SAMFERDSELSBYRÅD: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad, fra Miljøpartiet De Grønne.

SAMFERDSELSBYRÅD: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad, fra Miljøpartiet De Grønne. Foto: Ole Christian Klamas/MDG

Ber samferdselsministeren rydde opp i elsparkesykkelkaos

Samferdselsbyråden i Oslo er dypt bekymret for økningen i antall skader ved bruk av elsparkesykkel, men får ikke regulert bruken av dem.

I juni ble omtrent fire personer som kjørte elsparkesykkel skadet per dag. Totalt 107 skadet seg ved bruk av elsparkesykkel i juni. Det er over dobbelt så mange som i mai, viser tall fra skadelegevakten i Oslo.

Det bekymrer samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo.

– Jeg er dypt bekymret for de uønskede antallet ulykker. Fotgjengere, syklister og spesielt barn er ekstra utsatt for ulykker i byene. Jeg blir opprørt av å tenke på at blinde og eldre har blitt påkjørt bakfra, sier Hermstad til VG.

Fikk du med deg? Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel

På spørsmål om bruken burde reguleres på noe vis, for å unngå flere ulykker, svarer han «absolutt».

Les også på TEK.NO: Stor test av elsparkesykler

FLERE ULYKKER: Det er blitt flere elsparkesykkel-aktører i Oslo, og antallet ulykker øker. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Får ikke regulert bruken

Hermstad sier kommunen selv ikke får regulert elsparkesykkelbruken, fordi veitrafikkloven i fjor ble liberalisert, slik at elsparkesykkel ble definert som vanlig sykkel.

– Dette er elendig politisk håndverk som gjør det vanskeligere å finne gode løsninger, og vi har bedt samferdselsministeren rydde opp i elsparkesykkelkaoset, sier Hermstad.

Visste du? Ingen promillegrense for elsparkesykkel

I mellomtiden oppfordrer byråden alle til å vise hensyn og bruke hjelm så ofte som mulig.

Slik gikk det da VG testet elsparkesykkel:

Hermstad forteller at selv om de ikke kan regulere elsparkesykkelbruken, har de i Oslo utarbeidet egne retningslinjer til utleierne. Der står det blant annet at alle som utfører tjenester på offentlig grunn, skal opptre på en måte som gagner byens befolkning.

– Vi har også tatt opp trafikksikkerheten med politiet, som er ansvarlig for å håndheve veitrafikkloven, og vi følger nøye med på om aktørene følger opp retningslinjene som vi har satt, sier han, men legger til:

– Likevel er det ikke opp til kommunene i Norge, men stat, å vurdere sterkere virkemidler eller et forbud.

Tror på holdningsskapende arbeid

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) setter spørsmålstegn ved hva Hermstad egentlig ønsker å regulere. Han mener Oslo kommune utmerket vel kan tilrettelegge for parkering til sparkesykler om de ønsker det.

– Han (Hermstad) kan også bidra til gode holdninger blant brukerne, som er kritisk for å nå målsettingen vår om at dette skal bli en naturlig del av bybildet og fungere godt, skriver statssekretæren i en e-post til VG.

– Å sykle forbi andre på fortauet i høy fart er ulovlig, i likhet med parkering av sykkel midt på fortauet som hindrer ferdsel. Dette er forbud som kan håndheves i dag.

Så mange skadet: 75 personer har blitt skadet på elsparkesykkel

Statssekretæren tror heller på holdningsskapende arbeid, men legger til at han er enig i oppmuntringen til å følge trafikkreglene og bruke hjelm.

– Arild Hermstad bør snart bruke tid på det han har ansvar for, og ikke fremstå som den største sutrekoppen i politikken fordi andre er uenig med ham i å detaljregulere folks liv, sier han.

POPULÆRT: Mange europeiske byer har de populære sparkesyklene. Her fra Paris tidligere i år. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Frankrike: Forbyr elsparkesykler på fortau

Til dette svarer Hermstad:

– Det er trist at Skjervold velger å komme med personkarakteristikker av meg, heller enn å ta sitt ansvar som statssekretær for en lite gjennomtenkt liberalisering av veitrafikkloven, som allerede skaper trafikkfarlige situasjoner i byer som Oslo og Trondheim. Jeg hadde forventet bedre, sier han og legger til:

– Frp og regjeringen bør generelt gjøre langt mer for å bedre trafikksikkerheten for alle de som går eller sykler. I Oslo er reiser faktisk bare én av tre med bil, avslutter han.

Unngå denne elsparkesykkel-tabben:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder