AMK-ansatte om natt-transportene: – Det er ikke greit

«Det er trist når effektiviteten går foran etikken og menneskeverdet». «Uverdig» og «dårlig omsorg». Slik beskriver AMK-ansatte transport av eldre ut fra sykehus på nattestid.

Lørdag avslørte VG at minst 1546 ambulanseturer med eldre over 74 år ble gjennomført på natten i 2018.

Flere ambulansearbeidere og tillitsvalgte VG har snakket med over hele landet uttrykker seg svært kritisk til praksisen med å transportere eldre personer hjem på nattestid.

Beskrivelser som «trist», «uverdig» og «dårlig omsorg» går igjen.

– Natt-transport er noe av det verste i et faglig perspektiv. Vi kjører til institusjoner om natta og kommer dit med pasienter når det er minst bemanning, sier Lars Melby, tillitsvalgt  for Delta ved AMK Drammen.

Han beskriver hvordan de møter ansatte i kommunene, som skal ta imot pasientene på nattestid, som bokstavelig talt løper på jobb.

IKKE ØNSKELIG: Lars Melby, er tillitsvalgt  for Delta ved AMK i Drammen. Nattransport øker i foretaket. Malby mener de fleste oppdragene kommer fra Drammen sykehus. Foto: Tonhild S. Strand, Laagendalsposten

I Vestre Viken, med Drammen som hovedsete, har antallet natt-transporter av eldre over 74 år økt med 151 prosent fra 2012 til 2018, kunne VG avsløre lørdag.

– Vi ser en stor vekst i ambulanseoppdrag, uten å helt ha klarhet i hvorfor det er slik. Vi prioriterer akutte og hasteoppdrag for å ivareta liv og helse, og oppdrag som ikke haster må derfor vente der det er nødvendig, sa fagsjef for prehospitale tjenester, Hans-Christian S. Platou ved Vestre Viken til VG lørdag.

– Syns du er greit å kjøre eldre om natten?

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig at rene transporter skjer om natten, og dette er det aktuelt å se nærmere på, sa Platou videre til VG.

Etter VGs avsløringer lørdag beordret imidlertid helseminister Bent full stans i natt-transport av eldre.

NATT-TRANSPORT: VG har fortalt historien om Lillemor (82) som kom hjem til sykehjemmet klokken halv 5 på morgenen med ambulanse. Foto: Gisle Oddstad

– Effektiviteten foran menneskeverdet

Anette Kopperud er ambulansearbeider ved Sykehuset Østfold og jobber ut fra basen på Brennemoen ved Slitu på E18.

Det var hun som transporterte Lillemor Arnhild Erlandsen fra Sykehuset Østfold til Ørje natt til 7.mai, som VG omtalte lørdag. Kopperud understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Som ambulansearbeider har jeg kjørt flotte turer der jeg etterpå har tenkt at jeg er privilegert som får ha slike menneskemøter. Noen av de «grønne turene» er de som har satt mest spor i meg i løpet av de 12 årene jeg har arbeidet i tjenesten. På dagtid kan disse turene være problematiske i forhold til beredskap, men likevel være noen av de mest meningsfylte vi kjører, sier Kopperud.

Noe helt annet mener hun det er når syke, gamle pasienter må vekkes opp for transport. Den type transport på natten har både en etisk og psykologisk problemstilling, mener hun.

– Det er ikke greit. Det er forskjell på om pasienten ligger i akuttavdelingen eller på sengepost. Når vi henter pasienter på sengeposten som sover godt, gjør vi det så skånsomt som mulig. Vi vet at det kan skape forvirring, sier Kopperud.

– Vi skal ta dem ut i kulda, inn i en ambulanse og kjøre inntil en time til Indre Østfold. Der må de igjen ut i kulda og inn dit de skal. Det er trist når effektiviteten går foran etikken og menneskeverdet. Det opplever jeg at det gjør i den type transporter, sier Kopperud.

STANS: Helseminister Bent Høie har beordret stans av natt-transport av eldre etter VGs avsløring. Foto: Gisle Oddstad

– Logistikkfokus

Marius Bjørndalen, foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet på Sykehuset Østfold, mener natt-transport i stor grad handler om logistikk i et presset sykehus.

– Min opplevelse er man i større grad kjører på natt. Ambulansen har vært inne med en pasient på akuttoppdrag og så tar man med seg en «retur» på vei tilbake til en av Østfold-byene, sier Bjørndalen.

– Rent logistisk er det kanskje hensiktsmessig å kjøre den gamle damen tilbake klokken 02 om natta. Spørsmålet er om det er riktig å vekke en dame på 95 år som ligger og sover på en avdeling for å dra henne ut i kulden, sier Bjørndalen.

AMK-sentralen i Oslo, Østfold og Akershus er underlagt Oslo universitetssykehus (OUS)

Kjell Magne Tveit, som har det samlede medisinske ansvaret ved OUS, sa lørdag til VG at de jobber etter prinsippet om å transportere eldre pasienter til sykehjem eller annet omsorgstilbud innen klokken 18.00, dersom det ikke utgjør en kritisk press på driften.

VG har avslørt en økning på 119 prosent i natt-transport av personer over 74 år fra 2012 til 2018.

KREVENDE SITUASJON: Marius Bjørndalen er foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet på Sykehuset Østfold Foto: Gisle Oddstad

Enkelte vil hjem

Ved AMK i Bergen sitter plasstillitsvalgt i Delta, Mads Samuelsen som ambulanse-utdannet ressurskoordinator.

Det er han som fordeler oppdrag etter en prioritert rekkefølge, fra øyeblikkelig hjelp til såkalte «grønne turer» som er rene transportoppdrag. I 2018 hadde de 34 natt-transporter av eldre over 74 år.

– I en perfekt verden vil jeg at pasienten skal bli kjørt hjem før 22 på kvelden, både for pasienten sin del og fordi ambulanseressursene er knappe på kveldstid, sier Samuelsen.

Han sier sykehusavdelingene ofte blir konferert om returene dersom det blir for sent, og at de også får henvendelser derfra om utsettelser av transport.

– Jeg syns ikke natt-transporter er noe stort problem hos oss, sier Samuelsen.

I tillegg til jobben som ressurskoordinator på AMK, så kjører han ambulanse i Bergen. Han har selv vært med på natt-transporter av eldre. Han sier mange pasienter sovner fort når lysene slukkes i kupeen.

– Noen ganger syns de at det er på tide at transporten kommer, selv om det er natt.

Han tror det kan gi en bedre følelse å få legge seg i sin egen seng enn i en sykehusseng.

– Sykehuset er stort og det er fremmede folk og maskiner med medisinteknisk utstyr på mange av disse rommene, sier Samuelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder