49 PERSONER: 49 tidligere elever Drangedal 10-årige skole har siden i fjor høst kontaktet advokaten Vibeke Hein Bæra. De angivelige mobbesakene strekker seg tilbake til 1970-tallet. Foto: Karen Aarhus / NTB scanpix

Drangedal: Staten griper inn etter vedvarende mobbeproblem ved skole

Fylkesmannen har gitt pålegg til Drangedal 10-årige skole i tre mobbesaker de siste årene, men kommunen takket nei til oppfølging.

NTB-Oda Ertesvåg

– Sakene endte alle opp med at foreldrene fikk medhold i klagen sin. Etter den siste saken har Fylkesmannen vært på skolen for å veilede om tolkningen av opplæringsloven, sier seniorrådgiver Marit Gravklev hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

49 tidligere elever har siden i fjor høst kontaktet advokaten Vibeke Hein Bæra. De tidligere elevene sier at de har blitt mobbet ved skolene i Drangedal. De angivelige mobbesakene strekker seg tilbake til 1970-tallet.

I januar opprettet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tilsynssak mot Drangedal 10-årige skole. Årsaken er ikke antallet saker ifølge Gravklev, men manglende lovforståelse og lovbrudd som følge av det. Tilsynssaken skal være ferdig til høsten.

Les også: Kan bli norgeshistoriens største mobbesak

ADVOKAT: Vibeke Hein Bæra. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Takket nei til oppfølging

Skolene i Drangedal har ifølge Gravklev fått tilbud om å bli med i Oppfølgingsordningen i regi av Utdanningsdirektoratet, siden de har en score under kritisk grense på flere forhold i læringsmiljøet.

I 2017 takket imidlertid kommunen nei til deltakelse i denne ordningen.

Konstituert kommunalsjef og rektor ved Drangedal 10-årige skole, Stein Hugstmyr, sier til NTB at han ikke har oversikt over hva som var grunnlaget den gang. I år har kommunen fått tilbud på nytt, og overleverte søknad den 15. juli.

Hugstmyr har nylig tiltrådt som rektor.

Vedvarende problem

Undersøkelser har vist at mobbing har vært et problem på Drangedal 10-årige skole de senere årene.

Ifølge tall fra Elevundersøkelsen svarte 25,6 prosent av elevene i 10. klasse i skoleåret 2017–2018 at de har blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Året etter hadde tallet sunket til 14 prosent av elevene.

Det nasjonale mobbegjennomsnittet er på 6,1 prosent.

– Elevundersøkelsen viser at kommunen har utfordringer med mobbing. Selv om resultatet gikk ned, er det fremdeles over landsgjennomsnittet. Det er klart det sier noe om utfordringsbildet, sier kommunalsjefen.

Les også: Mobbingen øker – over 50.000 elever plages

– Betydelig antall saker

Hugstmyr opplyser at det de to siste årene har vært et titall mobbesaker på skolen der det har blitt utarbeidet aktivitetsplaner og tiltak. Det er i tre av disse sakene at skolen har fått pålegg av fylkesmannen.

Hugstmyr sier at det ikke er noen hyggelig situasjon å stå i, men at det er administrativ skoleeier som er ansvarlig for at systemene er på plass.

– Det er naturlig at man i noen saker ikke klarer å møte de kravene som er stilt, ettersom det har vært et betydelig antall saker for skolen å håndtere, sier han.

Les også: Skolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen. Nå har familien flyttet

Har fått utlevert 39 elevmapper

Advokaten til de 49 tidligere elevene har fremmet krav om innsyn i deres elevmapper og har hittil fått utlevert 39 mapper.

Vibeke Hein Bæra opplyser til NTB at det i sakene fortløpende vil bli fremmet erstatningskrav mot kommunen.

Advokaten sier at dersom ikke kravene mot kommunen blir møtt, så vil det bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om sakene vil bli tatt videre til retten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder