EN EKTE BUDSJETTGUTT: Kjell Ingolf Ropstad sier de vitale målene er 52 centimeter og 3865 gram. - Alt vel med mor og barn, melder han fra fødestuen. Foto: Privat

KrF-Ropstad pappa i dag: - Siv fødte et budsjett - vi fødte et barn

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var ikke i Stortinget da statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Han var på fødestua. - Vi har laget et budsjett tilpasset min nyfødte sønn og alle landets barn, ler han lykkelig.

 • Bjørn Haugan

– Siv fødte et nytt statsbudsjett i dag, som hun sier. Vi fødte et barn, sier en stolt Ropstad fra fødestuen.

– Alt er vel både med mor og barn. De vitale målene på min statsbudsjettdag måles ikke i kroner og øre, men i centimeter og kilo: 52 centimeter og 3865 gram. Det ble en gutt, sier han til VG.

Kona Arnbjørg fødte parets andre barn mandag, etter et planlagt keisersnitt.

les også

Knut Arild Hareide mener KrF er på feil lag

– Vi fikk en dato og jeg kunne vanskelig si at det passet dårlig fordi statsbudsjettet ble lagt frem. Det var ikke vanskelig å avgjøre hva jeg skulle prioritere, sier han fra fødeavdelingen.

– Men nå som fødselen er over, og alt har gått bra, får jeg lov av kona å vie litt tid til statsbudsjettet, fordi jeg er stolt av det også. Fra fødestuen kan jeg si at det er bra for landets barn.

– Du har laget et statsbudsjett tilpasset ditt barn?

– Ja, jeg er vel nesten inhabil i dag på en dag som denne, humrer han:

Dette betyr statsbudsjettet for deg

– Jeg mener vi har laget et godt budsjett både for vår sønn og alle andre barn som skal vokse opp i landet vårt. Et av våre viktigste mål at alle barn skal vokse opp i trygge omgivelser og ha mulighet til å lykkes i livet. Det mener jeg dette statsbudsjettet bidrar til, sier han og legger frem følgende skryteliste:

– Bedre beskyttelse av barn

 • – Vi gir en sterk økning i barnetrygden. Fra 1. september 2020 øker barnetrygden med 3600 kr per år, for barn mellom 0-6 år.
 • – Prøveordningen med fritidskortet utvides: Alle barn og unge mellom 6-18 år skal få mulighet til å få delta i fritidsaktiviteter. I 2020 setter vi av 60 millioner kroner slik at flere kommuner kan bli forsøkskommune.
 • Bostøtten til barnefamilier og andre store husstander ble økt i revidert og får helårseffekt i 2020. Det betyr at 22 000 barnefamilier og andre store husstander får økt bostøtten med opptil 13 300 kroner pr år.
 • – Vi prioriterer også bedre beskyttelse av barn: Tiltak mot vold og overgrep prioriteres med over en milliard kroner totalt. 
 • – Vi foreslår redusert foreldrebetaling i SFO på 1-2. trinn for barn fra foreldre med lav inntekt - og gratis SFO til elever på 5-7. trinn med særskilte behov.

Han nevner også at de har prioritert lærernormen, som gir flere lærere, 430 millioner til økt kvalitet og kompetanse i barnehagene og gratis heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak.

Samlivskurs

Og en mann som har vært på samlivskurs fire ganger, og som har lovet samlivspenger, har ordnet noen millioner til det også:

– Mange førstegangsforeldre opplever utfordringer i parforholdet i tiden etter at de har fått barn. Jeg er glad for å ha fått gjennomslag for å bruke 30 millioner kroner til tilbud om samlivskurs, sier regjeringens barne- og familieminister.

– Mange unge ser at eldrebølgen slår inn og at oljepengebruken er så høy at de frykter at det ikke blir noe igjen til dem?

– Vi må forholde oss til at vi i årene fremover vil få trangere budsjett. Vi skal ta ansvar for flere eldre og at det blir færre i arbeidsfør alder. Den utfordringen begynner å slå inn i budsjettene og vil vedvare.

– Men, sier han:

EN EKTE BUDSJETTGUTT: Kjell Ingolf Ropstad sier de vitale målene er 52 centimeter og 3865 gram. - Alt vel med mor og barn, melder han fra fødestuen. Foto: Privat

les også

Usosiale kutt er Ropstads ansvar

– Vi fører og skal føre en ansvarlig oljepengebruk. Vi må spare penger slik at de som blir født i dag ikke sitter igjen med regningen. En av de viktige nøklene er å få flere i jobb og færre som blir uføre og står utenfor: Vi må skape private jobber og inkludere flere i arbeid.

– Fødselratene i Norge går ned. Dere går foran og anbefaler alle andre å få minst to barn?

– Jeg har tillit til at familiene styrer dette selv. Samtidig ønsker vi at norske par føder flere barn. Det er en stor utfordring at fødselsraten har gått så mye ned. I 2009 ble det født 1,98 barn pr. kvinne. Nå er vi nede 1,56 barn pr. kvinne. Det er bekymringsfullt, fordi det betyr at det andelen i arbeidsfør alder vil gå ytterligere ned.

– Hvordan forklarer du det: Knapt noe annet land har så gode ordninger med fødselspermisjon og barnehagetilbud som Norge?

– Det er et tankekors. Statistikken viser at man blir eldre før man får sitt første barn og at færre får tre barn. Kanskje det er på tide å ta et oppgjør med at «alt må være på stell» med jobb, hus og bil før man bør få barn.

– I Ungarn slipper mor inntektsskatt resten av livet, hvis hun føder fire barn. Er det veien å gå?

Uførerekord: Koster Norge over 100 milliarder kroner

– Vi er nok ikke der. Jeg tror den norske veien er å bidra til at folk ser at det er mulig å kombinere jobb og familie, og at det er legitimt at vi setter familie foran arbeid en tid. Det er derfor vi prioriterer å gi stadig bedre rammer for familiene, blant annet ved økt barnetrygd. Vi må fremme en familiepolitikk som gir valgfrihet og er mest mulig tilpasset folks liv.

– For krevende

Han sier at karrierejaget for landets unge, kan ha gått for langt.

– Du skal være 110 prosent på jobb og 110 prosent som superpappa og supermamma der hjemme. Det forventningspresset er en for krevende kombinasjon.

Seks år med regjeringen Solberg: Dette er de mest smertefulle kuttene

Ropstad sier at regjeringen har lyttet til dagens barn og unge når det gjelder klimasatsingen.

– Vårt ansvar er å levere jorda i god stand til dem. Vi øker CO2-avgiftene, satser på jernbane og kollektiv, presser frem lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten og næringstransporten. Og så bruker vi syv milliarder på miljø, klima og hav i utviklingspolitikken

– Klima over uhjelpsbudsjettet?

– Ja, klimakrisen er global og vi må bidra der ute. Vi gjør det ved å bruke 3,3 milliarder på klima og skog, 1,8 milliarder på fornybarsatsing, 1,4 milliarder på miljø og klima og 520 millioner på bærekraftige hav.

Mer om

 1. Barn
 2. Klima
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Familiepolitikk
 5. Miljø og klima
 6. Barnetrygd
 7. Familie

Flere artikler

 1. KrF-Ropstad vil redde norske ekteskap – og regjeringen

 2. Barneombudet: – Regjeringen svikter barna i barnevernet

 3. Ropstad oppfordrer partiene til å godta Solbergs endelige bompengeskisse

 4. Erna om økonomien: – Vi ser at dere sliter

 5. KrF-Ropstad vil ha kontantstøtte for eldre

Fra andre aviser

 1. Coronakrisen: 180 millioner i gjeldshjelp til fattige land

  Bergens Tidende
 2. Kjell Ingolf Ropstad har blitt pappa

  Fædrelandsvennen
 3. Fire av ti barnevernstjenester får inn færre bekymringsmeldinger enn før

  Aftenposten
 4. Ropstads oppfordring til fedre: – Ta gjerne kontantstøtte eller jobb deltid

  Fædrelandsvennen
 5. Bufdir advarer om at volden vil øke i familiene. Ropstad ber barnevernet prioritere de alvorligste sakene.

  Aftenposten
 6. Barnevernet får over 300 millioner i statsbudsjettet

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder