BOT: Spesialenheten ilegger Politiets utlendingsenhet 100.000 kroner i foretaksstraff. På bildet ser vi Trandum. Foto: Krister Sørbø

Tvunget til å bruke tapet hjelm og ørepropper under uttransportering

Politiets utlendingsenhet (PU) brukte maktmidler for å redusere sanseinntrykkene til mannen. Nå får PU 100.000 kroner i bot.

17. september 2017 skulle Politiets utlendingsenhet uttransportere en mann til Somalia.

Mannen fikk ørepropper satt inn i ørene og ble påført en hjelm med visir. Hjelmen var tapet med gaffatape, og dekket åpningen over ørene, åpningen under visiret og visiret foran ansiktet med unntak av et felt som var brukt til luftehull. Det resulterte i at han heller ikke kunne se.

les også

Tvangsutsendingen av Abbasi-familien: Mor var bevisstløs fra Røros til Istanbul

Ifølge Spesialenheten var formålet å redusere mannens sanseinntrykk. Når hjelmen ble påsatt er ikke klart, men Spesialenheten legger til grunn at den kan ha vært på en stund før de forlot Trandum.

Nå har Spesialenheten ilagt Politiets utlendingsenhet foretaksstraff i form av en bot på 100.000 kroner.

«Spesialenheten mener det er kritikkverdig at det har utviklet seg metodebruk på siden av foreliggende regelverk uten ledelsens viten», står det i avgjørelsen fra Spesialenheten.

les også

Sterke reaksjoner etter at Abbasi-familien ble sendt ut av Norge

Grovt pliktbrudd

Mannen var tidligere forsøkt uttransportert 29. august og 13. september. Begge gangene hadde mannen satt seg kraftig til motverge, og dermed hadde uttransportene måtte avbrytes.

Formålet med å bruke hjelm, ørepropper og tape var å gjøre han desorientert.

På det tidspunktet var den eneste regulerte bruk av hjelm overfor utlendinger, bruk av beskyttelseshjelm på Trandum for å hindre at personen skadet seg selv. Spesialenheten er klar på at de ikke mener hjelmen i dette tilfellet ble brukt for beskyttelse.

les også

Kallmyr om Abbasi-saken: Kan ikke gi instruksjoner i saken

«Ut fra legalitetsprinsippet må det kreves klar hjemmel for bruk av et slikt maktmiddel. Slik hjemmel forelå ikke».

Spesialenheten anser pliktbruddet som grovt. De mener likevel under tvil at de fire tjenestepersonene som gjennomførte uttransporten ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Det er her lagt vekt på at hjelmen også tidligere er brukt under uttransport, at hjelmen ble utlevert fra materiallageret til Politiets utlendingsenhet, at tjenestepersonene har gitt uttrykk for å ha følt press om å gjennomføre uttransporten på rimeligst mulig måte og at helsetilstanden ble kontrollert underveis.

TAR AVSTAND: Assisterende sjef i Politiets utlendingsenhet Cecilie Lilaas-Skari. Foto: Politiets utlendingsenhet

Tar avstand

– Vi tar avstand fra behandlingen som er utvist overfor utlendingen, og det var vi som underrettet spesialenheten på eget initiativ da vi ble kjent med forholdet, sier assisterende sjef i Politiets utlendingsenhet Cecilie Lilaas-Skari til VG.

Lilaas-Skari forteller videre at de kommer til å vedta boten. Ifølge henne er det sjeldent særorganet bruker maktmidler.

– Bruk av hjelm er ikke regulert som lovlig maktmiddel, sier hun.

– Spesialenheten peker på at hjelm også er brukt tidligere. Hva tenker du om det?

– Det er slik i den saken at i forbindelse med etterforskningen til Spesialenheten har det fremkommet info om at det kan ha vært brukt hjelm tidligere. Det er ikke noe Politiets utlendingsenhet ledelse er gjort kjent med.

Særorganet følger nå opp saken internt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder