 51 brev ble sendt ut.

Politiadvokat tok grep

En av personene som fikk utsatt soning, er en kvinne på Vestlandet som ble dømt til 21 dagers fengsel for bedrageri i Jæren tingrett. Kvinnen ble dømt for urettmessig å få utbetalt over 140.000 kroner fra NAV.

Dette er en av sakene som NAV ga Sør-Vest politidistrikt beskjed om. I tillegg fikk de brev om tre saker som ennå ikke var avgjort.

– Alle var ikke ferdig etterforsket, så vi stanset sakene der de sto og fikk overført dem til meg så vi hadde kontroll, sier Rød.

les også

NAV-skandalen: Mente de ikke måtte gå gjennom alle sakene der de kan ha gjort feil

De frøs også saken til den dømte kvinnen, og det var i denne saken politiadvokat Emilie Lyngstad Netteland mottok brevet fra NAV – og deretter tok grep.

– Det ble sendt ut et brev fra NAV til politiet angående denne saken. Jeg besørget at noen fra politiet kontaktet kriminalomsorgen slik at de avventet soningsinnkalling til vi fikk avklaring på rettstilstanden, sier hun.

Fikk telefon fra kriminalomsorgen

04. april 2018 ble saken til den før nevnte kvinnen anmeldt. Over ett år senere var saken hennes oppe i Jæren tingrett og kvinnen tilsto.

– 4. oktober fikk jeg en telefon fra kriminalomsorgen, som fortalte at saken min hadde stoppet opp – de var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig. Så ringte jeg til domskontoret som fortalte at Riksadvokaten skulle ta over saken, sier kvinnen til VG.

les også

Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen: – Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok

Rød opplyser at NAV trodde de fire nevnte sakene som de sendte brev om, ennå ikke var avgjort. De var ikke klar over at det forelå en dom i en av sakene.

– Vi har derfor per nå ikke kontroll på om vi har saker hvor det foreligger en rettskraftig dom eller hvor soning er gjennomført. Dette jobber vi med nå.

Riksadvokaten fikk på forespørsel oversendt brevet fra NAV etter møtet hvor han ble informert om saken 16. oktober.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder