LØNNSOM ARBEIDSPLASS: Tirsdag var det offisiell åpning av Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Plattformsjef Elin Marie Halvorsen (f.v.), konsernsjef Eldar Sætre, statsminister Erna Solberg og Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Oljearbeidere skaper verdier for 25 millioner kroner i året – arbeidere på land skaper for én million

Verdiskapningen på norsk sokkel, fordelt på dem som jobber der, er 25 millioner kroner, i året. På land skaper en arbeider verdier for en million kroner.

 • Bjørn Haugan

Det er Senterpartiet som har spurt Finansdepartementet om konsekvensene for sysselsettingen, hvis olje og gassvirksomheten avvikles.

Det får de ikke noe presist svar på, men i departementets svar, gis det en oversikt over hvor mye som skapes der ute på norsk sokkel, sammenlignet med hva som produseres på land.

«Nye oppdaterte anslag for verdiskapingen per direkte sysselsatt i petroleumsnæringen i 2018 var om lag 25 millioner kroner mot om lag en million kroner for fastlandsøkonomien samlet», skriver departementet.

– Må ikke avvikle

– Dette viser hvor viktig olje- og gassnæringen er for Norge; hvor viktig den jobben norske kvinner og menn med hjelm og kjeledress der ute på plattformene er for landet vårt. Disse tallene viser at vi må videreutvikle næringen, ikke avvikle næringen, slik blant annet De Grønne har tatt til orde for. Ved å utvikle næringen videre, vil vi kunne forløse det potensialet som ligger i å bruke teknologien og kunnskapene på norsk sokkel, til å lede an i det grønne skiftet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Alle snakker om det grønne skiftet. Kan du være konkret?

– Jeg mener vi har en fantastisk mulighet til å bruke vår teknologi på norsk sokkel til å sørge for at Norge viser vei når det gjelder fangst og lagring av CO₂, hydrogenproduksjon og grønnere produksjonsteknologier i tradisjonell industri. Da kan vi virkelig bidra til at utslippene i Norge og Europa synker.

– Jeg synes det er ett annet perspektiv på disse tallene som er viktig, sier han:

– Og det er å trekke frem de som på 1960- og −70-tallet sørget for at det ikke var de store internasjonale oljeselskapene som fikk hente ut verdiene på norsk sokkel, men at de bygde en stor norsk industri. Det er en lærdom vi er nødt til å ta med oss når vi skal bygge nye industrier i fremtiden, sier Sp-lederen.

POSITIV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Frode Hansen, VG

Klar Listhaug

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) sier tallende taler for seg selv.

– Ingen andre næringer i Norge klarer å erstatte den verdiskapingen som vår olje og gass gir i overskuelig fremtid. Jeg tror dette er en årsak til at stadig flere unge mennesker stiller seg mer positiv til vår olje og gassvirksomhet, enn før: De ser at velferden er truet hvis De grønne og deler av venstresiden får det som de vil: At oljenæringen i Norge legges ned, med det resultatet at utslippene fra oljeproduksjonen i verden sannsynligvis vil øke.

– I et klimaperspektiv kan ditt råkjør for å forsvare norsk olje- og gass-satsing, fremstå som like uansvarlig?

– Dette er ikke et råkjør. Det er gjennomføring av en politikk med bred støtte på Stortinget. Jeg tror folk ser at det Equinor og resten av norsk oljeindustri nå gjør; å redusere utslippene kraftig i produksjonen på norsk sokkel, betyr at vi kommer til å levere olje og gass produsert med langt lavere utslipp enn resten av verden også fremover. Vår olje- og gassektor leder an i kampen for å få ned utslippene fra næringen. Det er viktig, fordi verden kommer til å etterspørre olje- og gass i mange tiår fremover. Da er det bedre for klimaet at oljen og gassen kommer fra Norge enn fra andre land med høyere utslipp.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) advarer.

– Sjømat og kraftkrevende industri har verdiskapning og resultater som er veldig bra, men ikke i nærheten av olje og gass. Mange i Norge jobber i handelsnæringene og reiseliv. De har meget lav verdiskapning. Det er ikke der de nye jobbene som skal overta for oljen, skal komme fra.

MILLION-ARBEIDERE: De ansatte på Statfjord A er blant dem som har bidratt til den norske oljepengebingen. Her feiret det feltet at fat nummer 5 milliarder ble fylt, med daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i 2016. Foto: Frode Hansen, VG

les også

Klimapolitikk som virker

Han sier grønt er bra, men:

– Det nye grønne næringslivet være lønnsomt. Hvis ikke går de konk.

KRITISK: De Grønne-talsperson Une Bastholm. Foto: Frode Hansen, VG

– Et svik

De Grønne-talsperson Une Bastholm er ikke enige i at tallene viser at utfasingen av norsk olje- og gassproduksjon må fases ut over tid, for å hindre at de økonomiske skadevirkningene blir for store.

– Først og fremst: Skaden for både mennesker og miljø ved å fortsette å pumpe enorme mengder utslipp ut i atmosfæren, er enorme. Det vil forsterke klimakrisen og føre til flere branner, slik som i Australia og mer flom, ras og dårlig matsikkerhet her i Norge. Å satse videre på olje for å tjene penger, er et svik mot de unge.

Hun har et annet hasteperspektiv.

– Vi kommer ikke til å finne noe som gir den samme ekstreme lønnsomheten som oljen har gitt. Vi vet at vi må gjennom en krevende omstilling. Derfor er det avgjørende å komme i gang nå. Ikke minst for å ta vare på den unike kompetansen i petroleumssektoren og bruke den til å bygge nye næringer.

– Fremtidspanel

Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse sier vi står foran balansens kunst.

– Jeg liker de unges sterke engasjement for oljefritt Norge. Utfordringen er at oljenæringen gir 25 ganger verdiskaping per direkte sysselsatt enn vanlige bedrifter. Norge er i en unik posisjon hvis unge og gamle forstår samfunnets ringvirkninger bedre. Erna Solberg bør nedsette et fremtidspanel med 20 personer, i alle aldre, som viser politikere hva det grønne skiftet betyr. 

Mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Industri
 3. Trygve Slagsvold Vedum
 4. Finansdepartementet
 5. CO2

Flere artikler

 1. Oljearbeidere skaper verdier for 25 mill. i året

 2. Klimafeide i regjeringen

 3. Helleland svarer kritikerne: – Dette er ikke arbeidsplasser på Aker Brygge

 4. Vi skal skape jobber og kutte utslipp

 5. Vi må snakke om det vi har

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder